Voor wie is dat nieuwe Adviesteam Mantelzorg eigenlijk bedoeld?

Afgelopen maandag schreven wij al dat het opvallend is dat niemand mantelzorgers laat meepraten als het daadwerkelijk over mantelzorgbeleid gaat. Dat werd niet alleen getriggerd door de uitzending van Kassa over de gemeentelijke respijtzorg, maar ook omdat er in de uitzending iets bekend werd gemaakt: Het nieuwe Adviesteam Mantelzorg . We vielen bijna uit onze stoelen van verbazing. Maar eerst een uitleg wat dit concreet inhoudt:

Adviesteam Mantelzorg?

Het is de bedoeling dat deze Adviesgroep advies aan gemeenten gaat geven bij vragen over mantelzorg. Gemeenten richten zich op het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en zij kunnen het team vragen om mee te denken of vraagstukken helpen te versnellen.
De mantelzorgdeskundigen in het team adviseren kosteloos tot 25 uur over bv. respijtzorg, het bereiken van mantelzorgers en het betrekken van welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Het adviesteam is opgezet door de VNG, Movisie, MantelzorgNL en het ministerie van VWS.  Met dit rijtje organisaties vragen we ons maar één ding af:

Waar zijn de echte mantelzorgers in dit verhaal?

VNG vertegenwoordigt de gemeenten, het ministerie vertegenwoordigt het kabinet en geeft voor het uitvoeren van hun jaarprogramma Movisie en Mantelzorgnl jaarlijks miljoenen euro’s aan subsidie. Hetzelfde kabinet dat de geschiedenis ingaat als de ontmantelaars van de zorgstaat. Als de bedenkers van het programma ‘Langer Thuis’ waarbij mensen zo lang mogelijk thuis moeten wonen en waardoor de druk verplaatst is naar mantelzorgers. Een kabinet en ministerie die zelfs in deze coronacrisis geen gesprek aangaat met mantelzorgers. Dus een nieuw adviesteam met dezelfde spelers en weer zonder mantelzorgers. Als je namelijk blijft doen wat je altijd deed, krijg je toch wat je altijd kreeg? Wat denk jij? Zijn mantelzorgers hier nu echt mee geholpen?

Input?

Is er iemand van deze partijen die jou – als diehard mantelzorger – heeft gevraagd om input te geven op deze vraagstukken? Heeft iemand gevraagd waar we tegenaan lopen en wat onze dagelijkse worstelingen zijn? Hoe weten zij dan eigenlijk wat mantelzorgers écht nodig hebben? Wie van hen is dan die mantelzorgdeskundige? Want eerlijk, wij hebben in de zes jaar dat Mantelzorgelijk nu bestaat, weinig duurzaam inhoudelijk beleid voor mantelzorgers gezien. Het moet steeds minder. Minder ondersteuning, minder geld, minder maatwerk. En dat tegen meer mantelzorgtaken, meer verwachtingen en dus meer overbelasting.

Het moet en kan anders!

Er komt nu dus een nieuw Adviesteam zónder mantelzorgers en daarmee dus ook geen samenwerking of gewenste co-creatie. Het zijn weer dezelfde partijen die ook in de afgelopen jaren het beleid hebben bepaald. Hetzelfde beleid waardoor veel mantelzorgers zich in de steek gelaten voelen. Dat klopt toch niet? Waarom is het zo moeilijk om de echte dialoog met mantelzorgers aan te gaan? Waarom hebben mantelzorgers geen stem als het om hun eigen leven gaat? Waarom kunnen mantelzorgers geen invloed uitoefenen op zaken die hen direct raken? We gaan bijna denken dat het slecht uitkomt als mantelzorgers echt van zich laten horen. Zolang mantelzorg alleen gezien wordt door de bril van mensen die het beleid bepalen, gaat er niet zoveel veranderen of verbeteren. Dan blijft mantelzorg een onzichtbaar, onbetaald en ongrijpbaar fenomeen. Dan wordt weer de plank misgeslagen en wordt de huidige situatie vooral in stand gehouden.

Wij zijn hier nog niet klaar mee. Er moet mét mantelzorgers gepraat worden en niet alleen over. Het moet en kan echt anders. Wordt vervolgd.

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top