Mantelzorgers hebben zorgverlof nodig!

Een hoopgevend bericht op de site www.rendement.nl: Het lijkt erop dat het onderzoek over de belasting van mantelzorgers eerste inzichten op de werkvloer oplevert. Mantelzorgers kunnen zonder meer zorgverlof aanvragen. Een paar jaar geleden deed maar 16 procent van de werknemers dat.

zorgverlof
Bij een positief bericht hoort een positief plaatje. Deze blije mensen hebben allemaal zorgverlof opgenomen!

Werknemers die werk moeten combineren met zorgtaken lopen meer risico op ziekteverzuim. Uit onderzoek blijkt dat vooral mantelzorgers zich vaker ziek melden. Wettelijke verlofregelingen en een flexibele werktijden kunnen verzuim voorkomen. Maak daar dus gebruik van.

De helft van de werknemers heeft te maken met de zorg voor kinderen en één op de zeven werknemers heeft taken op het gebied van mantelzorg. De verwachting is dat het aantal werknemers dat zorg en werk moet gaan combineren de komende jaren toeneemt. De keerzijde van de participatiesamenleving is dat zorgtaken steeds vaker bij de betrokkenen zelf komt te liggen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat mantelzorgers bij langdurige zorg vaker ziek zijn.

Mogelijkheid van zorgverlof bespreken
Krijgt u te maken met mantelzorg en loopt u er tegenaan dat u onder druk komt te staan, bespreek dit dan tijdig met uw werkgever. Die moet u informeren over de wettelijke mogelijkheden om zorgverlof op te nemen. Als u wacht tot het u te veel wordt, is het eigenlijk al te laat. Werknemers die structureel moeite hebben met de combinatie van werk en zorg, krijgen te maken met oplopende stress.  En dat kan weer leiden tot ziekte of verzuim om de zorgtaken uit  te voeren. Ook de mogelijkheid om flexibel te werken, kan u al een eind op weg helpen.

Bron: rendement.nl

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top