De 9 registraties voor mantelzorgers die geschrapt gaan worden

Mantelzorgers zijn op dit moment 17 procent van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Dat is gemiddeld 4 uur per week! In de schrapkaart over mantelzorg die minister Hugo de Jonge van VWS onlangs in ontvangst nam, staan acties om deze regeldruk te verlagen. Waaronder 9 regels die overbodig zijn of eenvoudiger kunnen.

De schrapkaart is ontwikkeld door het platform (Ont)Regel de Zorg, onderdeel van het actieplan van het ministerie van VWS om meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener te krijgen.

De afgelopen maanden heeft een denktank – waar ik één sessie aan heb deelgenomen –  zich gebogen over welke acties en regels in wetten over mantelzorgen eenvoudiger gemaakt of geschrapt kunnen worden. Betrokken partijen, waaronder kennisorganisatie Vilans die aan de schrapkaart heeft gewerkt, gaan samen met het ministerie van VWS de komende maanden aan de slag.

 • Onder andere de mantelzorgverklaring, deze kan eenvoudiger en duidelijker. Deze verklaring is nu vaak vereist voor de aanvraag van een mantelzorgwoning of medehuuderschap. Het is nu in veel gemeenten onduidelijk waar je deze aanvraag kunt indienen, en wat hier in moet staan.
 • Ook de communicatie rondom de aanvraag van een hulpmiddel moet eenvoudiger. Zorgvragers en hun mantelzorgers weten vaak niet waar zij aan toe zijn bij de aanvraag of reparatie van een hulpmiddel.

Door onder andere deze punten aan te pakken wordt een aantal frustrerende of tijdrovende administratieve knelpunten voor mantelzorgers weggenomen. Op deze wijze kunnen mantelzorgers hun aandacht in plaats daarvan besteden aan hun belangrijke taak: het zorgen voor hun naaste(n).

De 9 schrappunten waar het om gaat:

De eerste acties en gesprekken zullen nog dit najaar gerealiseerd worden. Dat heeft een schrapkaart van 9 acties opgeleverd. Deze hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de mantelzorgverklaring, de ingewikkelde aanvraag en de reparatie van hulpmiddelen en het declareren van vervoerskosten. Concrete actiepunten waarmee alle betrokken partijen de komende tijd aan de slag kunnen om mantelzorg te ontdoen van overbodige regels en waar mogelijk administratieve lasten voor mantelzorgers te verminderen.

Bekijk de schrapkaart:

 1. We schrappen de herindicatie voor zorgvragers met een chronische, onveranderde zorgvraag.
 2. We vergroten de zekerheid van mantelzorgers op medehuurderschap als er geen sprake is van partnerschap.
 3. We verbeteren het instrument mantelzorgverklaring voor mantelzorgwoningen.
 4. We vereenvoudigen de mantelzorgverklaring voor medehuurderschap en de urgentieverklaring voor huurwoningen.
 5. We vereenvoudigen de mantelzorgverklaring voor ontheffing van de sollicitatieplicht.
 6. We maken bij het aanvragen van nieuwe hulpmiddelen voor zorgvragers die al een hulpmiddel hebben, gebruik van informatie die al bekend is in het dossier.
 7. We maken mogelijk dat zorgvragers hulpmiddelen meenemen bij verhuizing naar een andere gemeente.
 8. We verbeteren het aanschaffen of repareren van hulpmiddelen die de gemeente in natura verstrekt.
 9. We vereenvoudigen de verantwoording van zorgvragers voor het declareren van vervoerskosten bij zorgverzekeraars.

Je kunt hier de schrapkaart downloaden

Waarom ik maar één keer bij zo’n denktank sessie geweest ben? Omdat ik me niet kon vinden in het onderzoek dat voorafgaand aan de schrapsiessies  gehouden was onder leden van het nationale mantelzorg-panel van Mantelzorg.nl. Slechts 600 mantelzorgers van 70 jaar en ouder hadden de vragenlijst uiteindelijk ingevuld. Dit is slechts 0,01% van alle mantelzorgers in Nederland. Niet bepaald representatief als je het mij vraagt. Zeker niet als daar dan uiteindelijk een advies aan de minister uit voort moet komen en er toekomstig beleid op geschreven gaat worden. De grootste groep mantelzorgers in Nederland is tussen de 42 en 65 jaar en zij hebben vaak nog een eigen gezin, werk en andere verplichtingen. Je kunt je voorstellen dat als deze groep wel was meegenomen in het onderzoek, er een hele andere schrapkaart had gelegen.

Dat is dus ook de reden waarom ik na die ene sessie uit de denktank ben gestapt, we vanuit Mantelzorgelijk een petitie zijn gestart en we met input van maar liefst 10.000 mantelzorgers het Mantelzorg Manifest hebben geschreven. Dat manifest wordt op dit moment op verzoek van een aantal politieke partijen verder uitgewerkt. Binnenkort zullen we jullie daarover meer informeren.

 

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 1 reactie

 1. Dank voor dit verhelderende stuk. Ik schrik ervan dat het enquête-onderzoek op basis waarvan het rapport ‘(Ont)Regel de mantelzorg’ (hier staat het: https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/Rapport%20(Ont)Regel%20de%20Mantelzorg%2029082019_1568357684.pdf) is geschreven, zo enorm niet-representatief is. In het rapport staat dat overigens weliswaar duidelijk beschreven, maar minder duidelijk is hoe daarvoor ‘gecompenseerd’ is. Ik ben zelf begin 50 en mantelzorg voor een iets jongere partner met gecombineerde problematiek, en het valt mij op dat erg veel mantelzorg-ondersteuning is gericht op mensen die zorgen voor partners of ouders met dementie. Dat is natuurlijk ook een belangrijke groep, maar lang niet de enige.

  Ik vind ook een paar rariteiten/slordigheden in het rapport. Waaruit blijkt bijvoorbeeld dat mantelzorgers gemiddeld 4 uur bezig zijn met administratieve taken? Ik kan dat niet afleiden uit de antwoorden op de vraag daarover (‘Hoeveel uur per week zijn mantelzorgers kwijt aan administratieve taken?’, pagina 29 van het rapport). Op basis van die antwoorden kan het net zo goed 2 uur zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top