Mantelzorg is toch ook zorg?! #opinie

Deze week even geen eigen blog over mijn vader maar een blog over wat me dwars zit. Want dat is nog al wat. Komend jaar (2020) is er totaal 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Drie miljard meer dan we in 2019 uitgeven. Recent is er ook twee miljard extra geld voor de ouderenzorg beschikbaar gekomen. Geld om eenzame ouderen meer zorg en aandacht te geven. Hartstikke fijn natuurlijk maar dit is wel een keuze waar wij als mantelzorgers ook weer niks mee opschieten. Wanneer komt er nou eens goed beleid voor deze groep? Mantelzorg is toch ook zorg?!

De Nederlandse overheid is jaren druk doende geweest met de verbouwing van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving. In dit kader werd onder andere van mantelzorgers veel extra inspanningen verwacht. Gaat deze verwachting hand in hand met een passende waardering voor de mantelzorgers? Dat valt na vier jaar nog steeds vies tegen!

Aan de houding en het gedrag van de overheid (landelijk en lokaal) is echt nog het een en ander te verbeteren. Zij moeten toch ook weten dat goede ondersteuning en waardering onmisbare voorwaarden zijn om mantelzorg voor een dierbare vol te houden? Maar de lokale kleuring van de gemeenten zorgt meer en meer voor onwenselijke verschillen in de waardering voor mantelzorgers. Blijkbaar heeft men in de ene gemeente dus net ietsje meer waardering voor mantelzorgers en in sommigen gewoon helemaal niet. Ik blijf het bizar vinden!

Neem het mantelzorg compliment, dat natuurlijk verre van een financiële ondersteuning is, maar slechts een inimini blijkje van waardering voor iets dat onnoemlijk belangrijk is voor onze samenleving. Vanaf 1 januari 2015, de start van de decentralisatie, is het dus al geen landelijke regeling meer. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen hoe ze de mantelzorgers financieel of in natura waarderen. Daarmee is een eind gekomen aan de royalere maar ook redelijker waardering vanuit de Rijksoverheid (200 – 250 euro). Het huidige mantelzorg compliment is nu soms niet meer dan een fooitje. Als men überhaupt nog iets ontvangt..

En dan hebben we natuurlijk de Dag van de Mantelzorg, waarop mantelzorgers een dag ‘in het zonnetje worden gezet’. Nou weinig zon op 10 november! Wie heeft toch in godsnaam bedacht dat mantelzorgers tenminste een enkele dag per jaar creatief bezig moeten zijn?
Aletta, Margreet en ik hadden het er afgelopen week nog over: Tegenwoordig vieren we de dag van de mantelzorger zelfs. Vieren? Hallo! Er valt toch niets te vieren!! Mantelzorgers hebben over het algemeen weinig te vieren en zeker niet op een dag waarop je al kleiend, schilderend of bloemschikkend zelf nog aan de bak moet!! ( Sorry hoor maar dat moest er even uit ) Kom nou toch eens met wat beters aan.

Waar we wel wat aan hebben? Aan bijvoorbeeld allerlei fiscale maatregelen om mantelzorgers meer financieel te ondersteunen, waardoor er wellicht ook minder gewerkt hoeft te worden en er dus zorgelozer voor een dierbare gezorgd kan worden. Maar ja, daar komt de overheid natuurlijk niet op als men enkel onderzoeken onder 70plus mantelzorgers blijft doen. Niet dat hun zorg niet zwaar is maar deze groep werkt natuurlijk niet en zij hebben – naast de steeds zwaarder wordende zorg voor een dierbare – ook geen eigen gezin met opgroeiende kinderen. Bij hen spelen écht hele andere zaken dan bij mijn generatie.

Er zijn in de loop naar het vijfde jaar van de participatiemaatschappij nog steeds twee categorieën mantelzorgers die nu écht eens meer en betere ondersteuning zouden moeten krijgen: jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers. Door het feit dat scholen nog steeds onvoldoende oog hebben voor jeugdige mantelzorgers ( jongeren die voor een vader of moeder zorgen), ontstaan hier grote problemen. En voor werkende mantelzorgers, zeker voor fulltime werkenden, zijn goede wettelijk geregelde verlofregelingen echt van cruciaal belang. Er zijn wel regelingen, maar langdurig ziekteverlof is vaak onbetaald en nu nog beperkt tot partners in de eerste graad. Het is hoogtijd dat de landelijke overheid samen met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen deze problematiek oplossen.

Mantelzorgers zijn zo ontzettend belangrijk dus verdienen zij naar mijn mening ook beter! Wat ik ga doen op 10 november? Geen idee eigenlijk. Het is een zondag en ik hoef dus niet te werken. Ik kan wel zeggen wat ik wens: bijvoorbeeld een ontbijt op bed, een lekkere lunch of een gezellig etentje met mijn man en opgroeiende zoon en dat iemand anders dan die dag mijn mantelzorg-taak over neemt. Je ziet, mijn hand is snel gevuld op een dag die speciaal voor ‘mijn soort’ in het leven geroepen is. Ik wens jullie – mijn lotgenoten – ook een hele fijne dag voor jezelf!

Uitgelichte afbeelding: Wendy Corniquet

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top