Het nieuwe idee om ‘fitte-geranium-ouderen’ te mobiliseren

Er zijn grote problemen in de zorg. En de afgelopen week lees ik een aantal nieuwe ideeën om de problemen op te kunnen lossen. En nee, de oplossingen gaan niet over het wegnemen van de oorzaak. Het gaat over nieuwe pleisters plakken en hulpconstructies. Het blijft doormodderen waarbij het probleem niet aangepakt wordt, maar alleen verplaatst wordt naar andere schouders.

Ik lees een artikel over de ‘fitte-geranium-ouderen’. Een idee van de zorgeconoom Marcel Canoy op het congres over ouderenzorg van Zorgvisie. Hij pleit ervoor dat het enorme reservoir van fitte ouderen gemobiliseerd wordt voor de ouderenzorg. Hij stelt: ze zijn fit, hebben tijd en geld. Als ze nog geen mantelzorg doen, dan kunnen ze hulpbehoevende ouderen gaan verzorgen. Dit alles onder het mom van solidariteit, zingeving en betekenisvolle bijdrage.

Er moeten dus ouderen geronseld worden om de ouderenzorg op de been te houden. Een financieel zeer gunstig scenario waarbij gerekend wordt op gratis inzet van 1,5 miljoen fitte ouderen. Dit heeft niets met vernieuwing te maken. Dit gaat over het uitbreiden van de inzet van mantelzorgers, alleen nu zonder de liefdevolle sociale relatie. Een soort mantelzorg 2.0. Daarnaast is het denigrerend om te denken dat de huidige fitte ouderen geen betekenisvol leven leiden en dus niets bijdragen aan onze samenleving.

Ik spreek me niet vaak politiek uit, maar het is een rommeltje in alle geledingen van de zorg. De decentralisatie van de jeugdzorg is geen succes. Er zijn lange wachtrijen voor de thuiszorg en ziekenhuiszorg. Door het project Langer Thuis kunnen ouderen met complexe zorgvragen geen kant meer op. Mantelzorgers raken overbelast en kunnen het niet meer aan. En dan heb ik het nu nog alleen maar over een klein deel van het zorgsysteem.

Dit heeft alles te maken met slecht overheidsbeleid en geen zicht op de lange termijneffecten. Dit heeft niets te maken met wat mensen wel of niet voor elkaar willen doen. Het is onacceptabel om alle nieuwe ideeën door te willen voeren zonder eerst het beleid aan de kaak te stellen.

Want met de invoering van al dit soort ideeën wordt de oude oorzaak en de oude garde in stand gehouden. Dan blijven mensen dik geld verdienen aan de ellende van anderen. Dan blijft de bureaucratie in de zorg omdat deze vooral gebaseerd is op wantrouwen. Dan blijft eigenlijk alles zoals het nu is en erger. En al deze ideeën-makers, geldverdieners en beleidsmakers gaan geen andere mensen wassen. Nee, ze wassen hoogstens hun doormodderende handen in onschuld.

 

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top