skip to Main Content
Luister Naar Wat Zorgende Gezinnen Echt Nodig Hebben!

Luister naar wat zorgende gezinnen echt nodig hebben!

Nu we een participatie maatschappij zijn, lijkt het helemaal oké om zorg meer aan de bevolking over te laten, maar we mogen de gevolgen voor individuele gezinnen natuurlijk niet vergeten. In gezinnen met een bijzondere zorgsituatie zorgen niet alleen de ouders, maar ook de kinderen voor diegene die ondersteuning nodig heeft. Alle gezinsleden zorgen in een wisselwerking voor elkaar en samen vormen ze één zorgend gezin. Deze zorg, ook mantelzorg genoemd, omvat eigenlijk álle bovennormale informele zorg.

Zorgende gezinnen blijken veerkrachtige mensen, die focussen op de kansen die ze krijgen. Een zorgend gezin is wat het is, ondanks en dankzij de zorgsituatie. Het gezin gaat hiermee aan de slag en verwacht hiervoor erkenning en ondersteuning. Maar vaak voelen ze zich door de overheid  in de steek gelaten omdat zorg en ondersteuning op maat op zich laat wachten. Ook de samenleving toont helaas niet altijd het nodige begrip.

Meer daadkracht van de overheid

Zorgende gezinnen zijn meestal tevreden over de professionele zorg en ondersteuning die ze ontvangen. Het is de zoektocht naar die gepaste zorg die lang en moeilijk is. Ze vragen zich af waarom beleidsmakers niet meer daadkracht tonen en waarom rechten toekennen zo moeizaam gaat. Het gebrek aan zorg en ondersteuning op maat verplicht het gezin vaak om zelf mantelzorg op te nemen. de bezuinigingen in de zorg duwt hen nog veel meer in die richting.

Ook al gebeurt mantelzorg vandaag steeds meer in combinatie met een betaalde baan, het blijft vooral bij vrouwen leiden tot een onderbroken en dus onvolledige loopbaan. Dit betekent nu én in de toekomst minder inkomsten en minder mogelijkheid om professionele zorg in te schakelen. Zorgende gezinnen zijn hierover ongerust en vrezen meer verplichte mantelzorg en nog meer isolement.

Meer begrip van de buitenwereld

Steeds bij dezelfde kleine kring van familieleden en vrienden aankloppen, vindt een zorgend gezin moeilijk. Hun verhaal kwijt kunnen bij empathische collega’s en een begripvolle buur, kunnen rekenen op steun van hun werkgever, een enthousiaste leerkracht ontmoeten of een loketbediende die een tandje bijsteekt… dat en minder weerstand op de vaak moeilijke weg die ze moeten afleggen, is wat ze verwachten van hun omgeving.

Een bevredigende oplossing voor hun problemen mag niet afhangen van geluk of toeval. In hun lange zoektocht naar gepaste zorg dienen zich steeds nieuwe uitdagingen aan. Een omgeving, buiten de kring van trouwe vrienden en familie, die begrip toont en meehelpt in het zoeken naar een oplossing is voor zorgende gezinnen van cruciaal belang. Vooroordelen moeten plaats ruimen voor begrip en erkenning. Een niet zichtbare aandoening is een probleem, ook al denkt de omgeving hier anders over.

Ouders die geen prenatale test lieten uitvoeren, mogen ook hulp vragen bij de opvoeding van hun kind met een handicap. De buitenwereld denkt het dikwijls beter te weten. Voor hen vragen praktische problemen een betere organisatie, is chronisch ziek meestal gelijk aan aandacht trekkerij en vragen de meeste gedragsproblemen een andere – al dan niet – pedagogische aanpak. Maar wie geen zorgsituatie kent in zijn eigen gezin of nabije omgeving oordeelt dikwijls, weliswaar niet altijd bewust of met slechte bedoelingen, te vlug. Dat maakt zorgende gezinnen boos, verdrietig en teleurgesteld, terwijl de samenleving hen juist zou moeten bemoedigen.

Opdracht voor ons allemaal

Een meerderheid vindt het logisch dat je in je gezin, ook bij bijzondere zorgnoden, zorg opneemt voor je kind, je partner of je ouders. Nu de overheid minder middelen heeft, lijkt het bovendien oké om zorg meer onder de mensen te brengen, maar we mogen de gevolgen voor individuele gezinnen niet vergeten.

Als je zelf niet in een zorgsituatie zit, is het makkelijk om te oordelen. We houden er geen rekening mee dat een zorgsituatie iemand overkomt en dat het ons eigen gezin ook kan overkomen Daarom is het in ieders belang om te streven naar een evenwaardige participatie van zorgende gezinnen op alle vlakken van het maatschappelijke leven. Met zijn allen moeten we een klimaat creëren waarbij het overduidelijk wordt dat zorgende gezinnen recht krijgen op zorg en ondersteuning die bij hun gezin past.

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X