skip to Main Content

Naar een verzorgingshuis? Hier moet je op letten #tips

Als het thuis niet langer gaat en een verzorgings- of verpleeghuis onvermijdelijk wordt, moet er veel geregeld worden. Welke valkuilen kun je tegenkomen? Plus Online zette de zaken op een rij waar je op moet letten. Wij delen het artikel, geschreven door Perry van Dijk, dan ook graag.

Tijdig een plek zoeken

Wanneer iemand acuut naar een verpleeg- of verzorgingshuis moet verhuizen (bijvoorbeeld na een ­ongeluk), dan is er nauwelijks tijd om een plek te zoeken die ­passend is. Daarom is het verstandig om tijdig te bepalen welk verzorgings­huis de voorkeur heeft. Dat wil ­zeggen: ruim voordat er een ­indicatie is. Het kan een verzorgings­huis in de eigen woonplaats zijn, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de buurt van de kinderen.

Verschillende huizen vergelijken

Elk verzorgings- en verpleeghuis heeft zijn eigen karakter, ­signatuur en sfeer. Daar moet je je zich prettig bij voelen. Kies daarom een huis dat echt bij jou (en je partner) past, en niet omdat het bijvoorbeeld toevallig dicht bij de oude woonplaats is. Je vindt op ­www.kiesbeter.nl een overzicht van alle verzorgings­huizen en hun karakteristieken. Maak een eerste ­selectie en vraag informatie van de ­huizen die jullie voorkeur hebben. Ook kun je een keertje gaan ­kijken en praten met personeel en/of ­bewoners. Vraag of het huis een wachtlijst heeft.

De indicatie van het CIZ

Je kunt alleen in een verzorgingshuis gaan wonen met een zogeheten ‘indicatie voor verblijf’ van het CIZ (Centraal Indicatieorgaan Zorg). De toekomstige bewoner kan zo’n indicatie zelf bij het CIZ aanvragen, eventueel samen met een familielid of mantelzorger. Ook de (huis)arts of de thuiszorg­instelling kan een indicatie ­aanvragen.
Het CIZ bepaalt hoeveel zorg ­iemand nodig heeft. Dit gebeurt aan de hand van tien Zorgzwaarte­pakketten (ZZP’s). Jaren geleden was ZZP1 voldoende om naar een verzorgingshuis te gaan. Nu is ­minimaal ZZP4 ­nodig. Dit staat voor ­‘beschut ­wonen met ­intensieve verzorging en uitgebreide begeleiding’. Als iemand niet meer zelfstandig kan wonen (bijvoorbeeld door beginnende ­dementie) en er is geen partner (meer) die dit kan opvangen, dan is ZZP4 op zijn plaats.

Voor particuliere verzorgings­huizen geldt dat je daar wél op eigen initiatief zonder indicatie naartoe kunt verhuizen. De ­bewoner moet de rekening dan wel volledig zelf betalen.

 

Checklist voor verhuizing naar een verzorgingshuis

Voorbereiding
• Bijtijds oriënteren
• Passend verzorgingshuis ­zoeken
• Indicatie regelen
• Kosten berekenen

Rond de verhuizing
• Aansluitingen regelen
(tv, telefoon, internet)
• Nieuwe woonplek inrichten
• Extra kleding kopen
• Medicijngebruik doorgeven
• Eventueel dieet bespreken
• Eventueel volmacht regelen
• Zorgleefplan maken (hier
staan de afspraken met het ­verzorgingshuis in)

Adreswijziging sturen naar
• Familie en vrienden
• Gemeente
• Belastingdienst (voor ­toeslagen)
• Sociale Verzekeringsbank (SVB)
• Centraal Administratie Kantoor (CAK)
• Huisarts
• Eventuele specialisten
• Tandarts
• Pensioenfondsen
• (Zorg)verzekeringen
• Bank
• Notaris
• Dagbladen, tijdschriften

 

Hoge kosten ­verzorgingshuis

Het verblijf in een verzorgingshuis wordt betaald uit de AWBZ, de ­Algemene Wet Bijzondere Ziekte­kosten. De kosten van een verzorgingshuis kunnen erg hoog zijn. Bewoners betalen een ­eigen bijdrage. Het eerste ­halfjaar is dit een laag bedrag, daarna geldt (meestal) een hoge eigen bijdrage met een maximum van ruim €2100 per maand. Deze hoge eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen, vermogen en leeftijd. Wie alleen AOW en een klein ­pensioentje heeft, houdt in de praktijk alleen zak- en kleedgeld over. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kan u helpen met een proefberekening (zie kader).

Piekeren, twijfelen, wakker liggen: gaan we samen of alleen?

Als van een echtpaar de ene ­partner een indicatie heeft voor een verzorgingshuis, mág de ­gezonde partner meeverhuizen, op voorwaarde dat er een geschikt appartement ­beschikbaar is. De gezonde ­partner betaalt dan hiervoor een ­bijdrage. Maar lang niet altijd zal de ­gezonde partner in een ­verzorgingshuis wíllen wonen.
Hij of zij kan ook thuis blijven ­wonen. In dat geval berekent het CAK de lage eigen bijdrage voor het verblijf in het verzorgingshuis.

AOW, belastingen en toeslagen

Ben je getrouwd, dan ­ontvangt iedere partner de helft van de AOW-uitkering voor ­gehuwden. Samen is dit €1520 bruto per maand (in 2014) Als je ­partner in een ­verzorgingshuis gaat ­wonen, kun je de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen de AOW om te ­zetten in een AOW voor ­ongehuwden. Let op: de eigen bijdrage in het verzorgingshuis gaat dan óók omhoog. Bereken goed wat in uw geval voordeliger is. Informeer bij het CAK en de SVB naar uw ­situatie.

Als je partner in een verzorgings­huis verblijft, wonen jullie niet meer op hetzelfde adres. Toch kunnen jullie wel fiscale ­partners en ­toeslagpartners blijven. Dit betekent bijvoorbeeld dat je ­(gedurende twee jaar) samen de ­hypotheekrente mag aftrekken. Ook houd je recht op huurtoeslag. Voor dit laatste moet je wel een ‘Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag’ indienen bij de Belastingdienst. Die beoordeelt of je recht hebt op huurtoeslag.

 

Huiselijke beslommeringen

In een verzorgings- of verpleeghuis krijgt iedere bewoner een aangepaste, opgeknapte kamer, maar je moet zelf ook nog veel ­regelen. Om te beginnen moet je met uw eigen meubelen voor de inrichting zorgen. Het verzorgings­huis zorgt voor aansluitpunten voor telefoon, ­kabeltelevisie en internet, maar niet voor je abonnementen. De kosten voor het wassen van de ­kleding is voor eigen rekening; deze kunnen flink oplopen. Het kan lang duren voordat de was weer schoon terug is; extra kleding en ondergoed is daarom vaak ­wenselijk (gelabeld, anders raakt het kwijt).

Werk uit handen geven
Het kan verstandig zijn om een ­volmacht te geven aan bijvoorbeeld een kind of een vertrouwde mantelzorger. Degene met de ­volmacht kan dan namens de bewoner handelen en alle ­administratie rond de indicatie, eigen bijdrage en financiën voor zijn rekening nemen. De bewoner houdt (ondanks de volmacht) de mogelijkheid om zelf te ­handelen. En mocht de bewoner het overzicht kwijtraken, dan is er al iemand aangewezen die namens hem of haar in actie kan komen.

 

Nuttige webadressen & telefoonnummers

Oriënteren op verzorgings­huizen: www.kiesbeter.nl

In gang zetten van de indicatie: Centrum Indicatiestelling Zorg, www.ciz.nlof T 088-789 10 99.

Proefberekening kosten: ­Centraal Administratie Kantoor, www.hetcak.nlof T 0800-0087.

Vragen over de AOW: Sociale Verzekeringsbank, www.svb.nl of
T 020-656 56 56 (hoofdkantoor).

Voor de toeslagen:
www.toeslagen.nl of Belasting­telefoon T 0800-0543 (gratis).

Voor mantelzorgers: belangen-organisatie Mezzo, www.mezzo.nl of T 030-659 22 22.
Tip: Mezzo heeft o.a. de folder ‘Van thuis naar verpleeghuis’, waarin ook veel aandacht is voor de ­emotionele en psychische ­aspecten van een verhuizing.

Bron: Plus Magazine

Barbara Mounier

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X