Ingezonden brief na.v. blog over eigen bijdrage thuiszorg

Op  30 maart schreef ik een blog over de gebrekkige informatie over de eigenbijdrage van de thuiszorg. De nationale ombudsman had n.a.v. een rapport geconcludeerd dat hulpbehoevenden en/of hun mantelzorgers niet of nauwelijks worden geïnformeerd door gemeenten over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen.  

Tevens deed ik een oproep om jullie ervaringen met ons te delen. Vandaag wil ik er graag een met jullie delen omdat ik van mening ben dat we veel kunnen leren van elkaars ervaringen…

L.S.,

In november vorig jaar ben ik ernstig ziek geworden, ziekenhuisopname, operatie etc.
Ik mocht naar huis mits er hulp was, omdat mijn partner mij niet kon verzorgen.
Mijn dochter heeft contact opgenomen met wmo coach en er is een keukentafel gesprek geweest. Er is wel gesproken over een eigen bijdrage, de hoogte wist zij niet.
Toen wij half februari nog geen factuur o.i.d. ontvangen hadden heb ik haar gebeld. Zij wist het niet en ik moest contact opnemen met het CAK, want die sturen de facturen voor de eigen bijdrage. Het CAK was onbereikbaar vanwege drukte. Een week later werd ik terug gebeld door deze instantie met de mededeling dat wij bij het CAK niet bekend waren. De medewerker die ons dossier in behandeling had, de “kwaliteits” medewerker sociaal loket heeft dit verzuimd en ons dossier niet behandeld.
Op de site van het CAK had ik inmiddels met gebruik van een rekenvoorbeeld onze eigen bijdrage per 4 weken/ 1 periode (dus 13 keer per jaar) berekend en wij zijn hier enorm van geschrokken. Hieruit bleek dat wij voor de matige huishoudelijke hulp ong. €22 p.u. betaalden. Direct per 1 maart de hulp opgezegd.
Inmiddels hebben we de factuur voor 2 perioden van het CAK in huis. Wij hebben een bezwaarschrift bij de Gemeente ingediend en lopende de behandeling bij het CAK uitstel van betaling aangevraagd.

Het is onbegrijpelijk wat deze regering met chronisch zieken en gehandicapten die afhankelijk van hulp zijn doet.

Vriendelijke groet,

*De schrijver van dit stuk wil graag anoniem blijven ivm de nog lopende procedure…

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top