Vergoedingen voor reis- en parkeerkosten van mantelzorgers

Ben je mantelzorger, dan maak je soms extra kosten voor vervoer en parkeren. Bijvoorbeeld wanneer je naar je naaste gaat om zorg te verlenen of als je een bezoek brengt aan het ziekenhuis of een verpleeginstelling. In dit artikel zetten we op een rijtje welke vergoedingen er bestaan voor de reis- en parkeerkosten van mantelzorgers.

Reiskosten

Er bestaat helaas geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten van mantelzorgers, die in heel Nederland geldig is.

Bijstandsuitkering

Sommige gemeentes geven een vergoeding voor de reiskosten van mantelzorgers die een bijstandsuitkering ontvangen. Krijg je een bijstandsuitkering en wil je een vergoeding voor je reiskosten ontvangen? Informeer hiernaar bij je eigen gemeente.

Samenwonen met iemand die in een instelling verblijft

Woon je samen met de persoon aan wie je mantelzorg geeft? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een zorginstelling? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden je reiskosten voor ziekenbezoek aftrekken van de belasting. Je reiskosten vallen dan onder de post ‘specifieke zorgkosten’.

De reiskosten voor het bezoeken van je zieke dierbare zijn onder de volgende voorwaarden aftrekbaar:

  • Jij en de zieke hadden bij het begin van de ziekte samen een huishouden.
  • Gedurende het jaar bezoek je de zieke met regelmaat.
  • De zieke wordt langer dan een maand verpleegd.
    Wordt de zieke meerdere keren per jaar verpleegd? Dan mag je de reiskosten alleen meetellen als de zieke in totaal langer dan 1 maand is verpleegd en als de verpleging steeds een gevolg was van dezelfde ziekte. Bovendien mag de tijd tussen de verpleegperioden niet langer dan 4 weken zijn.
  • De enkele reisafstand tussen jouw woning of verblijfplaats en de plaats waar de zieke wordt verpleegd (gemeten langs de meest gebruikelijke weg) is meer dan 10 kilometer.  (bron belastingdienst.nl)

Openbaar vervoer: De OV-begeleiderskaart

Kan degene die jij verzorgt door een beperking niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij of zijn voor jou een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen. Jij reist dan gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in de trein, de metro, de tram, de bus en in de regiotaxi.

Wil je meer weten over de OV-begeleiderskaart of een kaart aanvragen? Kijk dan op de website Regeling OV-begeleiderskaart van Argonaut.

Parkeren

In sommige gemeentes kun je als mantelzorger een parkeervergunning krijgen. Daarmee kan je gratis of een stuk voordeliger parkeren in de buurt van degene voor wie je zorgt.

Ben je mantelzorger en wil je gratis of goedkoper parkeren bij het huis van degene waar je voor zorgt? Informeer ernaar bij de gemeente waar deze persoon woont.

Back To Top