Wat regelt de gemeente voor jou?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een wet uit 2015. De wet zorgt ervoor dat jij ondersteuning krijgt van je gemeente, met het doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, en deel uit blijven maken van de maatschappij. Wanneer jij zorg nodig hebt vanwege een beperking of langdurige ziekte, ontvang je dat het liefste thuis. Dankzij de wet kunnen mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn de vier wetten die de basis vormen van het Nederlandse zorgstelsel. In dit artikel draait het om de vraag: Wat regelt de Wmo precies?

Welke Wmo-voorzieningen zijn er?

De gemeente biedt vanuit de Wmo diverse voorzieningen aan. Deze voorzieningen vallen onder drie categorieën: algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die door de gemeente beschikbaar worden gesteld, voor mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld:
· Een boodschappendienst;
· Een maaltijdservice;
· Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld;
· Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen bestaan uit hulpvormen die zijn afgestemd op leefsituatie en gezondheid van de persoon, zoals:
· Persoonlijke begeleiding;
· Huishoudelijke hulp;
· Aanbouw of aanpassingen in de woning, zoals een traplift;
· Toilet- en badkamer voorzieningen;
· Dagbesteding;
· Personenalarmering.

Vervoersvoorzieningen

Er kan een vervoersvoorziening worden gegeven zodat de persoon zichzelf weer zelfstandig kan verplaatsen en opnieuw kan deelnemen aan de samenleving. Waaronder:
· Wmo-vervoer met regiotaxi of rolstoeltaxi;
· Aanpassing van auto;
· Scootmobiel;
· Rolstoel;
· Bruikleen auto;
· Vergoeding voor vervoer.

Ook andere zaken die niet direct verband houden met de vervoersvoorziening vallen hieronder, zoals:
· Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud;
· Medische begeleiding bij vervoer;
· Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel;
· Een parkeerfaciliteit;
· Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Wmo?

Chronisch zieken, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, maar ook ouderen komen altijd in aanmerking voor de Wmo.
Na onderzoek wordt door je gemeente bepaald of een maatwerk- of vervoersvoorziening van toepassing is op jouw situatie. Om voor een Wmo-voorziening in aanmerking te komen, dien je wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen
1. Je verblijft rechtmatig in Nederland;
2. Je bent Nederlander, je hebt een verblijfsvergunning op asielgronden of je hebt een reguliere verblijfsvergunning;
3. Je bent woonachtig in de gemeente waarin je de aanvraag doet.

Een voorziening wordt verder alleen toegekend als de voorziening voor een langdurige tijd noodzakelijk is. Als je tijdelijk in een rolstoel belandt, bijvoorbeeld vanwege een gebroken heup of been, heb je dus geen recht op een vergoeding van een traplift, verbreding van de deuren en het wegnemen van obstakels in de woning.
Er zijn nog een aantal situaties waarin je geen recht hebt op een voorziening vanuit de Wmo:

Algemeen gebruikelijke voorzieningen

Voor voorzieningen die als algemeen gebruikelijk worden beschouwd, ontvang je geen Wmo-indicatie. Dit zijn voorzieningen die in de reguliere verkoophandel verkrijgbaar zijn of die niet speciaal bedoeld zijn voor mensen met een beperking; voorzieningen waar je ook over zou kunnen beschikken wanneer er geen sprake is van een ziekte of beperking. Deze voorzieningen schelen daarnaast vaak weinig qua prijs, ten opzichte van vergelijkbare producten met dezelfde functie.

Bron: Zorgwijzer

Back To Top