Stop met verbeteren en start met luisteren!

Scrollend door het nieuws over mantelzorg kom je heel vaak oude nieuwsberichten tegen. In maart 2019 bijvoorbeeld erkende minister Hugo de Jonge in een reactie aan Nieuwsuur dat er een grote verbeteropgave lag als het ging om de toegang tot zorg en ondersteuning. Met onder andere het programma Langer Thuis wilde hij deze knelpunten verhelpen. Nou, dat hebben we de afgelopen tijd gemerkt. Niet, dus wat ons betreft: stop met verbeteren en start met luisteren!

Zorg en ondersteuning

Juist de afgelopen maanden is natuurlijk duidelijk naar voren gekomen hóe slecht het gesteld is met de toegang tot zorg en ondersteuning. Oké, oké, er kwam een virus tussen en minister de Jonge had wel andere zaken aan zijn hoofd dan zich bekommeren om de mantelzorgers. Maar wat gebeurde er dan tussen zijn erkenning van dit steeds groter wordende probleem in maart 2019 en de uitbraak van Corona in maart 2020?

Schrapsessies

Wij weten, uit eigen ervaring, dat er verschillende schrapsessies geweest zijn en dat er een verbeteragenda gemaakt werd om de zorg te ‘ontregelen’. We weten ook dat er voorafgaand aan die schrapsessies een onderzoek is gedaan door Mantelzorg.nl én dat dit onderzoek onder slechts 600 mantelzorgers van 70 jaar en ouder afgenomen is. Op 12 september 2019 heeft minister de Jonge een advies en een verbeteragenda gekregen.

Niet representatief onderzoek

Een advies dus wat gebaseerd is op niet representatieve resultaten. Dit is zelfs door het ministerie van VWS aan ons bevestigd. Dan is het dus echt niet raar dat de gróótste groep mantelzorgers (tussen 45 en 65 jaar) en jongere mantelzorgers niets van deze verbeteropgave gemerkt hebben.

Schrapkaart

Enfin, ál die denktanksessies hebben uiteindelijk een schrapkaart van 9 acties opgeleverd. Deze hebben o.a. betrekking op het verbeteren van het instrument mantelzorgverklaring, de ingewikkelde aanvraag en de reparatie van hulpmiddelen en het declareren van vervoerskosten. Wij herkennen niet dat dit de meest dringende vragen zijn van mantelzorgers. Want waar zijn de lange wachttijden, de ingewikkelde indicaties, de lokale willekeur of de kwaliteit van ondersteuning en maatwerk? Want wat zijn jouw knelpunten als werkende of jonge mantelzorger?

Actiepunten

Zo lagen er dus een aantal concrete actiepunten waarmee alle betrokken partijen vanaf half september 2019 aan de slag zouden gaan om mantelzorg te ontdoen van overbodige regels en waar mogelijk administratieve lasten voor mantelzorgers te verminderen. Maar ook hier hebben wij geen idee wat het resultaat is geworden en wat de effecten daarvan zijn. Wij hopen van harte dat dit uiteindelijk iets heeft opgeleverd voor de oudere lotgenoten onder ons.

Echte ondersteuning mist

Wat ons opvalt? In het advies stond niets over de échte ondersteuning voor mantelzorgers. Respijtzorg bijvoorbeeld of ondersteuning op maat. Niets over de kwaliteit van informatie of over financiële compensatie. Niets over diversiteit. Niets over de werkelijke behoefte van mantelzorgers. Niets over ellelange documenten, indicatiestellingen en zeker niets over de strijd die we daar steeds voor moeten voeren!

Stijging aantal mantelzorgers

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voorspelde nog niet zo lang geleden dat in de komende twintig jaar de groep mantelzorgbehoevenden met 70 procent zal stijgen, terwijl de groep mantelzorgers maar met een schamele 7 procent zal toenemen. De eerste Coronagolf heeft feilloos blootgelegd wat de druk is op mantelzorgers en waar ondersteuning noodzakelijk is. Met de tweede golf komen ze wederom zwaar onder druk te staan door uitval van de thuiszorg en dagbesteding. Gezien de vele signalen van lotgenoten, die wij via de hulplijnen blijven ontvangen, maken wij ons grote zorgen.

Beleid moet anders

Mantelzorgelijk roept daarom het ministerie van VWS op om onze onderzoeksresultaten vanaf nu mee te nemen in adviezen. Dat mantelzorgers zelf invloed krijgen op het te veranderen beleid. Onze signalenlijsten geven daarvoor veel input en komen uit het leven van mantelzorgers zelf. Wij vragen uitdrukkelijk om iets met onze signalen te doen. Alleen dan kan er sprake zijn van juiste en gerichte ondersteuning. Je kunt pas dingen verbeteren als je weet wat er leeft. Zo simpel is het!

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top