Zwrot kosztów podróży i parkowania dla opiekunów nieformalnych

Będąc opiekunem nieformalnym, ponosisz czasami dodatkowe koszty związane z podróżowaniem i parkowaniem. Na przykład, gdy udajesz się do podopiecznego w celu udzielenia pomocy lub gdy odwiedzasz go w szpitalu lub innej placówce opiekuńczej. W poniższym artykule informujemy o tym, jakie są możliwości zwrotu kosztów podróży i za parkowanie.

Koszty podróży

Niestety nie ma jednolitego, obowiązującego w całej Holandii systemu, który regulowałby zasady dotyczące zwrotu kosztów podróży dla opiekunów nieformalnych.

Zasiłek z opieki społecznej

Niektóre gminy zwracają koszty podróży tym opiekunom, którzy otrzymują zasiłek z opieki społecznej. Jeśli tak jest w Twoim przypadku i chciał(a)byś zwrócić się o pokrycie tych kosztów, zgłoś się w tej sprawie do swojego urzędu gminy.  

Wspólne mieszkanie z osobą przebywającą w placówce

Jeśli podopieczny, z którym mieszkasz, zostanie umieszczony na dłuższy czas w placówce służby zdrowia, możesz powstałe z tego tytułu koszty podróży pod pewnymi warunkami odciągnąć od podatku. Koszty takie należy wymienić w rubryce ‘specyficzne koszty opieki’ (´specifieke zorgkosten´).

Koszty podróży związane z odwiedzinami u chorego podopiecznego można odliczyć po spełnieniu następujących warunków:

  • Ty i osoba chora prowadziliście przed zachorowaniem to samo gospodarstwo domowe.
  • W ciągu całego roku odwiedzasz chorego/chorą regularnie.
  • Chory/a przebywa w placówce dłużej niż miesiąc.

Jeżeli pobyt miał miejsce kilka razy w ciągu jednego roku, możesz odliczyć koszty tylko wtedy, gdy ogólny czas przekroczył jeden miesiąc, a powodem przyjęcia do placówki była za każdym razem ta sama choroba. Ponadto odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi pobytami nie mogą być dłuższe niż 4 tygodnie.

  • Odległość w jedną stronę pomiędzy Twoim mieszkaniem lub miejscem pobytu a placówką, w której przebywa chory/a, wynosi więcej niż 10 km (biorąc pod uwagę najbardziej prawdopodobną trasę). (źródło: belastingdienst.nl) 

Transport publiczny: elektroniczny bilet OV dla osoby towarzyszącej

Jeśli Twój podopieczny nie jest w stanie samodzielnie przemieszczać się środkami transportu publicznego, może on/ona postarać się o darmowy bilet elektroniczny OV dla Ciebie jako osoby towarzyszącej. Masz wtedy prawo do nieodpłatnego podróżowania jako osoba towarzysząca. Taki bilet jest ważny w pociągach, metrze, autobusach i tzw. taksówkach regionalnych.  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat biletu elektronicznego OV dla osoby towarzyszącej lub złożyć wniosek w tej sprawie, wejdź na stronę Regeling OV-begeleiderskaart Argonaut.

Parkowanie

W niektórych gminach istnieje możliwość otrzymania zezwolenia na parkowanie. Dzięki niemu będziesz mógł/mogła parkować za darmo lub ze zniżką w pobliżu miejsca pobytu Twojego podopiecznego.  

Jeśli jesteś opiekunem nieformalnym i chcesz za darmo lub za mniejszą opłatą parkować w pobliżu domu Twojego podopiecznego, zasięgnij informacji na ten temat w gminie, w której on mieszka.  

Back To Top