Mantelzorgelijk heeft de ANBI-Status!

hart eurosStichting Mantelzorgelijk, de (piepkleine) organisatie achter ons platform, heeft fantastisch nieuws. Onze stichting heeft namelijk de ANBI-Status gekregen. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling – en het is een soort ‘keurmerk’ voor goede doelen.

Deze status is inmiddels toegekend aan ca. 20.000 organisaties. Wanneer je deze status hebt dan hoef je als stichting over de geworven donaties en gelden geen BTW af te dragen.

Voor de donateurs van een gift is het ook prettig om te weten dat hun giften aftrekbaar zijn voor de belasting. ANBI’s komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van erf- en schenkbelasting. En bovendien zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt onze organisatie dus ook aantrekkelijkker voor donateurs om aan te doneren!

Keurmerk

ANBI1Het hebben van een ANBI-status werkt ook als een soort ‘keurmerk’. Het geeft namelijk aan dat wij aan bepaalde criteria voldoen. Hierdoor kunnen onze donateurs zien dat wij een ‘betrouwbare partij’ zijn. En dat is voor de meeste mensen gewoon een belangrijk punt! Wij gaan onze ANBI-status dan ook op de website of in onze externe communicatie inzetten.

ANBI-status als voorwaarde

Er was nog een belangrijke reden voor ons om de ANBI-status aan te vragen. Omdat Mantelzorgelijk hard groeit, willen we wat subsidies gaan aanvragen. Sommige fondsen stellen als eis dat je een ANBI-status hebt, anders kun je zelfs geen subsidieaanvraag indienen. Andere fondsen geven aan dat ze ‘bij voorkeur’ doneren aan organisaties met een ANBI-status. Heb je deze status dus niet dan kun je niet aanvragen of kun je ‘achter in de rij aansluiten’.

 

Criteria ANBI-status

Waarom heeft Mantelzorgelijk de ANBI-status gekregen? Omdat onze stichting voldoet aan de volgende criteria:

 • Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling moeten voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. O.a. sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn dus geen ANBI.
 • Uit de regelgeving; zoals de statuten, regelement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.
 • De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (onkostenvergoeding). Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan geeft inzicht in:
  1. de werkzaamheden die de instelling verricht;
  2. de manier waarop de instelling geld wil werven;
  3. het beheer van het vermogen van de instelling;
  4. de besteding van het vermogen van de instelling.

 

 

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top