Mantelzorgelijk

Mantelzorgelijk is het grootste platform voor en door mantelzorgers. We zijn een onafhankelijke stichting – zonder winstoogmerk. Lees hier meer over onze visie op mantelzorg en de rol die Mantelzorgelijk daarin wil spelen.

MANTELZORGELIJK, WAAR STAAN WIJ VOOR MISSIE

Wij willen dat mantelzorg in de Nederlandse samenleving breed geaccepteerd, gewaardeerd én ondersteund wordt. Mantelzorgers vinden steun bij elkaar, in hun naaste omgeving (privé en werk) en moeten door een hulpvaardige overheid snel en actief worden geholpen in hun belangrijke rol als nieuwe hoeksteen van het zorgsysteem.

Stichting Mantelzorgelijk werkt aan een gelijkwaardige rol en positie van mantelzorg in de participatiesamenleving van Nederland. Vanuit ervaringsdeskundigheid komen wij op voor de belangen van mantelzorgers bij alle betrokken partijen, dit vanuit de behoefte en het welzijn van zowel de mantelzorger als de zorgvrager.

VISIE

Mantelzorgelijk is het grootste onafhankelijke expertisecentrum en platform voor en door mantelzorgers in Nederland. Door deze kennis en ervaringen zijn wij een belangrijke schakel in de emancipatie van mantelzorg op het gebied van rol, positie en beleidsvorming. Wij zijn partner voor alle mensen en organisaties die bijdragen aan het vormgeven en verbeteren van beleid, het zorgproces en vraagstukken rond het mantelzorgen. De inzet van ervaringsdeskundigheid leidt tot het verlagen van de draaglast van de mantelzorger en tot een effectievere inzet van mens en middelen.

KERNWAARDEN

  • Aanbod naar alle partijen om kennis te delen in de vorm van aanzitten in overleggen, informatieaanbod aan uitvoerende partijen en bijdragen aan het uitvoeren van onderzoek

MOTTO’S

  • Praat met mantelzorgers en niet over mantelzorgers
  • Mantelzorg is de zorg van iedereen; je bent het, je wordt het of je krijgt het
  • Mantelzorg is iets wat je doet, niet wie je bent
  • Zorgen doen we samen

BESTUUR

De makers van Mantelzorgelijk vormen ook het bestuur van Stichting Mantelzorgelijk:

Marjolijn Bruurs, voorzitter

Margreet van der Voort, bestuurslid

Claudia Otten, bestuurslid

Wij ontvangen geen beloning voor ons bestuurswerk voor de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT

Alle activiteiten van de stichting worden begeleid en gecontroleerd door de Raad van Toezicht:

  • Ariane de Ranitz, Hoofd behandelzaken Cluster Kliniek Eemland GGZ Centraal
  • Pieter Hasenaar, Ambassadeur inclusieve projecten dementie en mantelzorg, Stichting Geluksmomenten
  • Michael Meijer Cluwen, Personenschade- en letselschadejurist Compensa Letselschade

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werk voor de stichting.

STICHTING MANTELZORGELIJK

Adres: Nienhuis Ruijskade 112, 1399 KC,  Muiderberg

Mailadres: info@mantelzorgelijk.nl

Kamer van Koophandel: 63763249

RSIN nummer: 855390013

Triodos Bank: NL43 TRIO 0390 9797 83

JAARSTUKKEN

De jaarrekeningen van 2015, 2016, 2017 en 2018 vind je hierhierhier  en hier

De jaarrekeningen van 2019 en  2020 vind je hier en hier

Wil je een bijdrage leveren aan het werk van Stichting Mantelzorgelijk? Maak dan via de donatie-pagina heel gemakkelijk een bedrag over met IDEAL. Wij danken je hartelijk! Want zorgen, dat doen we samen.

Back To Top