Wat is een zorgplan, zorgprofiel, zorgbeschrijving en zorgovereenkomst? #zorgabc

Als je zorgondersteuning van de gemeente krijgt, kunnen de termen en moeilijke woorden  je soms flink in de war brengen. Zorgplan, zorgprofiel, zorgbeschrijving, zorgovereenkomst… Wat betekenen die woorden precies? Wat is het verschil tussen deze documenten? En voor welke instantie heb je wat nodig?

In dit artikel leggen we je het verschil tussen vier veel gebruikte begrippen uit – en krijg je informatie over de beste manier om alle vier te regelen. Hopelijk lukt het je zo iets beter om je weg te vinden in de zorg-jungle.

Wat is een zorgplan?

Het zorgplan een soort ‘zorgbijbel’, een omvattend overzicht met alle grote en kleine zaken, waar mensen bij de invulling van de zorg voor één persoon op moeten letten.

In het zorgplan staat alles wat de zorgaanbieder moet weten over de zorg voor een persoon. Het is vaak een dik pak papier, met daarin de hele zorggeschiedenis van degene waar de zorg voor bedoeld is – plus de doelstellingen van de benodigde zorg, en de manier waarop die doelstellingen kunnen worden behaald. Daarnaast schrijf je op, hoe die doelen gemeten worden, en hoe je ze gaat evalueren.

Denk bijvoorbeeld aan: hoeveel uur per week krijgt iemand begeleiding? En wat houdt die begeleiding dan precies in? Hoeveel uur per week krijgt iemand verzorging? En wat valt daar dan precies onder? Hoeveel minuten krijgt iemand hulp bij het douchen? Op welke dagen precies? Hoe laat? En hoe lang? Het gaat hier om de grote lijnen én om de kleine details.

Wanneer moet je een zorgplan maken?

Je moet een zorgplan maken als je zorg ontvangt van de overheid.

  • als je zorg krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In dit geval is een zorgplan verplicht.
  • als je een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt. Soms vraagt je zorgkantoor dan om een zorgplan voor je pgb.
  • als je zorg krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hoe moet je een zorgplan maken?

Het opstellen van een zorgplan is veel werk. Op regelhulp.nl, een website van de overheid, vind je veel informatie over het maken van een zorgplan, met alle eisen en links naar voorbeelden.

Verschillende termen

Helaas worden er voor het woord ‘zorgplan’ soms ook andere termen gebruikt. In de meeste gemeentes heet het inderdaad ‘zorgplan’, maar in sommige gemeentes heet het ‘zorgleefplan’ of ‘ondersteuningsplan’.

Het zorgplan wordt meestal één keer per jaar besproken, met jouw erkende zorgaanbieder.

Wat is een zorgprofiel?

Een zorgprofiel is een belangrijk document voor mensen met een indicatie uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) maakt voor iedereen die zorg krijgt uit de Wlz een zorgprofiel aan. Daarin staat genoteerd op welke zorg die persoon recht heeft. Bijvoorbeeld begeleiding, of verpleging, of verzorging.

Het zorgprofiel is dus een ander document dan het zorgplan – want daarin gaat het over de invulling van de zorg (zie boven).

Wat is een zorgbeschrijving?

Een zorgbeschrijving is alleen belangrijk voor mensen die de zorg uit een persoonsgebonden budget (pgb) betalen. Als je eenmaal een Wlz-indicatie hebt, moet je per zorgverlener of zorgaanbieder een aparte beschrijving van de benodigde zorg opsturen. Dit is een heel ander document dan het hierboven beschreven zorgplan. In de zorgbeschrijving leg je namelijk alleen vast welke activiteiten er precies worden uitgevoerd door één specifieke begeleider of ondersteuner, die betaald wordt vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).

Soms heb je meerdere hulpverleners, die allemaal dezelfde dienst of begeleiding of ondersteuning leveren. Prima, dan vul je voor iedere hulpverlener een apart formulier ‘zorgbeschrijving’ in, waarbij de inhoud (de beschreven dienst) precies hetzelfde is. Gewoon knippen en plakken, dus. Per ingevuld formulier zijn dan alleen de adresgegevens van elke aparte hulpverlener of organisatie anders.

Een zorgbeschrijving hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vaak heb je niet meer dan één pagina nodig. Let wel op dat alles klopt met de vergoedingenlijst van het zorgloket van je gemeente.

Wat is een zorgovereenkomst?

Ook een zorgovereenkomst is alleen nodig voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Als je een eigen budget hebt om zorg in te kopen, moet je met ieder van jouw zorgverleners (de organisaties of personen die hulp gaan verlenen) een aparte overeenkomst afsluiten. In die zorgovereenkomsten, een soort arbeidscontract, noteer je alle afspraken met jouw zorgverlener over het werk – de opdracht, de werktijden, het loon, vakanties en dergelijke.

Omdat jij de budgethouder bent, ben je in feite de werkgever of opdrachtgever van je zorgverlener – ook als dat een grote zorginstelling is. Daar hoort een arbeidscontract bij, dat jullie beiden ondertekenen.

Wil je meer weten over het opstellen van een zorgovereenkomst?

Kijk dan op deze link van de Sociale Verzekeringsbank. Hier vind je extra uitleg en vier standaard zorgovereenkomsten voor verschillende soorten zorgaanbieders:

  • een zorginstelling
  • een partner of familielid
  • een ZZP’er of zelfstandig ondernemer
  • een zorgverlener, die je zelf in dienst neemt.
Back To Top