Familieconflicten: broers en zussen

Rancunes en rivaliteit kunnen hardnekkig zijn, vooral in relaties tussen broers, tussen zussen en tussen broers en zussen. Zorgsituaties kunnen dit soort problemen, die wellicht al jaren oud zijn, weer doen opleven.

Dit geldt vooral als één volwassen kind het leeuwendeel van de zorg op zich neemt, met weinig steun van broers en zussen, of als één persoon de rekening betaalt voor betaalde zorg of medische kosten.

In andere gevallen kan er een machtsstrijd ontstaan tussen oudere en jongere broers en zussen die denken dat zij weten wat het beste is voor vader of moeder en die de beslissingen over de zorg zelf willen nemen.

Wat de zaak nog ingewikkelder maakt, is dat “ouders vaak voorkeuren hebben en laten blijken welk kind de voorkeur heeft als hoofdverzorger, wat wrevel kan opwekken bij broers en zussen,” zegt Barry J. Jacobs, klinisch psycholoog.

“Hoe je je tegenover elkaar gedraagt, kan de rest van je leven doorwerken in de relatie tussen jou en je broers en/of zussen”, merkt hij op. “Als je samen optrekt en samenwerkt, kan dat de relatie versterken. Als je dat niet doet, kan dat de relatie verzwakken.”

Hier zijn wat strategieën waarmee je door potentiële mijnenvelden met je broers en zussen kunt navigeren:

1. Probeer tot een consensus te komen. Plan een vergadering met je broers en zussen, in persoon, telefonisch of online, om de toestand van je ouder(s) te bespreken, wat de zorgbehoeften zijn en wat er waarschijnlijk gaat gebeuren.

Als je het eens kunt worden, stel je een zorgplan op dat bepaalt wie welke rol zal spelen. Iemand zal het grootste deel van de zorg op zich nemen. Anderen zullen een ondersteunende rol aannemen of respijtzorg verlenen. Evalueer ten minste elk kwartaal opnieuw wat er met je dierbare gebeurt en hoe haar of zijn behoeftes veranderen. Verfijn het plan indien nodig.

2. Kom tot een goeie taakverdeling. Bedenk welke broer of zus het meest geschikt is voor welke verantwoordelijkheden op basis van capaciteiten, financiële middelen, hoe ver hij of zij van de zorgontvanger woont, beschikbare tijd en andere belangrijke factoren. “Wees flexibel als verantwoordelijkheden van de ene broer of zus naar de andere verschuiven als hun situatie verandert,” zegt Jacobs.

3. Zoek uit wat de beste manier is om contact te houden. Spreek af om elkaar op de hoogte te houden van veranderingen in de toestand of behoeften van je vader of moeder. Beslis samen over de beste manier van communicatie (misschien groeps sms’en of e-mail) om belangrijke informatie te delen tussen de geplande vergaderingen door. Vertrouw op de communicatie als er problemen of veranderingen opduiken.

4. Vraag om de dingen die je nodig hebt. Als je de hoofdverzorger bent, moet je niet elke zorgtaak of beslissing op je nemen, want dat kan tot wrok leiden en een burn-out veroorzaken. Wees een assertieve, directe communicator en geef duidelijk aan welke specifieke hulp je nodig hebt – of het nou gaat om financiële hulp of een onderbreking in de zorg voor je vader of moeder.

“Als je niet laat weten wat je nodig hebt, kun je niet verwachten dat andere familieleden je gedachten lezen.”

5. Overweeg hulp van buitenaf. Als oude spanningen en rancunes tussen broers en zussen je belemmeren om samen te werken om je ouder optimale zorg te bieden, zoek dan hulp voor de zorg en hulp om de onderlinge problemen te verwerken.

Vergeet niet dat de persoon die de zorg ontvangt het meest lijdt, als de zorgtaken een hardnekkige machtsstrijd tussen broers en zussen veroorzaken. Als iedereen dit onthoudt en probeert om de irritaties, haat en nijd opzij te zetten, ook al is het alleen maar om je vader of moeder beter te kunnen helpen, zullen alle betrokkenen beter in staat zijn om de klus te klaren. Daarbij komt dat de relatie tussen broers en zussen vaak verbetert als er samengewerkt wordt.

Door Stacey Colino.

is vertaalster, musicus en werkt als taalcoach voor Rosetta Stone. Ze woont en werkt in Florida, in de Verenigde Staten.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top