Limburg Meet: gezondheid in kaart

metenEen interessante ontwikkeling: de vergrijzende provincie Limburg wil dat de gezondheid van mensen al goed in kaart wordt gebracht, lang voordat ze ziek worden en het zorgsysteem in gaan. Daarvoor heeft de politiek een ontwikkelingsprogramma goedgekeurd, waarin bedrijven en onderwijsinstellingen nauw samenwerken.

Met het goedkeuren van het project door Provinciale Staten Limburg, is in juli het grootschalige Limburg Meet (LIME) op het gebied van in de zorg gestart. Meten speelt een essentiële rol in de overgang naar een nieuw zorgstelsel. Met nieuwe en verbeterde meetmethoden kan dure zorg voor mensen met een chronische ziekte verplaatst worden van het ziekenhuis naar eerstelijns zorgverleners of zelfs naar de mensen thuis. Bovendien kunnen met deze slimme meetmethoden chronische aandoeningen voorkomen worden en wordt overbodig meten in de zorg gereduceerd.

Expertise

Het project vindt plaats in Limburg omdat in deze provincie sprake is van meer vergrijzing en er meer chronisch zieken dan elders zijn. Bovendien wordt in Limburg al veel samengewerkt op het gebied van meten in de zorg. LIME geldt als baanbrekend in Nederland en wordt uitgevoerd door Zuyd Hogeschool – penvoerder van het project – in samenwerking met Universiteit Maastricht en ondersteund door de Provincie Limburg. Bijzonder is dat er veel MKB-bedrijven zijn aangehaakt.

“Het is belangrijk dat binnen Limburg Meet nu al ruim dertig bedrijven, zorg- en kennisinstellingen met burgers samenwerken aan de zorg van morgen”, zegt Prof. Dr. Sandra Beurskens, een van de twee projectleiders van LIME, lector bij Zuyd Hogeschool en hoogleraar bij Universiteit Maastricht op het gebied van meten in de zorg. “Wij verwachten dat dit aantal zal toenemen”.

Dr. Paul Borm, de andere projectleider van LIME en lector Life Sciences bij Zuyd Hogeschool: “LIME lijmt en de verbindingen die we leggen zijn van groot belang. LIME wil concrete doorbraken realiseren en dan is het essentieel dat alle partijen in de zorgketen met elkaar samenwerken, en er toegang voor nieuwe ideeën en partijen is”.

Gedeputeerde Werk en Welzijn, Marleen van Rijnsbergen vindt dat LIME duidelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de Sociale Agenda van de Provincie Limburg. “LIME kan de beweging van sociale structuurversterking in Limburg ondersteunen door de gezondheidssituatie van Limburgers en de mogelijkheden om actief deel te nemen in de samenleving te versterken.”

Gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur: ”LIME raakt verschillende Brightlands-campussen en verrijkt niet alleen kennis en kunde in de zorg, maar leidt ook tot meer werkgelegenheid en levert een structurele bijdrage aan de economie van Limburg.”

Onacceptabele regel- en registratiedruk

Momenteel wordt in de zorg veel gemeten, bijvoorbeeld door artsen en zorgverleners, om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van patiënten en de geleverde zorg. De realiteit is echter dat veel metingen niet relevant zijn of te fragmentarisch uitgevoerd worden. Het meten is in de loop der jaren een doel geworden. Zorgverleners maar ook patiënten ervaren hierdoor een onacceptabele regel- en registratiedruk en ervaren soms ethische problemen rondom de keuze registreren of zorgen voor de patiënt. Zorgprofessionals willen dan ook slimmer meten om meer tijd aan zorg te kunnen besteden, terwijl de burger die minder of geen intensieve zorg nodig heeft behoefte heeft aan meer regie en autonomie.

Bron: medicalfacts

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top