Vergoedingen voor mantelzorgers

Als mantelzorger kun je gebruik maken van een aantal vergoedingen. Soms kun je deze vergoedingen zelf aanvragen. Soms moet degene waar je voor zorgt dit voor je doen – dan delen jullie de vergoeding later. Helaas moeten wij vaststellen dat er veel te weinig vergoedingen voor mantelzorgers bestaan. Wat kun je als mantelzorger dan wel krijgen aan vergoedingen? In dit artikel zetten we er aantal voor je op een rij.

Belastingvrije schenking

Misschien wil degene waar je voor zorgt je een vergoeding geven voor jouw mantelzorg, of je jaarlijks een bedrag schenken. Dat mag belastingvrij – zolang jullie binnen de norm van de belastingvrije schenking blijven.

Op de website van de belastingdienst kun je nakijken hoe veel geld je als belastingvrije schenking mag ontvangen. De hoogte van het bedrag hangt af van je (familie)relatie met degene aan wie je mantelzorg geeft.

Mantelzorgwaardering

Jouw gemeente heeft jaarlijks een bedrag in kas voor de ‘waardering van mantelzorgers’. Dit is verplicht voor alle gemeentes van Nederland – en het is geregeld in de de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De hoogte en de manier van geven van mantelzorgwaardering verschilt per gemeente.

De ene gemeente geeft een geldbedrag of een cadeaubon, de andere gemeente schenkt bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of organiseert een activiteit op de jaarlijkse dag van de mantelzorg.

Op de website van jouw eigen gemeente kun je gemakkelijk nakijken welke vergoeding voor jou beschikbaar is. Tik de naam van jouw gemeente en het woord ‘mantelzorgwaardering’ in je zoekmachine.

Meerkosten

Als mantelzorger heb je vaak extra uitgaven. Denk aan reis- en vervoerskosten, kosten voor extra kinderopvang, telefoonkosten of het geld dat je uitgeeft voor extra wasmiddel. Hiervoor gebruikt de belastingdienst het woord ‘meerkosten’.

Meerkosten kun je als mantelzorger niet van de belasting aftrekken. Maar degene waar je voor zorgt, kan dat misschien wel. Onder meerkosten vallen de extra kosten die iemand met en chronische ziekte of beperking heeft. Bijvoorbeeld eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. Jouw zorgvrager kan wellicht een deel van deze meerkosten terugkrijgen van de belastingdienst.  En die kan hij of zij met zijn mantelzorger delen.

Wil je meer weten over meerkosten? Kijk dan op de website Meerkosten van de Belastingdienst.

Dubbele kinderbijslag

Zorg jij voor een thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft? Dan kun je misschien dubbele kinderbijslag aanvragen.

Wil je meer weten over dubbele kinderbijslag? Kijk dan op de website van de SVB. Hier lees je alles over de voorwaarden en de manier van aanvragen.

Naast deze algemene vergoedingen kun je als mantelzorger ook vergoedingen voor je reis- en vervoerskosten krijgen. Daarover lees je meer in het artikel Vergoedingen reiskosten en vervoerskosten voor mantelzorgers

Back To Top