Meer gelijke verdeling van mantelzorgtaken

Vind je het niet opvallend dat er bijna nooit wordt gesproken over mannen die fulltime werken en daardoor niet in staat zijn om bijvoorbeeld voor hun ouders te zorgen of het huishouden te doen. Deze verantwoordelijkheid lijkt automatisch bij vrouwen te liggen, waardoor zij vaak moeten jongleren met meerdere verantwoordelijkheden. Dit legt een extra last op hun schouders, die (als je mij vraagt) niet over het hoofd gezien mag worden. Zeker niet nu verwacht wordt dat we enerzijds meer moeten werken i.v.m. personeelskrapte en anderzijds meer moeten zorgen voor onze naasten omdat er niet genoeg professionele zorgers te vinden zijn.

De verdeling van mantelzorgtaken tussen mannen en vrouwen kan worden beïnvloed door culturele, sociale en historische factoren. In Nederland, net als trouwens in veel andere samenlevingen, kunnen traditionele genderrollen en verwachtingen invloed hebben op de verdeling van zorgtaken. Sociale normen en verwachtingen evolueren echter. En er is steeds meer een groeiend bewustzijn van gender- en kansengelijkheid.

Het is daarom belangrijk om te streven naar een meer gelijke verdeling van mantelzorgtaken en andere verantwoordelijkheden binnen de samenleving. Vrouwen zouden niet meer automatisch de zorgtaken op zich ‘moeten’ nemen, maar deze verantwoordelijkheid moet gedeeld worden met mannen. Dit kan bijdragen aan een meer evenwichtige en gelijke samenleving, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zorg te verlenen en andere verantwoordelijkheden te dragen. Maar dat is nog niet alles.

De veronderstelling dat vrouwen de rol van ‘zorgverlener’ wel op zich zullen nemen, kan op verschillende manieren van invloed zijn op hun vermogen om fulltime carrière te maken en je als vrouw professioneel te ontwikkelen. Deze veronderstelling kan leiden tot:

 1. Aannames bij aanname: Werkgevers zijn mogelijk minder geneigd om vrouwen in dienst te nemen of te bevorderen voor fulltime functies of leidinggevende rollen, in de veronderstelling dat ze zorgtaken boven hun carrière zullen stellen.
 2. Beperkte kansen: Vrouwen kunnen over het hoofd worden gezien voor loopbaanontwikkeling of groeikansen vanwege de veronderstelling dat ze uiteindelijk de arbeidsmarkt zullen verlaten of hun uren zullen verminderen om zorgtaken te kunnen vervullen.
 3. Uitdagingen met werk-privébalans: Vrouwen die worden verwacht de primaire zorgverlenende rol op zich te nemen, kunnen moeite hebben om hun professionele verantwoordelijkheden te combineren met hun zorgtaken, met als gevolg verhoogde stress en burn-out.
 4. Moeite om ondersteuning te krijgen: Vrouwen kunnen moeite hebben om ondersteuning te krijgen voor kinderopvang of de zorg voor ouderen, omdat maatschappelijke verwachtingen vaak de last van de zorg bij vrouwen leggen, waardoor het moeilijk voor ze wordt om zich volledig op hun carrière te richten.
 5. Financiële impact: Vrouwen die worden verwacht zorgtaken prioriteit te geven, kunnen beperkingen ondervinden in hun vermogen om een fulltime inkomen te verdienen en een solide financiële basis voor henzelf en hun gezinnen op te bouwen.

Over het algemeen kan de veronderstelling dat vrouwen de rol van mantelzorger op zich zullen nemen dus leiden tot ongelijke kansen en hun vermogen om fulltime carrière te maken en zich professioneel te ontwikkelen belemmeren. Dit kan bijdragen aan genderongelijkheden op de arbeidsmarkt en beperkt het potentieel voor vrouwen om hun carrièredoelen en ambities te bereiken. Dat is toch eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd ?!

De Redactie van Mantelzorgelijk helpt mantelzorgers op elk mogelijk vlak. Wat kunnen we voor jou betekenen? Mail naar contact@mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 1 reactie

 1. Een heel goed opiniestuk!
  En toch zullen vele (schoon)dochters het tij niet kunnen keren.
  Hoeveel (schoon)zoons en directeuren/managers zullen deze tekst op deze plek lezen en/of er iets mee gaan doen? Een positieve verbetering voor mantelzorg-vrouwen zal door een “vaste” capabele en empathische minister van VWS moeten worden aangestuurd. Wanneer?!

  Als wij nu eens (massaal) starten met elke dag mails-opinieteksten naar dagbladen in te zenden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top