Na 50 jaar mag mantel van zorg gescheiden worden!

Het begrip mantelzorg bestaat 50 jaar. Mantelzorg zoals we het nu kennen werd begin 1972 geïntroduceerd door de Nederlandse medicus Hattinga Verschure. Juist op het moment dat in beleid naar voren komt dat in de zorg ingrijpende veranderingen nodig zijn. Gedaan was het met koffiedrinken en alle lichte ondersteuningstaken. Mantelzorg werd vanaf toen onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Niet omdat dat beter was maar omdat de zorg voor zorgintensieve mensen op die manier nou eenmaal stukken goedkoper kon worden.

Als je op Google opzoekt wat het begrip mantelzorg vandaag de dag inhoudt dan staat er letterlijk: ‘Mantelzorg is het verlenen van (professionele) zorg aan gehandicapten, chronisch zieken of hulpbehoevende ouderen door familieleden, vrienden, kennissen of buren.’ Maar ook: ‘Mantelzorg is altijd onbetaald ’. Met name dat ‘altijd onbetaald’ is iets wat er bij mij – als werkende ex mantelzorger – nog steeds niet ingaat. Ik moest immers steeds meer zorgen waardoor ik minder kon werken en raakte daardoor behoorlijk veel inkomen kwijt. Met alle gevolgen van dien. Hoe kan het dat verlies van inkomen door mantelzorg nog steeds niet gecompenseerd wordt door de overheid? Waarom is er bijvoorbeeld nog steeds geen mantelzorgbijslag? Als je een kind krijgt, wordt er immers wél elk kwartaal een bijdrage in de zorgkosten aan je overgemaakt.

Tussen willen zorgen en moeten zorgen zit voor mijn gevoel toch echt een wezenlijk verschil. En kom nou niet aan met dat ik niet had hoeven zorgen en dat ik een keuze had. Wie had er dan voor mijn Alzheimervader gezorgd? Niet de professionele zorg want zover ging de indicatie van de Wmo niet. En terwijl mijn vader steeds verder afgleed in zijn Alzheimer, gleed ik net zo hard met hem mee in de bureaucratie, bezuinigingen en steeds maar meer en extra zorgtaken. Niet te doen en dus niet zo gek dat je als mens op een gegeven moment overbelast en uitgeblust raakt.

Kreeg ik in die tijd ondersteuning? Nou nee. Verder dan de aangeboden koffieochtendjes met lotgenoten van de plaatselijk welzijnsorganisatie kwam het niet. Is dat inmiddels beter geregeld? Ondanks schrapsessies (ont)regel de mantelzorg, een respijtzorg aanjager en weet ik wat, moet ik helaas constateren dat het antwoord NEE is… Niet heel gek als je bedenkt dat er bij het maken van beleid nog steeds niet écht naar mantelzorgers geluisterd wordt.

Door de enorme vergrijzing, een steeds grotere zorgvraag, meer bezuinigingen en oplopende personeelstekorten in de zorg zal er de komende jaren nóg meer van mantelzorgers gevraagd worden. Ondanks dat de omvang van de in Nederland verleende mantelzorg zo’n vijf keer groter is als die van de professionele (thuis)zorg worden mantelzorgers nog steeds niet als volwaardige partners in de zorgketen gezien. Maar er komen wel steeds meer zorgtaken op ons bordje. Taken die eigenlijk niets meer te maken hebben met zorg uit naastenliefde maar meer met (medische) naastennoodzaak. Onbetaald en zonder ondersteuning. Steeds meer, steeds zwaarder, steeds langduriger en steeds ondoenlijker. Na 50 jaar mag wat mij betreft mantel vanaf nu dus wel van zorg gescheiden worden. Dat woord is zwaar achterhaald en dekt de lading  voor geen meter meer !

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. helemaal mee eens! het is een hardwerkende, onbetaalde baan en je komt opdraven in nood. voorbeeld: met corona trok mijn dementerende man steeds de zuurstof uit zijn neus, dus ben ik met beschermende kleding, elke dag naast zijn bed gezeten, om de zuurstof er steeds weer in te doen, daarmee draag ik ook de zorg voor mijn broer met een verstandelijke beperking, maar ik krijg door al het zorgen zelf lichamelijke klachten!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top