Empowerment van de mantelzorger door professionals #cursus #inholland

Mantelzorgers en zorgprofessionals, vroeg of laat komen ze elkaar tegen. Bij een keukentafelgesprek van de gemeente, bij de kennismaking met de casemanager dementie, bij de indicatie van de zorgvraag van je kind, bij het zoeken naar respijtzorg… Als mantelzorger kun je de behoefte hebben om ondersteund te worden door een professional die samen met jou onderzoekt hoe je de regie in eigen hand kunt blijven houden.

Inholland Academy biedt een korte cursus aan voor mensen die vanuit hun werk met mantelzorgers te maken krijgen. In tien dagdelen leren zorgprofessionals allerlei vragen en problemen van mantelzorgers herkennen en beantwoorden. De volgende cursus start begin april, inschrijven is nog mogelijk. Wij spraken met Carla Plas, die de opleiding mede heeft ontwikkeld en een groot deel van de lessen geeft.

Voor wie is de cursus ‘Mantelzorgondersteuning voor professionals’ eigenlijk bedoeld?

Carla Plas, trainer en verpleegkundige

Carla: “Onze korte cursus is voor iedereen die professioneel met mantelzorg te maken heeft. De maatschappelijk werker bijvoorbeeld. Die komt dagelijks in contact met mensen die uit liefde voor een ander zorgen – dan is het heel zinnig als zo iemand weet tegen welke vragen en problemen mantelzorgers aanlopen. Maar ook de wijkverpleegkundige, de Wmo-consulent van de gemeente en medewerkers van expertisecentra komen veel mantelzorgers tegen.”

En wat leren deze mensen dan tijdens deze cursus?

Carla: “De cursus is opgebouwd rond het SOFA-mode en de 4 V’s. Wat betreft het SOFA model leren de professionals van alles over Samenwerken met mantelzorgers maar ook over Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen. Wat betreft de 4 V’s gaat het over Vinden van mantelzorgers, Versterken van mantelzorgers in de zin van regie nemen, Verlichten van draaglast en het leggen van de Verbinding tussen formele en informele zorg. Ook onderwerpen als sociaal netwerk, juridische en wettelijke aspecten van mantelzorg komen aan bod. Er zijn miljoenen

Hoe bedoel je dat, ieder heeft zijn eigen verhaal?

Carla: “Voordat je mantelzorger wordt, heb je al een relatie met degene waar je voor zorgt. Je bent de dochter van je moeder, bijvoorbeeld. Door het mantelzorgen, zeker als het een lange tijd doorgaat, verandert die oorspronkelijke relatie stukje bij beetje. Het wordt steeds meer ‘zorger’ en ‘verzorgde’. Dat is moeilijk. Voor degene die zorgt, maar ook voor degene die verzorgd wordt. In de cursus leert men om aandacht te hebben voor dit feit en de mantelzorger te ondersteunen/begeleiden om die oorspronkelijke relatie in stand te houden of te leren om te gaan met die veranderde relatie.” 

Hoe leren professionals deze kennis, vaardigheden en attitude?

Carla:” Een groot deel van de cursus gaat over communicatie. De cursus biedt zorgprofessionals handvatten om de mantelzorger te helpen zijn draagkracht, we noemen dat ook wel regie, te vergroten en draaglast te verminderen – en oog te hebben voor onderliggende problemen. Een zorgprofessional kan, vanuit de andere invalshoek, de mantelzorger helpen door de bomen het bos weer te zien.”

Wat is jouw achtergrond?

Carla: “Van oorsprong ben ik verpleegkundige. Daarna ben ik trainer en coach geworden. Toen de Wmo in 2015 werd aangekondigd, was ik in gesprek met Yvonne Zoetigheid van Inholland Academy en al pratend beseften we dat het goed zou zijn om een cursus te ontwikkelen voor professionals die met mantelzorgers werken of te maken krijgen. Immers in de zogenoemde participatiemaatschappij wordt steeds meer van mantelzorgers verwacht. Maar je mag niet van hen verwachten dat ze alles maar gewoon zelf weten of uitzoeken. Daarom deze cursus voor professionals, om hen te leren mantelzorgers daarin effectief te ondersteunen. Intussen hebben al 26 cursisten de cursus gevolgd en deze als zeer nuttig ervaren.”

Informatie en inschrijven

Ben jij, bijvoorbeeld door je werk, geïnteresseerd in de cursus ‘Mantelzorgondersteuning door professionals’? Dan heb je nog een paar weken de tijd om je in te schrijven voor de volgende ronde – die start op 5 april in Amsterdam. Het gaat om zijn 10 bijeenkomsten van elk 3,5 uur.

Hier is de link naar de website van de Inholland Academy en hier kun je je inschrijven.

En hier is de PDF van de cursus Mantelzorgondersteuning door professionals (1), met daarin een uitgebreid overzicht van het programma.

Dit soort onderwerpen komen in ieder geval aan bod:

– het belang van mantelzorgondersteuning

– formele en informele zorgverlening; visie op samenwerking tussen de formele en informele zorg

– specifieke aandachtspunten bij de allochtone mantelzorger

– de methodiek van mantelzorgondersteuning; vroegtijdig opsporen, signaleren, ondersteunen en verwijzen

– het werken met vragenlijsten en meetinstrumenten; het methodisch analyseren van de draagkracht en draaglast van de mantelzorger

– financiële en juridische aspecten binnen mantelzorgondersteuning

– stress, stresspreventie en behandeling

Stichting Mantelzorgelijk krijgt voor het interview en het schrijven van dit artikel een kleine vergoeding van Inholland Academy.

 

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top