Kan je als mantelzorger wel op vakantie? #tips

vakantie mantelzorg tips adressen beperkingWie voor een ander zorgt, is zo nu en dan hard aan vakantie toe. Op zaterdagochtend plaatsen we al een paar weken een speciale vakantietip voor mantelzorgers maar naast enthousiaste reacties, levert dat ook veel vragen op want: Hoe moet het dan met degene voor wie je zorgt? Daar zijn gelukkig best wat oplossingen voor. We zetten alle mogelijkheden voor je op een rij.

Vervangende zorg (respijtzorg)
Mantelzorgers kunnen de zorg langer volhouden als zij af en toe op vakantie gaan. Maar wie neemt de zorg dan over? De buren? De familie? Mogelijk kan de vervangende zorg ook via officiële kanalen geregeld worden.

Zo’n tijdelijke overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven noemen we ‘respijtzorg’. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang of om verblijf in een logeerhuis of in een zorghotel. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuiskomen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand. Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Logeer-opvang of zorghotel
Logeren is een vorm van vervangende zorg. De zorg voor degene die mantelzorg krijgt, wordt tijdelijk overgenomen op een logeeradres waar zorg en toezicht aanwezig is. Hoe je dat moet regelen, is afhankelijk van de zorgwet waaronder degene voor wie je zorgt, valt:

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, is een indicatie nodig. Mensen met een Wlz indicatie die nog wel thuis wonen, kunnen maximaal 104 etmalen per jaar gebruik van maken van een logeervoorziening. Als je daar gebruik van wil maken, moet je dat aanvragen bij je Zorgkantoor. Zorgkantoren voeren een deel van de langdurige zorg uit. Het zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. Via deze link kom je op de verschillende adressen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Maar ook in de Wmo is respijtzorg opgenomen. Bijvoorbeeld in de vorm van een logeeropvang, kortdurend verblijf in een zorghotel of als dagopvang. Alles wat nodig is om jou, als mantelzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaak. Dit moet worden aangevraagd bij jouw eigen gemeente die heel nadrukkelijk de taak heeft om mantelzorgers te ondersteunen.
Of gemeenten daadwerkelijk respijtzorg erkennen en vergoeden, is de vraag. Vorig jaar bleek dat gemeenten massaal vergeten waren om geld voor respijtzorg te reserveren of om respijtzorg in te kopen. Niet echt handig..

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Voor cliënten die zware medische zorg nodig hebben – eerstelijns medische zorg – en daardoor onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen, zijn zorghotels een goed alternatief tijdens de vakantie van de mantelzorger. Het is een goed idee, om dit met de wijkverpleegkundige te overleggen. Verzekeraars die het verblijf in een zorghotel vergoeden vind je onder deze link

Zorg in huis
Als degene voor wie je zorgt een indicatie heeft vanuit de Zorgverzekeringswet, kunnen huisarts en wijkverpleegkundige de zorg van de mantelzorger tijdelijk overnemen. Je kunt het beste met hen hierover in gesprek gaan.

Een andere optie voor iedereen biedt de organisatie Handen-in-Huis. Deze vrijwilligersorganisatie richt zich op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid. De periode van vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten). Door deze vervanging kan de mantelzorger met een gerust hart op vakantie gaan. Voor een aanvraag bij Handen-in-huis hoef je geen zorgindicatie te hebben. De organisatie bepaalt zelf of jouw aanvraag te honoreren is vanuit het bestand van 170 vrijwilligers, of niet. Deze respijtzorg wordt door de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Uiteraard zijn er meerdere gesprekken en ontmoetingen vooraf nodig, om alles in goede banen te leiden, dus wacht niet tot het allerlaatste moment met het inschakelen van Handen-in-Huis.
te bereiken via 030 – 659 09 70

Wie betaalt dat?
Sommige verzekeraars hebben in hun aanvullende polis mantelzorgvervanging opgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het inschakelen van een vrijwilliger via Handen-in-Huis die de mantelzorgers vervangt tijdens zijn of haar vakantie. Het verschilt sterk per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket op hoeveel dagen vervangende mantelzorg iemand recht heeft.
Een overzicht van de verzekeringen en de vergoedingen voor respijtzorg vind je op de website van Mezzo. In het overzicht zijn alleen de aanvullende verzekeringen meegenomen die een vergoeding geven voor vervangende mantelzorg en/of een mantelzorgmakelaar.
https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Zorgverzekering%20Mantelzorg%2…

Respijtzorg kan ook vanuit het persoonsgebonden budget betaald worden (pgb).
Voor meer info, klik op deze link

Logeeradressen en zorghotels
Klik hiervoor op de volgende link: Zorghotels in Nederland 

En tot slot: Op tijdvoorjezelf.mezzo.nl staat een landelijke database met respijtzorgvoorzieningen. Mantelzorgers kunnen hier zoeken op bijvoorbeeld zorgboerderijen, logeerhuizen of vrijwilligerszorg. Maar ook op doelgroep, zoals dementie of autisme.

Bron: PlusOnline

 

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top