Gemeenteraadsverkiezingen; Let op het thema mantelzorg

Vandaag beginnen de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Belangrijk, want de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. De laatste jaren is veel ondersteuning en zorg afgeschaald. Er zijn nog nooit zoveel overbelaste mantelzorgers geweest. Een goed moment dus om eens te kijken bij welke partijen het thema mantelzorg op de agenda staan.

Waar kun je op letten?

Hieronder noemen we een aantal onderwerpen die je kunnen helpen om de verkiezingsprogramma’s rond dit thema te doorgronden. Kijk of er partijen in jouw gemeente zijn die zich hierover uitspreken.

  • Het geld wat bestemd is voor de ondersteuning van mantelzorgers moet daar terecht komen.
  • Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers moet beter aansluiten bij hun behoefte.
  • De informatievoorziening aan mantelzorgers moet goed vindbaar en actueel zijn.
  • Geen bezuinigingen op mantelzorgwaardering of op de uren vanuit de indicaties.
  • Eenvoudige procedures voor aanvragen van indicaties en ondersteuning
  • Maatwerk rond ondersteuning en respijtzorg is het uitgangspunt
  • Oog hebben voor de verschillende achtergronden en leefsituaties van mantelzorgers
  • En let verder op alles wat jou raakt in het mantelzorgen

En wat nog meer?

Het is ook goed om te kijken of er partijen zijn die zich richten op de inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee moet kunnen doen. Dit op het gebied van arbeid, maatschappij en sociale contacten. Nog steeds ondervinden mensen dagelijks obstakels op hun weg. Neem bv simpelweg de fysieke toegankelijkheid van winkels, instanties, toiletten en vervoer. Ook de mantelzorger heeft hier veel last van. Is hier aandacht voor?

Ons advies

Wij geven geen stemadvies. Wel willen we benadrukken dat mantelzorg de zorg van ons allemaal is. Vroeg of laat worden we hier allemaal mee geconfronteerd en goede ondersteuning, herkenning en erkenning zijn dan onmisbaar. Mantelzorg; je bent het, je wordt het of je krijgt het. Laten we zorgen dat onze stem in deze verkiezingen op de juiste plaats terecht komt.

 

 

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top