Hebben we over vier jaar 17 miljoen mantelzorgers?

Komt er een tijd dat we allemaal mantelzorger zijn? Als we zo doorgaan denk ik van wel! De overheid zet in op participatie en mensen langer thuis laten wonen, maar de ballast bij de mantelzorger wordt dan soms zo groot dat de mantelzorger zelf weer zorg nodig heeft. Zo rolt de sneeuwbal door en wordt het aantal mantelzorgers groter en groter. Het is daarbij nog maar de vraag of het op de lange termijn nu wel zoveel geld gaat opleveren. Zelf droeg ik lange tijd te veel zorgtaken op mijn schouders en liep wekelijks binnen bij de studentpsycholoog om na een jaar nog een paar maanden psychotherapie nodig te hebben. Die zorg moet ook betaalt.

Het is ook de manier waarop we plotsklaps over zijn gegaan van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Er is te weinig nagedacht over de neveneffecten van die maatregelingen, als je het mij vraagt. De administratieve rompslomp wordt niet versimpeld, maar soms zelfs nog ingewikkeder gemaakt. Werkgevers hebben weinig informatie over hoe het beste om te gaan met een mantelzorgende werknemer. En werknemers moeten nog over het taboe heen om hun extra zorgtaak bespreekbaar te maken op het werk. Als we meer willen neerleggen bij de burger in onze samenleving, hadden we dan niet eerst even heel lean naar het proces moeten kijken en overbodige zorgen en taken vast weg moeten nemen en/of versimpelen? Dan was de klap niet zo groot geweest misschien.

Het zorgwekkendste is dat het in 2014 al voorspeld was door Evelien Tonkens. In een artikel voor zorgwelzijn noemt ze al vier manieren waarop de participatiesamenleving ons zal teleurstellen. Denk aan vrijwilligers die afhaken omdat ze mantelzorger zijn. Mantelzorgers die geen hulp durven te vragen omdat de participatiesamenleving suggereert dat ze hebben geprofiteerd van de verzorgingsstaat. Dus ploeteren ze maar door en dat ziet er zo uit…

aaeaaqaaaaaaaammaaaajgyzmjgymdywlwu2zdmtngnkys1iogm5lwy0zgm2zwmwzmu0za

Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeert in januari dit jaar al aardig wat negatieve effecten van onze participatiesamenleving. Niet alleen dat, maar overheidsbeleid komt niet overeen met de opvattingen van burgers over zorg. De overheid wil bijvoorbeeld dat burgers de zorg voor hun kinderen meer uitbesteden aan de  kinderopvang en  meer zelf zorgen voor ouderen. Burgers zijn juist terughoudend over kinderopvang en willen een overheid die voor ouderen zorgt.

De overheid streeft naar een hogere arbeidsdeelname en wil ook dat mensen de zorg voor naasten vaker zelf op zich nemen. Van mensen wordt verwacht dat ze op zowel het terrein van arbeid als dat van zorg meer doen. Het combineren van betaald werk en zorgtaken is daarmee voor veel burgers in het huidige tijdsgewricht een complexe opdracht geworden. Daardoor hebben we Nederlanders die het alleen maar drukker krijgen, zonder er iets voor terug te krijgen.

Het effect? Werknemers die mantelzorg verlenen, hebben gemiddeld meer vermoeidheidsklachten dan niet-zorgende werknemers. In organisaties waar mantelzorg niet of nauwelijks bespreekbaar is met de leidinggevende is de psychische vermoeidheid van mantelzorgers nog groter. Is de werkgever dan niet heel goed ingelicht? Ik zou niet weten door wie precies…

Zo is er van alles doorgevoerd, maar te weinig nagedacht. Laten we in maart slim stemmen en goed opletten hoe de partijen hier mee omgaan, want dit voortzetten is geen optie. Anders zijn we over vier jaar allemaal wel mantelzorger van iemand, misschien wel van de mantelzorgers mantelzorger. Volg je me nog? Dar wil ik als laatste nog aan toevoegen dat het natuurlijk helemaal niet erg is je steentje bij te dragen en actief te participeren. Dat is het laatste wat de mantelzorger erg vindt, maar er moet ergens wel ruimte vandaan komen om dat te kunnen realiseren!

Nadja van Kessel (27) is organisatietalent, hulpverlener in de grootste zin van het woord en ex-mantelzorger. Ze heeft de wereld aan haar voeten en is van plan er veel van te ontdekken.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top