Zorgladder Mantelzorg moet overbelaste mantelzorger helpen

De Zorgladder Mantelzorg wordt onderdeel van een richtlijn voor ondersteuning van overbelaste mantelzorgers in deze crisistijd. Hij wordt een dezer dagen gelanceerd. De Zorgladder zal leidend beleid gaan worden en moet er voor gaan zorgen dat er een vangnet is om overbelaste mantelzorgers te helpen, die het zonder hulp van anderen niet redden.

Meteen vanaf het begin van de Covid19 crisis werden alle hulplijnen in Nederland overspoeld met hulpvragen van radeloze mantelzorgers. De vragen varieerden van heel praktisch tot zeer schrijnend en vrij snel werd duidelijk hoe snel en zwaar mantelzorgers getroffen werden door deze crisis. Wij ontvingen bijvoorbeeld signalen over het ontbreken van beschermende middelen in thuissituatie, de angst voor besmetting van dierbaren, de angst om zelf ziek te worden en dat dierbaren daar dan de dupe van zouden worden. Natuurlijk signalen over het ontbreken van extra informatie over hoe mantelzorgers Covid-19 maatregelen moesten navolgen. En over extra taken die zij kregen omdat de thuiszorg nog maar op halve kracht kwam of zelfs helemaal stopte.

De Zorgladder Mantelzorg is in samenwerking met MantelzorgNL, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS opgezet. Het is bedoeld als oplossing voor mantelzorgers die het niet meer redden nu de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning zijn wegvallen. De Zorgladder Mantelzorg brengt de ernst van de situatie in beeld en wie er verantwoordelijk is voor hulp die moet worden geboden.

De eerste trede op de ladder is het eigen netwerk. Meer dan anders moeten mantelzorgers daar een beroep op doen. MantelzorgNL helpt mantelzorgers hierbij, maar roept iedereen op om mantelzorgers te helpen. De volgende trede is de informele hulp. Als er geen of onvoldoende een beroep kan worden gedaan op het eigen netwerk, moeten vrijwilligers inspringen. Gemeenten moeten dus zorgen voor een duidelijk meldpunt waar lokale en landelijke initiatieven samenkomen. Diverse gemeenten hebben de afgelopen weken al zo’n meldpunt opgezet. Mocht ook de informele hulp te weinig soelaas bieden, moet er toch professionele Wmo ondersteuning worden ingezet.  Ook daarvoor staan gemeenten aan de lat.

Wijkverpleging en huisarts zijn het aanspreekpunt voor de volgende trede: verpleging en verzorging. Als het nodig is, moet stopgezette thuiszorg weer worden ingezet. Ook kan worden gedacht aan externe nachtzorg, zodat de mantelzorger een paar nachten kan slapen. De hoogste ladder is tijdelijk verblijf; nodig als de mantelzorger uitvalt en de zorg door iemand anders moet worden overgenomen. Hier heeft de huisarts een centrale rol.

Het is fijn dat er een richtlijn komt vanuit het ministerie. Laten we hopen dat er door deze maatregel weer een lichtje zal gaan schijnen aan de horizon van veel van onze lotgenoten.

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. moet ik blij zijn met de zorgladder, ja, maar ik vind het veel te laat, zit zelf al tegen een burn-out aan! Hou vol, hou vol, ja maar mijn rek is al uit mijn elastiek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top