Wat is mantelzorg

Het belangeloos zorgen voor een dierbare noemen we mantelzorg. Op de website van mantelzorgelijk vind je belangrijke informatie over mantelzorg. Zonder ingewikkeld vakjargon krijg je tips en antwoorden op al jouw vragen. In dit artikel beantwoorden we de vraag: wat is mantelzorg?

Sommige mensen zorgen zo graag voor anderen, dat ze er hun beroep van maken. Denk aan artsen, verpleegkundigen en medewerkers van de thuiszorg. Zij zijn daarvoor opgeleid en ontvangen er een salaris voor. Dit noemen we professionele zorg. Er zijn ook mensen die zorgen voor een dierbare. Ze zijn daar niet voor opgeleid en doen dit vaak vrijwillig. Deze mensen noemen we mantelzorgers.

Een mantelzorger is bijvoorbeeld een dochter die haar slechtziende vader met de administratie helpt. Of een buurman die een keer in de week voor zijn hoogbejaarde buurvrouw kookt. Of ouders die zorgen voor hun kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
Er is sprake van informele zorg als iemand vrijwillig voor een ander zorgt. Mantelzorg valt dus onder de noemer informele zorg.

Wat is mantelzorg volgens de wet?

‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’

Bron: Wet maatschappelijke ondersteuning

Mantelzorgelijk hanteert de definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau:

‘ Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp aan huisgenoten en nde hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijk hulp’

Belangrijkste elementen van mantelzorg

  1. je zorgt vrijwillig en onbetaald voor een dierbare of bekende
  2. die persoon heeft jouw hulp hard nodig
  3. je helpt met meer dan enkel licht huishoudelijke taken

Hoewel je voor mantelzorg vaak geen vergoeding ontvangt, moet het niet worden verward met vrijwilligerswerk. Een mens kiest namelijk zelf voor vrijwilligerswerk/zorg. Mantelzorg komt vaak ongevraagd op je pad. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Mantelzorgers zorgen soms wel 24 uur per dag voor een dierbare, vrijwilligers doen dit vaak op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor kunnen maken. Een vrijwilliger is altijd vrij om te stoppen. Een mantelzorger kan niet zomaar besluiten te stoppen, je zorgt immers uit liefde voor elkaar.

Back To Top