skip to Main Content
Of En Welke Hulp Je Krijgt Vanuit Gemeenten Hangt Af Van Je Postcode!

Of en welke hulp je krijgt vanuit gemeenten hangt af van je postcode!

Ik deelde vorige week een artikel van Trouw.nl, waarin werd gesproken over de vele rechtszaken van burgers tegen de gemeenten omdat ze geen goede of zelfs helemaal geen juiste hulp krijgen vanuit de Wmo.

Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, respijtzorg, dagbesteding, hulpmiddelen zoals rolstoelen, woningaanpassingen zoals traplift en vervoer.

Deze week plaatste Trouw.nl weer een artikel over dit onderwerp. Maar nu ging het erover dat het per woonplaats, of gemeente afhangt of en welke hulp je krijgt.

De steun die Nederlanders krijgen op basis van de Wmo wordt sinds 2015 niet meer op landelijk niveau bepaald, maar door gemeenten. Zij werden verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zoals begeleiding en hulpmiddelen, aan ruim één miljoen ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte. Maar net als bij de jeugdzorg heeft de decentralisatie van zorgtaken van de overheid naar gemeenten geleid tot problemen. In de uitvoering is er zelfs sprake van willekeur, chaos en rechtsongelijkheid, zoals blijkt uit onderzoek van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Trouw, mede voor radioprogramma ‘Argos’ en weekblad De Groene Amsterdammer.

De willekeur in uitvoering is geen toeval maar beleid: elke gemeente moet namelijk ‘maatwerk’ bieden aan eigen inwoners en bepaalt ‘aan de keukentafel’ wat iemand nodig heeft. Gemeenten kunnen regels maken die bij hun inwoners passen. Waar veel ouderen wonen, is immers meer huishoudelijke hulp nodig. Dit kan goed uitpakken, maar leidt ook tot verschillen tussen gemeenten die mensen als onrechtvaardig ervaren. Het kan betekenen dat je in de ene gemeente een voorziening krijgt maar in de andere niet. Ook de hoogte van het toegewezen aantal uren of budget verschilt. Zo verstrekt de gemeente Utrecht een uurtarief van 49 euro voor ‘individuele begeleiding’ tegenover 36,48 euro voor het vergelijkbare ‘ondersteuning individueel’ in Den Haag.

Ieder(in), belangenorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft een lange lijst met verschillen in gemeentelijke uitvoering: in wachttijden; hoeveel hulp er wordt gevraagd van mantelzorgers; het al of niet aanbieden van vervangende zorg voor mantelzorgers; voor hoe lang je een voorziening toegewezen krijgt; consulenten die al of niet deskundig zijn.

Veel Nederlanders ervaren de ongelijkheid die uit de verschillen volgt als oneerlijk en onrechtvaardig, blijkt uit een peiling van het SCP in 2018. Sinds 2014 ziet ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking meer nadelen dan voordelen aan de decentralisatie in het sociaal domein, staat in het rapport. “Men heeft het idee dat het van geluk afhangt of men in een gemeente woont waar zaken goed geregeld zijn.”

Ongelofelijk! Het lijkt wel een postcode-loterij op die manier, toch?!

bron: Trouw.nl

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Teken de petitieOverheid, praat MET mantelzorgers en NIET OVER mantelzorgers
Tekenen
Back To Top
X