Stichting Mantelzorgelijk, gevestigd aan Nienhuis Ruijskade 112, 1399 KC,  Muiderberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.mantelzorgelijk.nl
Nienhuis Ruijskade 112,
1399 KC Muiderberg
06 – 2394 3402

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Mantelzorgelijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mantelzorgelijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Mantelzorgelijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Stichting Mantelzorgelijk vraagt uw voor- en achternaam en e-mail adres op om via de e-mail content met u op te nemen.
  • Stichting Mantelzorgelijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Mantelzorgelijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Mantelzorgelijk) tussen zit. Stichting Mantelzorgelijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress als CMS. De website is versleuteld middels een TLS/SSL certificaat. Toegang tot de site is alleen te verkrijgen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Alleen bevoegde gebruikers hebben toegang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Mantelzorgelijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia, adresgegevens en bankrekeningnummers worden 1 jaar bewaard om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Mantelzorgelijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Mantelzorgelijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Mantelzorgelijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Mantelzorgelijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mantelzorgelijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Mantelzorgelijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Mantelzorgelijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mantelzorgelijk.nl.

Informatie over het gebruik van persoonsgegevens en cookies voor personalisatie van advertenties

Mantelzorgelijk.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw ervaring op onze site te verbeteren en om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Als u onze site bezoekt, kunnen we bepaalde persoonsgegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, toegangstijd en de pagina’s die u bekijkt. Deze informatie kan worden gebruikt om de inhoud en de lay-out van onze site te verbeteren en om advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses.

We willen transparant zijn over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties en we raden u aan om de Privacy- en Voorwaardenpagina te lezen voor meer informatie over ons beleid. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies en het verzamelen van persoonsgegevens op elk moment intrekken door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen of door contact met ons op te nemen.

Google-gebruikers in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

Als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk en onze site bezoekt, moet u op de hoogte zijn van hoe Google uw persoonsgegevens gebruikt als u toestemming geeft op onze site. We raden u aan om de Privacy- en Voorwaardenpagina te lezen voor meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt. U kunt ook uw Google-advertentie-instellingen beheren om uw voorkeuren voor gepersonaliseerde advertenties aan te passen.”

Back To Top