Wij roepen heel hard voor de mantelzorgers!

De afgelopen dagen stonden in het teken van het vaccinatieschema. Belangrijke vraag: Wie mag eerst? Heb je het gevolgd? De Gezondheidsraad adviseerde: Eerst kwetsbare ouderen. Nee, eerst het personeel dat voor hen zorgt, concludeerde het ministerie van VWS omdat het vaccin logistieke problemen geeft. Doe toch maar eerst die kwetsbare ouderen, was nogmaals het dringende advies van de Gezondheidsraad. We gaan toch écht eerst het zorgpersoneel inenten, vond VWS. En misschien de thuiswonende ouderen.

Het betere lobbywerk

Vanaf dat moment begon het betere lobbywerk. De ziekenhuizen staan onder grote druk, dus is voorrang essentieel zeggen de ziekenhuisverenigingen en ze kregen voorrang. Daarna kregen ook de huisartsen prioriteit. Begrijpelijk om de spoedeisende eerste hulplijnen goed bemand te houden. Maar inmiddels eisen nog veel meer partijen dezelfde voorrang en roept Lilian Marijnissen in het debat van dinsdag om voorrang voor alle hulpverleners. Duidelijk is dat wie het hardst roept, als eerste gevaccineerd gaat worden. Toch vragen wij ons af: Vergeet men in alle commotie en blijdschap rond de vaccins niet iets heel belangrijks?

Beschermende schil

De meeste besmettingen worden thuis en in de instellingen opgelopen, dus waar staan de mantelzorgers in dit vaccinatieschema?! Niet alleen thuiszorg, verpleging en ambulante verzorgers horen bij de zogenaamde beschermende schil rond kwetsbaren in zorginstellingen en thuis. Op de allereerste plaats horen mantelzorgers daarbij. Wordt deze groep, net als in de eerste lockdown, nou wederom vergeten of genegeerd? Wie komt op voor de belangen van al die mantelzorgers? Hoe krijgen oudere en jongere kwetsbaren én hun mantelzorgers in thuissituaties of in instellingen ook die voorrang?

Risico

Wat als niet iedereen in de beschermende schil zich zo snel mogelijk kan laten inenten? Want naast de mantelzorgers is er ook niets geregeld voor de zorgverleners die ingezet worden vanuit een PGB. Dan blijft het risico op besmetting hartstikke groot. Zoals het er nu uitziet mogen de kwetsbare ouderen en jongeren zich pas tussen eind maart en oktober laten inenten. Dat is voor velen veel te laat! Oudere en jongere kwetsbaren en hun mantelzorgers zitten al 10 maanden binnen met heel weinig perspectief op betere tijden. Het aantal overbelaste mantelzorgers neemt hierdoor snel toe. Net als eenzaamheid en depressie. Hun enige lichtpuntje aan het einde van de gitzwarte tunnel is die vaccinatie.  Potdomme, waar blijven nou toch de Gommers en de Kuipers van de mantelzorgers in dit schrijnende verhaal?

Essentieel

Als iets in deze coronacrisis essentieel bleek bij de zorg in thuissituaties, dan zijn het wel mantelzorgers. Vanuit Mantelzorgelijk roepen wij daarom Hugo de Jonge en zijn hele ministerie op om mantelzorgers niet weer uit het oog te verliezen bij de verdeling van de vaccins. Niet weer zo’n drama als tijdens de eerste lockdown waar we bij de verdeling van beschermende middelen helemaal achteraan in de rij stonden. We hebben toch inmiddels wel geleerd dat mantelzorgers cruciaal zijn in het huidig zorgstelsel? Achter iedere kwetsbare staat minimaal één mantelzorger die vaak dagelijks hulp en ondersteuning biedt. Een beschermende schil rond kwetsbaren werkt alleen bij een volledige schil. Met een beetje schil wordt zeer zeker nieuwe ellende voor al die kwetsbaren georganiseerd. Laten we het beschermen van de kwetsbaren in onze samenleving echt vooropstellen. Mantelzorgers horen bij de eerste lichting vaccinaties, net als al die andere essentiële hulpverleners!

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top