Verschillen zorgregels per gemeente?

De gemeente ondersteunt mensen die zorgen voor een dierbare, en mensen die zelf langdurig ziek zijn. Sinds 2015 bepaalt de gemeente óf en voor welke zorg jij in aanmerking komt. Het aanbieden van zorg kan per gemeente verschillen. In dit artikel kom je meer te weten over de verschillen in zorgregels tussen gemeentes.

Gelden er verschillende zorgregels in verschillende gemeentes? 

Nee, de zorgregels zijn in principe per gemeente hetzelfde. Toch zijn er wel degelijk verschillen per gemeente. Zo kan er in gemeente A wel plek zijn voor een behandeling in de jeugdzorg, maar is er in gemeente B een wachttijd van een jaar. Of zijn er in gemeente A andere vergoedingen voor mantelzorgers beschikbaar dan in gemeente B.

Sinds 2015 ligt deze verantwoordelijkheid niet meer bij de overheid, maar bij de gemeente waarin jij woont. Daardoor zijn er verschillen in het aanbieden van zorg ontstaan.

Wat zijn je rechten?

De zorgondersteuning waar je als burger recht op hebt, staat vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet biedt rechtszekerheid met het doel je te beschermen tegen eventuele willekeur van gemeentes.
Wanneer je ondersteuning nodig hebt, maak je een afspraak bij de gemeente. Jouw persoonlijke situatie zal in eerste instantie worden bekeken. De gemeente gaat vervolgens met jou en je eventuele mantelzorger(s) in gesprek. Het is mogelijk om een cliëntondersteuner aan te vragen voor dit gesprek, die je helpt met de voorbereiding op het gesprek.

Tijdens dit gesprek zal worden gekeken naar twee dingen: kun je deelnemen aan de samenleving, en ben je zelfredzaam genoeg? Als dat niet lukt, onderzoekt de gemeente of je ondersteuning kunt krijgen vanuit je eigen sociale netwerk. Vervolgens bekijkt de gemeente of je steun hebt aan ‘algemene voorzieningen’. Kom je er met behulp van je naasten of de algemene voorzieningen evengoed niet uit? Dan heb je recht op ‘maatwerkvoorziening’.

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn diensten/ondersteuningen voor iedere burger. Denk bijvoorbeeld aan de boodschappenservice, een maaltijdservice of een koffieochtend in het buurthuis.

Maatwerkvoorzieningen

Een maatwerkvoorziening is een dienst/ondersteuning, afgestemd op jouw persoonlijke behoefte. Dat kunnen aanpassingen of verbouwingen zijn in je woning, of een specialistische dagbesteding voor iemand met een beperking.

Klacht of bezwaar

De gemeente is verplicht om je een maatwerkvoorziening aan te bieden. Het is mogelijk dat jij de gegeven maatvoorziening niet voldoende vindt. Het is dan mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij jouw gemeente. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kun je naar de rechter stappen. Sinds 2015 zijn er al een aantal mensen een rechtszaak tegen hun gemeente begonnen. Zij vonden de aangeboden maatwerkvoorziening bijvoorbeeld niet passend, of omdat andere gemeentes andere, betere maatwerkvoorzieningen aanbieden. De rechter bekijkt iedere zaak individueel en komt vervolgens tot een oordeel. Soms hebben die oordelen consequenties voor alle gemeentes in Nederland en moet er collectief een aanpassing in het maatwerk worden gedaan.

Back To Top