Mantelzorg in strijd met Rechten van de Mens

PERSBERICHT

Mantelzorg in strijd met Rechten van de Mens
Mantelzorgelijk roept politiek op tot beter beleid en alle mantelzorgers tot gezamenlijke actie.

 

Nederland, september 2023 – Mantelzorgers krijgen géén gelijk loon voor gelijke arbeid, hebben géén recht op voorzieningen in geval van werkloosheid en jonge mantelzorgers die onderwijs volgen lopen een achterstand op ten opzichte van leeftijdsgenoten. Daarmee is mantelzorg in strijd met de Rechten van de Mens. Door vergrijzing, bezuinigingen, tekort aan zorgmedewerkers en een tekort aan instellingsplekken, wordt er een enorme druk op de mantelzorger gelegd. Aangezien ruim 5 miljoen mensen in Nederland mantelzorger is, roept Mantelzorgelijk op tot actie.

De druk om te mantelzorgen neemt toe nu mantelzorgers steeds vaker worden aangewezen als dé oplossing voor de vele problemen in de zorg in Nederland. Naar schatting is 1 op de 3 Nederlanders mantelzorger (5,5 miljoen mensen) en 10% daarvan is zwaar overbelast. Een kwart (25%) van de mantelzorgers lukt het om betaald werk met onbetaalde en vaak intensieve mantelzorg te combineren. Menig mantelzorger is inmiddels een schaduwpatiënt achter de zorgvrager geworden. Grote reden tot zorg. Je kunt geen zorgsysteem bouwen op liefdevolle onbetaalde inzet van naasten.

Huidige beroep op mantelzorg in strijd met Rechten van de Mens

Gelijkwaardigheid, gelijkheid en bestaanszekerheid zijn de basis van onze beschaving. In 1946 is de Verenigde Naties een Commissie voor de Rechten van de Mens gestart om die rechten te beschrijven en te beschermen. Naast het recht op informatie heeft een mantelzorger ook recht op gelijk loon voor gelijke arbeid. Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt dat mantelzorgondersteuning geen gunst is, maar een basis heeft in de rechten van de mens. Als de zorg zo veel vraagt dat iemand minder uren moet gaan werken, komt het recht op arbeid in het geding. Als iemand uitgeput raakt door langdurige belasting, kan dat het recht op gezondheid raken. En als iemand minder tijd heeft voor een sociaal- en gezinsleven, kan het recht op respect voor het privéleven in het gedrang komen.

Vergrijzing en overheidsbeleid belangrijkste oorzaak van overbelasting

Vergrijzing is een belangrijke oorzaak van druk op mantelzorgers. En de komende tijd zal er alleen maar meer gevraagd worden van het sociale netwerk. Maar een groot deel van de huidige problemen in de zorg is ook veroorzaakt door overheidsbeleid. Zo is het personeelstekort in de zorg vooral te wijten aan slechte arbeidsvoorwaarden voor de zorgmedewerkers, de doorgeslagen registratiedrift (30% van de zorgtijd) en het niet meer mogen inzetten van niveau-2 medewerkers.

Overheidsplannen zorgden voor de sluiting van verzorgingshuizen en een beperking van instellingsplaatsen, wat in veel gevallen de thuissituatie van zorgvragers onhoudbaar maakt. Daarnaast zien we dat er meer geld wordt uitgegeven AAN de zorg (besturen en adviseren) dan IN de zorg (handen aan het bed).

Tijd voor actie! Overheidsbeleid vormt ook de sleutel tot een oplossing

Het goede nieuws: nieuw overheidsbeleid kan ook de sleutel tot verbetering zijn. Nu de komende tijd de strijd om de gunst van de kiezer losbarst en partijen hun verkiezingsprogramma opmaken, wil overkoepelende mantelzorgorganisatie Mantelzorgelijk duidelijk maken dat een grotere inzet van mantelzorgers niet dé oplossing is. Er wordt veel over mantelzorgers gepraat, maar veel te weinig met mantelzorgers. De belangen van mantelzorgers worden onvoldoende vertegenwoordigd en hun stem wordt niet gehoord. Daar brengt Mantelzorgelijk verandering in door hun ervaring in te zetten en een manifest op te stellen met aanbevelingen en oplossingen.

Mantelzorgelijk Manifest: Faciliteren, Positioneren en Partnerschap

Mantelzorgelijk heeft in haar manifest (zie bijlage) richtingen en randvoorwaarden geschetst op het gebied van Faciliteren, Positioneren en Partnerschap van mantelzorgers. Om mantelzorgers beter te ondersteunen en faciliteren, hun juridische, economische en maatschappelijke positie vast te leggen en te versterken en gelijkwaardig partnerschap tussen zorgaanbieder en mantelzorger te realiseren. Oproep aan de politiek is om dit manifest ter harte te nemen en mantelzorgers met politiek beleid een gelijkwaardige rol en positie te verschaffen. Zodat mantelzorg in de Nederlandse samenleving breed geaccepteerd, gewaardeerd én ondersteund wordt. Alleen dan kunnen we de druk op mantelzorgers verlagen en samen een goed fundament vormen en een oplossing zijn voor de grote uitdagingen waar de zorg in Nederland voor staat.

Over Mantelzorgelijk.nl

Mantelzorgelijk is een onafhankelijke stichting – zonder winstoogmerk – voor en door mantelzorgers. Wij zijn zelf de doelgroep en leggen vanuit onze ervaringen de ongewenste effecten van mantelzorg bloot. Wij komen op voor de belangen van mantelzorgers bij beleidsvorming en beleidsveranderingen rond mantelzorg. We geven mantelzorgers in Nederland een stem in het vormgeven van een gelijkwaardige rol, een gedegen positie en een evenwichtige toekomst. We zijn lotgenoten, deelgenoten en bondgenoten en bieden onze grote achterban een online platform met informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. Tegelijkertijd ondersteunen wij overheid, gemeenten, instanties, werkgevers en zorgorganisaties bij het vormgeven van (mantelzorg)beleid en het inzetten van de juiste mantelzorgondersteuning.

Via deze link kun je het Manifest inzien: Manifest Mantelzorgelijk in PDF

Voor meer informatie zie: www.mantelzorgelijk.nl
Contact via: contact@mantelzorgelijk.nl
Link manifest: https://mantelzorgelijk.nl/over-mantelzorgelijk/manifest/

Hashtags:

#mantelzorgelijk #mantelzorgersstaanop #mantelzorgelijkmanifest

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 3 reacties

 1. Naar mijn mening is mantelzorg onlosmakelijk gekoppeld aan het zorgsysteem als geheel. En dat systeem weerspiegelt weer de maatschappelijke toestand. Helaas zitten we op een punt dat de samenleving, daar waar het ECHT wat uitmaakt namelijk bij de beleidsmakers en bedrijfstop, geld boven mensen plaatst. De onderste lagen, zeker in de zorg, willen dat andersom zien maar overheid – die al decennia laat zien andere belangen te dienen dan de bevolking – en bedrijven zijn alleen maar met geld bezig.

  Ik heb nu ruim 10 jaar kunnen meemaken hoe het in zorginstellingen en ziekenhuizen toe gaat en vrijwel alle problemen die je daar ziet zijn terug te voeren op beleid dat is gericht om aandeelhouders tevreden te stellen. Niet raar, want dat is nu eenmaal het doel van miljoenenbedrijven met aandeelhouders. In zorgland zijn nauwelijks nog kleine partijen want politiek maakt het hen onmogelijk te concurreren met de grote bedrijven.

  Voor die grote bedrijven gaat het om de centen en iets wat erg veel geld kan kosten is aansprakelijkheid. Dus wordt er VEEL aandacht geschonken aan het zorgen dat men nergens aansprakelijk voor gesteld kan worden. Dat heb ik duidelijk terug gezien in de zorg, van hoe zeer de zorgverlener en diens medewerkers alles registreren en “rugdekking” hebben tegenover de uiterst summiere mogelijkheden die een client heeft, tot medewerkers die niet willen/durven beslissen omdat ze anders verantwoordelijk gehouden worden voor die beslissing. Met onmenselijke toestanden tot gevolg.

  Omdat alles om geld gaat, wordt de druk op het zorgpersoneel steeds groter. Er moet meer geregistreerd worden want er mag nergens aansprakelijkheid ontstaan omdat dat heel duur kan zijn. Er moet met steeds minder mensen steeds meer werk worden gedaan. Het personeel moet steeds goedkoper worden, dus er zijn steeds minder mensen met ervaring en kennis want die zijn duurder. De werkdruk wordt te zwaar voor medewerkers dus steeds meer mensen haken af en steeds minder mensen laten zich verleiden überhaupt aan het werk te gaan in de zorg.

  En dat druppelt dan door naar de mantelzorg. Want dat zijn de vrijwilligers die uit pure menselijkheid bijspringen waar het systeem tekort schiet. Probleem is dat het systeem dat is gaan gebruiken.

  De problemen in de (mantel)zorg zijn dus een gevolg van hoe we onze samenleving hebben laten worden. Zolang daar geen verandering in komt, zullen alle veranderingen aan de zorg en mantelzorg slechts minimaal en vooral optisch zijn. In onze huidige wereld is geld helaas wat regeert maar dat gaat niet samen met menselijkheid. Zorg kan niet menselijk zijn als geld regeert. Tot op zekere hoogte is het prima om zakelijk te werken, maar als alles alleen maar om de poen gaat verdwijnt menselijkheid.

  Het is mooi dat Mantelzorgelijk zich inspant, maar ik denk niet dat meer dan wat kleine positieve resultaten temidden van een doorzettende verslechtering het resultaat zal zijn zolang er geen maatschappelijke verandering plaatsvindt. Ik zeg niet dat we socialisme moeten gaan omarmen, want dat is een weg die niemand moet willen gaan, maar als samenleving zullen we wel grondig moeten gaan kijken naar de prioriteiten. En dat kan eigenlijk alleen maar als we stoppen toe te laten dat enkelen de wet voorschrijven aan de rest en de belangen dienen van het grote geld.

 2. ik praat vanuit mijzelf: ik heb 37 jaar voor mijn broer met een verstandelijke beperking gezorgd en nu vanaf 2015 voor mijn dementerende man, nu in een tehuis. Er wordt meer druk gelegd op mij en als ik er ben, hoeven hun niet voor mijn man te zorgen, doe ik wel!!! Maar ik ben overbelast en zelf ziek, maar moet doorgaan voor mijn man, wij zijn niet betaalde krachten en worden hier in het westland afgescheept met 100 euro/jaar. en dat durfde een zuster tegen mij te zeggen: u krijgt toch mantelzorgwaardering?????ik was met stomheid geslagen. als jullie gaan protesteren, ga ik mee!!! als wij niet van ons laten horen, dan verandert er ook niets.

  1. “en dat durfde een zuster tegen mij te zeggen: u krijgt toch mantelzorgwaardering????”

   Dat is inderdaad triest. Vooral omdat iemand die zoiets zegt duidelijk empathisch vermogen en/of sociale vaardigheden mist. Maar die moet dan wel zorgen voor iemand die je dierbaar is…

   Er zijn gelukkig nog mensen in de zorg die het hart op de juiste plaats hebben, maar helaas ook erg veel mensen waarvan je je afvraagt wat ze in de zorg te zoeken hebben. En het allerergste is, dat die mensen aan alle kanten ingedekt worden want personeel is schaars. Alleen als je onomstotelijk kan aantonen dat ze iets onacceptabels hebben gedaan heb je een kansje dat zo iemand op de vingers getikt wordt (waar wat mij betreft ontslag eerder op zijn plek zou zijn).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top