Nieuwe noodverordening per 1 juli 2020

Naar aanleiding van de verdere versoepeling van de maatregelen hebben de Veiligheidsregio’s in Nederland een nieuwe noodverordening opgesteld. Ook de verpleeghuizen en speciale woonvormen worden hierin genoemd. Deze nieuwe noodverordening is per 1 juli 2020 ingegaan.

Artikel 2.9

We hebben de verschillende noodverordeningen doorgenomen. Opvallend is artikel 2.9: Verboden toegang verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg. ‘Het is verboden deze te bezoeken indien zich in die instelling of woonsituatie een of meer COVID-19 besmettingen voordoen’. Met andere woorden; zodra er een besmetting wordt geconstateerd gaat de hele instelling opnieuw in lockdown. Nergens wordt gerept over maatwerk of aparte isolatie-afdelingen. Gewoon weer geheel op slot. Dat betekent dus eenzelfde situatie als die we in de afgelopen maanden hebben ervaren.

Geen nuance

Hebben we dan helemaal niets geleerd in de afgelopen maanden? De totale lockdown heeft geleid tot zeer schrijnende situaties. Het is zeer wenselijk om een balans te vinden tussen de veiligheid in een instelling en de kwaliteit van leven van de bewoners. Wij vinden dat in deze maatregel de nuance ontbreekt van flexibiliteit, maatwerk en eigen verantwoordelijkheid.
Vanuit de Ouderenpsychologie wordt ook aangegeven dat een bezoekstop nooit meer mag plaatsvinden en dat het contact met dierbaren een basisbehoefte is.

Bijzonderheden

Als we de noodverordening verder uitspitten komen we nog een tweetal bijzonderheden tegen.
Als eerste blijkt het alleen te gaan over instellingen die volgens de Wet langdurige zorg verlenen aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking. Dit betekent dus dat de noodverordening niet geldt voor alle instellingen in Nederland? Betekent dit dat bijvoorbeeld de instellingen voor mensen/kinderen met een verstandelijke beperking dus niet onder deze verordening vallen?

Uitzonderingen

Het tweede opvallende onderdeel vinden we verderop in artikel 2.9. Hier staan de uitzonderingen vermeld wanneer toegang wel mogelijk is tijdens een bezoekstop. Het is de beheerder van de instelling die toestemming kan verlenen op de volgende zaken:

  1. indien een bewoner verkeert in de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden;
  2. aan structurele vrijwilligers; en
  3. voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Er kan dus door de beheerder van een instelling een uitzondering gemaakt worden voor structurele vrijwilligers. Maar waarom dan niet voor structurele dierbaren? Het virus maakt namelijk geen onderscheidt of je vrijwilliger bent of mantelzorger. Wat maakt dat een vrijwilliger wel naar binnen mag en een mantelzorger niet? Wij kunnen het niet verklaren. Zeker niet als je kijkt naar de fysieke en mentale gevolgen van isolatie en de emotionele effecten hiervan op het welzijn van mensen.

Wijsheid

Dus laten we met elkaar zeer alert blijven om het virus te beperken. Maar laten we ook de wijsheid toepassen die we met elkaar hebben opgedaan. Het is geen keuze tussen zwart en wit. We zullen met elkaar de tinten grijs moeten zoeken. Wij roepen zorgverleners op om eventuele beperkingen genuanceerd in te zetten en ook de kwaliteit van leven van bewoners hierin duidelijk mee te wegen.

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top