Vijf voordelen van sociale interactie voor ouderen met dementie

Ouderen met dementie lopen meer kans om sociaal geïsoleerd te raken en daardoor depressief te worden als ze geen steun van dierbaren hebben. Volgens de Alzheimer’s Association heeft onderzoek aangetoond dat mensen die regelmatig sociale interacties hebben en aan activiteiten deelnemen, langer hun cognitieve functies behouden. Hier zijn 5 redenen waarom we ervoor moeten zorgen dat ouderen met dementie actief en sociaal blijven.

1. Eenzaamheid is gekoppeld aan afnemende cognitieve functies. 
Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door de Southern California Kaiser Permanente Medical Group, bleek dat mensen die meer ondersteuning hebben minder kans hebben op symptomen van geheugenverlies. Tijdens dit onderzoek werden 2249 oudere vrouwen gedurende vier jaar gevolgd, om te kijken hoeveel sociale steun zij hadden van dag tot dag. Hieruit werd opgemaakt dat degenen met een uitgebreider sociaal netwerk 26 procent minder kans hadden om dementie te krijgen dan deelnemers met kleinere sociale kringen.

“Als je met anderen verbonden blijft en dus je sociale contacten behoudt, dan heb je meer kans om geheugenproblemen te voorkomen” zei Valerie Crooks, hoofdauteur van het onderzoek. “Ook tijdens de meest basale interactie moeten we nadenken over hoe we reageren, en dat stimuleert de hersenen. Er zijn uitzonderingen, mensen die bijvoorbeeld maar twee hechte relaties hebben maar waarvan het hoofd prima in orde is. Echter, mensen die minimaal drie en liever meer relaties hebben, doen het over het algemeen beter waar het gaat om een gezonde hersenwerking.”

2. Mentale stimulatie kan fysieke voordelen hebben.
Sociale interacties leiden vaak tot aanvullende gezonde veranderingen in levensstijl. Zo legde de universiteit van Rochester Medical Center uit dat een toename in sociale activiteit onder ouderen mogelijk de bloeddruk kan verlagen, en hun risico op cardiovasculaire problemen en verschillende vormen van artritis kan verminderen. Dit komt meestal doordat degenen die sociaal actief zijn, vaak fysiek ook actiever zijn en als gevolg gezonder eten. Sociale activiteit kan ook stress en zorgen of angst verminderen, wat uiteindelijk tot een lagere bloeddruk kan leiden.

3. Sociaal actief zijn kan psychische problemen voorkomen.
Mensen die vaak aan activiteiten met vrienden of familie deelnemen, of die een betrouwbaar persoon hebben waarmee ze kunnen praten, zien alles positiever in dan mensen die niet sociaal actief zijn. Door het uitoefenen van hobby’s en deelnemen aan activiteiten samen met anderen, kunnen mensen die op een bepaald moment problemen gaan ondervinden vaker de leuke dingen van het leven blijven herkennen dan mensen die voornamelijk alleen zijn en weinig ondernemen. Volgens de Alzheimer’s Society is het ook zo dat degenen die maatschappelijk actief blijven beter slapen. Dat is belangrijk omdat een goeie nachtrust bijdraagt aan het vermijden van depressies en angsten, zaken waar mensen met dementie vatbaarder voor blijken te zijn.

4. Sociale steun draagt ertoe bij dat ouderen hun onafhankelijkheid kunnen behouden.
Sociale isolatie leidt vaak tot depressie en een groot aantal andere psychische problemen, waardoor ouderen nog meer extra steun nodig hebben. De Alzheimer’s Society legde uit dat als mensen niet de mogelijkheid hebben om hun gevoelens en emoties naar anderen te uiten, dit vaak tot frustratie leidt waardoor ze nog verder van hun vrienden en familie vervreemden. Als ouderen omringd zijn door vrienden en mensen die ze vertrouwen, verhoogt dit hun zelfvertrouwen en hun gevoel van dat ze er nog steeds toe doen. Vandaar dat mensen met geheugenverlies steeds vaker verhuizen naar een speciaal daarvoor gecreëerde woongemeenschap, waar ze alle steun van een verzorger hebben en de mogelijkheid om dagelijks aan verschillende evenementen en sociale bijeenkomsten deel te nemen.

5. Het kan heilzaam zijn om via activiteiten te communiceren.
De Alzheimer’s Society wees erop dat het voor mensen in latere stadia van dementie niet ongewoon is om een gewoonte of behoefte te tonen door middel van een actie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld om een aantal redenen met hun voeten op de vloer tikken of hun voeten over de vloer bewegen, of dat nou betekent dat ze gefrustreerd of opgewonden zijn. Als dat het geval is, praat dan met hen tijdens het muziekmaken of dansen. Dit stimuleert zelfexpressie en kan voor hen rustgevend werken als ze van streek zijn. Ze hebben dikwijls baat bij de communicatie als je tijdens dagelijkse taken, zoals de vloer vegen of koken, vaak met hen praat. Hoewel ze mogelijk niet reageren, worden hun hersenen toch gestimuleerd doordat ze naar je luisteren, en interpreteren wat je zegt.

Een interessant artikel over een aanverwant onderwerp, namelijk hoe sociaal actief blijven de kans op dementie verkleint, vind je hier: https://kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/Scoiaal-actief-zijn-verkleint-kans-op-dementie.aspx

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top