Wie betaalt palliatieve zorg in een hospice?

Ik ben al even bezig met mijn zoektocht naar de verschillende aspecten van palliatieve zorg. Waarom? Omdat we er als mantelzorgers vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen en dan kun je maar beter vooraf goed geïnformeerd zijn, toch?
Vorige week schreef ik over de kosten van palliatieve zorg thuis en de vergoedingen. Daar kreeg ik behoorlijk wat reacties op. Want wat blijkt ? Niet iedereen krijgt waar men volgens de richtlijnen recht op heeft. Er zijn zelfs voorbeelden van mensen die thuis willen sterven en uiteindelijk toch – tegen hun uitdrukkelijke wens in – in een vreemd ziekenhuis- of hospicebed hun laatste adem uitblazen omdat er thuis geen palliatief team te krijgen is …

Ik vind dat echt super heftig om te lezen. Hoe kan het in een land als het onze, dat je geen keuze meer hebt om te sterven waar jij dat het liefste wil? Thuis in je eigen bed, met alle mensen die je dierbaar zijn, zoals mijn moeder dat kon doen in 2012.
Je kunt per slot maar een keer afscheid nemen en maar een keer dood gaan, toch? Hoe dat precies zit ga ik de komende weken uitzoeken. Maar nu eerst meer informatie over de hospice, dat vaak de second best optie voor mensen blijkt te zijn..

Wat is een hospice en hoe zit het met de kosten?

Een hospice is een speciale zorgvoorziening voor mensen in de laatste fase van hun leven, wanneer genezing echt niet meer mogelijk is. Het is een plek waar palliatieve zorg wordt geboden aan mensen die dus terminaal ziek zijn. 

In een hospice staat het verlichten van pijn, het bieden van comfort en het ondersteunen van de patiënt en zijn of haar naasten centraal. Het doel is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden in de laatste levensfase. Hospices zijn vaak kleinschalige en huiselijke omgevingen, waar persoonlijke aandacht en betrokkenheid centraal staan.

Behoorlijk wat mensen gaan dus naar een hospice om te sterven. Maar je dierbare kan er tegenwoordig ook vaak tijdelijk naartoe voor respijtzorg als jij, als mantelzorger, overbelast bent geraakt of als bepaalde pijnklachten niet onder controle te krijgen zijn. Dan gaat het echt om tijdelijke, vervangende zorg en na een tijdje komt je dierbare gewoon weer naar huis. In mijn gemeente wordt deze vorm van respijt door de gemeente vergoed. 

De kosten voor verblijf in een hospice variëren, afhankelijk van de manier waarop hospicezorg wordt vergoed. Meestal wordt hospicezorg vergoed door de zorgverzekeraar, soms door de overheid en soms dus ook door de gemeente. Het is dus wel écht belangrijk om vooraf bij elke hospice de specifieke vergoedingsmogelijkheden na te vragen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Daarnaast vragen de meeste hospices een eigen bijdrage of daggeld. De hoogte van deze kosten verschilt per hospice en kan variëren van enkele tientjes per dag. De eigen bijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld maaltijden, aanvullende zorg of gratis wifi. Als een patiënt de eigen bijdrage niet zelf kan betalen en er is geen aanvullende verzekering, is het mogelijk om hierover met het hospice te praten. Vaak kunnen er afspraken worden gemaakt die beter passen bij de financiële situatie v an je dierbare. Het komt eigenlijk zelden voor dat een patiënt niet wordt opgenomen in een hospice omdat hij/zij de eigen bijdrage niet kan betalen.

Voordat je dierbare in een hospice wordt opgenomen, is het belangrijk om nauwkeurig te achterhalen welke kosten voor eigen rekening zijn. Je kunt het hospice vragen om dit schriftelijk vast te leggen, zodat je het zwart op wit hebt. Daarnaast kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar om te verifiëren of de informatie klopt.

Elk hospice heeft zijn eigen afspraken met zorgverzekeraars over de vergoeding van de zorg. Deze afspraken kunnen variëren per verzekeraar. Als je  dierbare wordt opgenomen in een hospice en zijn of haar zorgverzekeraar vergoedt de kosten, moet er een zorgplan worden opgesteld. Dit zorgplan wordt samen met een verpleegkundige gemaakt en bevat informatie over de benodigde zorg, de tijdsduur van de zorg en wie deze zorg zal verlenen. Als het hospice een contract heeft met de verzekeraar, worden de zorgkosten volledig vergoed.

Als het hospice geen contract heeft met de zorgverzekeraar van je dierbsare, wordt slechts 70% van de kosten vergoed. In dat geval moet je dierbare zelf de overige 30% betalen. Sommige hospices nemen echter deze 30% voor hun rekening. Voordat je dierbare wordt opgenomen, moet de verzekeraar eerst toestemming geven. De verpleegkundige stuurt het zorgplan naar zijn of haar verzekeraar, die het beoordeelt.

Als je dierbare al is opgenomen in een hospice waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, voordat de verzekeraar toestemming heeft gegeven, kan het zijn dat je dierbare alle kosten zelf moet betalen.

Als je dierbare een aanvullende verzekering heeftkan de zorgverzekeraar soms (gedeeltelijk) de eigen bijdrage betalen. Je kunt dit navragen bij de betreffende zorgverzekeraar.

WLZ indicatie

Als je dierbare een Wlz-indicatie heeft vanwege langdurige zorgbehoefte, betaalt de overheid de hospicezorg. Dit wordt gedekt door dezelfde Wlz-indicatie die je dierbare al had vóór de opname in het hospice. Er hoeft dus geen nieuwe aanvraag te worden ingediend. Als het hospice extra financiële middelen nodig heeft, bovenop de vergoeding vanuit de Wlz-indicatie, kunnen zij extra geld ontvangen van de overheid voor palliatieve terminale zorg.

Als de hospicezorg wordt betaald vanuit de Wlz, hoeft je dierbare geen eigen bijdrage aan de hospice te betalen. Je dierbare betaalt echter wel een eigen bijdrage aan de Wlz, die via het CAK wordt geregeld.

Wie werken in een hospice?

Hospices werken meestal met een team van artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, vrijwilligers en andere zorgverleners om de zorg af te stemmen op de behoeften van de zorgvrager.  Dit omvat zorg voor alle aspecten van het welzijn, inclusief lichamelijke, psycho-sociale en spirituele zorg.

Ik hoop dat dit blog je weer wat nuttige informatie verschaft. Heb je vragen, opmerkingen of ervaringen die je met ons wil delen? Zet ze in de comments onder dit artikel of mail naar contact@mantelzorgerlijk.nl. Samen maken we dit dossier dan zo compleet mogelijk.

Volgende week blog ik over palliatieve zorg in het verpleeghuis. Lees je dan weer mee? 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top