Waarom geen eenduidig mondkapjes advies voor de thuiszorg?

In het op zaterdag gepubliceerde OMT-advies wordt preventief gebruik van mondmaskers nog steeds niet geadviseerd voor de thuiszorg. In het advies staat dat mondmaskergebruik voor thuiszorgpersoneel “overwogen kan worden” en “per cliënt” moet worden “beoordeeld”. Wat krijgen we nou, zeg! Waarom geen eenduidig mondkapjesadvies voor de thuiszorg; de wijkverpleging en de thuishulp?

Verwarrend en vaag advies

Hoe verwarrend en vaag is dit nou weer. Dus wat er met mensen in thuissituaties gebeurt vindt het OMT niet belangrijk? Deze mensen krijgen niet voor niets zorg. Heel vreemd, want het preventieve gebruik van mondkapjes wordt inmiddels wel geadviseerd voor verpleeghuizen. En het OMT gaat er ook vanuit dat (op basis van een opgestelde risicoafweging) de ouderenpsychiatrie en geriatrische afdelingen binnen de gehandicaptenzorg voor preventief gebruik in aanmerking komen. Is er dan helemaal geen risicoanalyse gemaakt voor zorg in thuissituaties? Nee, nu lijkt deze verantwoordelijkheid volledig neergelegd te worden bij bestuurders van zorginstellingen. Zo van: zoek het lekker zelf uit!

Schaarste?

Inmiddels snappen wij bepaalde adviezen écht niet meer. Jullie wel? Zeker niet als we kijken naar álle fouten die gemaakt zijn in de eerste Coronagolf. Wordt dat dan nu allemaal vergeten? Of is er een verborgen agenda? Dat er toch weer een tekort dreigt voor mondkapjes?! En dat nu de thuiszorg en thuishulpen de dupe worden van deze schaarste. Net als de verpleeghuizen in de eerste golf. Die hadden volgens een eerder advies van het OMT ook geen beschermende middelen nodig. Nou, dat hebben we geweten!

Mondkapjesrichtlijn

De adviezen van het OMT bepalen mede de mondkapjesrichtlijn van het RIVM. En die RIVM-richtlijn bepaalt op zijn beurt weer welke zorginstellingen mondkapjes kunnen krijgen van de overheid, en hoeveel. Als een organisatie geen coronapatiënten in het bestand heeft, worden er in principe ook geen mondkapjes uitgedeeld. In bovenstaand geval is dat dus best zorgelijk. Dan mogen we toch hopen dat inkopers van thuiszorgorganisaties voortschrijdend inzicht hadden én dat zij alvast zelf voldoende mondkapjes hebben ingekocht. Anders vrezen wij het ergste…

Buitenland

In andere landen wordt het preventief gebruik van mondmaskers al veel langer geadviseerd. Zo was de regel in Duitsland vanaf maart al dat alle medewerkers in verpleeghuizen uit voorzorg mondmaskers moesten dragen. Ook als deze ouderen nog geen Corona hadden. Personeel zou het virus namelijk ongemerkt, presymptomatisch, het verpleeghuis binnen kunnen brengen en zo ouderen kunnen besmetten. En daarop zouden andere zorgmedewerkers weer besmet kunnen raken. Dat kan in thuissituaties toch ook gebeuren? Of is het Coronavirus alleen actief in zorginstellingen? Wat is het verschil tussen contact binnen de 1,5 meter in een instelling of in een thuissituatie? In beide gevallen gaat het over kwetsbare mensen en zorgverleners die van client naar client gaan. Een vergelijkbaar risico vinden wij.

Kabinet

Laten we duimen dat ons kabinet wél geleerd heeft van eerder gemaakte fouten. En dat zij mondkapjes overal verplichten op plekken waar het onmogelijk is om op een veilige manier binnen 1,5 meter zorg te verlenen. Dus ook voor thuiszorg/wijkverpleging/hulpverleners, die per dag meerdere keren van cliënt naar cliënt hoppen en met kwetsbare zorgvragers en hun mantelzorgers in aanraking komen. Deze zorgers mogen nu niet hetzelfde lot ondergaan zoals hun collega’s eerder in zorginstellingen tijdens de eerste golf.  De leus is: Alleen samen krijgen we het virus eronder. Laat het ons dus in vredesnaam echt samen doen!

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top