Eenzaamheid onder mantelzorgers neemt toe

Bij Mantelzorgelijk houden we nog steeds signaallijsten bij van alle hulplijngesprekken, mails en privéberichten die we binnenkrijgen. Recente en eenduidige cijfers over eenzaamheid onder mantelzorgers zijn (nog) niet beschikbaar. Wel laten verschillende bronnen zien dat eenzaamheid onder mantelzorgers groter is dan onder de gemiddelde Nederlander. Bij Mantelzorgelijk hebben we inmiddels een duidelijk beeld dat eenzaamheid mantelzorgers nu nog meer parten speelt dan voor de coronacrisis.

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen en je hebt minder contact met andere mensen dan je zou willen. Eenzaamheid is echt voelbaar, het kan serieus pijn doen, en gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid maar ook met lichamelijke of psychische klachten.

Wanneer is eenzaamheid een probleem?

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. In veel gevallen verdwijnt dat eenzame gevoel vanzelf als je weer iets beter in je vel zit. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Kort gezegd: eenzaamheid is een probleem wanneer het je diepongelukkig maakt en het je belemmert in je functioneren.

Mantelzorgers

Eenzaamheid onder mantelzorgers is altijd al een probleem. Naarmate de zorg voor een dierbare intensiever wordt, zal het sociale leven van mantelzorgers op een lager pitje komen te staan. Er is op een bepaald punt amper tot geen tijd meer voor familie, vrienden, clubjes of zelfs werk. Je raakt als mantelzorger gaandeweg het mantelzorgproces stukje bij beetje in een sociaal isolement. Zeker als je de zorg helemaal alleen draagt.

Coronacrisis

In de coronacrisis is eenzaamheid onder mantelzorgers een nóg groter probleem geworden. Alle fysieke contacten worden vermeden uit angst voor besmetting. Voor de dierbare maar zeker ook voor jezelf. Want wie zorgt er voor je dierbare als jij als mantelzorger uitvalt?

Daarnaast is er in de afgelopen tijd ook veel meer druk op mantelzorgers komen te staan. In de eerste lockdown werden dagbestedingen gesloten, de thuiszorg kwam niet meer, de individuele ondersteuning en begeleiding thuis werd gestopt en de inzet van vrijwilligers verminderd. Sociale contacten worden beperkter of zijn er helemaal niet meer, er was minder structuur en dagritme, minder toezicht, meer isolement en dus ook eenzaamheid. En nu, een jaar later, loopt dit allemaal voor velen nog steeds niet op rolletjes. Er is inmiddels veel ziekteverzuim onder de ondersteuners en mantelzorgers moeten de ballen nog vaker alleen in de lucht zien te houden. Met als gevolg: overbelasting.

Oplossing

Door onze eigen mantelzorgervaring ligt naar ons idee een deel van de oplossing voor eenzaamheid onder mantelzorgers veelal in ‘gehoord en gezien’ worden. Hoe fijn is het om – als je het even niet meer ziet zitten – contact te kunnen zoeken met lotgenoten. Daarom is het zo belangrijk om je, zodra je mantelzorger wordt, aan te sluiten bij een onlineplatform voor mantelzorgers, zoals Mantelzorgelijk.nl. Een online community die mantelzorgers in staat stelt om vanuit ervaringsdeskundigheid op een laagdrempelig manier vraagstukken te bespreken en/of informatie, kennis uit te wisselen. Oplossingen en kennis die je op websites van belangenbehartigers en bij mantelzorgondersteuners in de praktijk niet zo snel zult vinden. En als laatste : je vindt onder lotgenoten altijd een luisterend oor.

Wij hebben bij Mantelzorgelijk de overtuiging dat lotgenotencontact enorm bijdraagt aan het verminderen van de draaglast, het vergroten van de draagkracht van mantelzorgers maar ook zeker een oplossing biedt tegen de al maar groter wordende eenzaamheid onder deze groep. Waarom wordt daar eigenlijk niet veel meer op in gezet door de overheid en alle belangenbehartigers?

 

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top