Hallo, wakker worden. Wij zijn er ook nog!

Het is alweer ruim 3 weken na de dag van de mantelzorg. Zie jij sindsdien nog wel eens iets over mantelzorg in de media langskomen? We zoeken ons een ongeluk want nieuwsfeiten geven vaak inspiratie om te bloggen op dit platform. En onze opinieblogs, ervaringsverhalen en nieuwsartikelen helpen om de dialoog over mantelzorg op gang te brengen We spitten dagelijks alle nieuwssites door, maar komen niets nieuwswaardigs tegen. Eén keer per jaar staan de kranten en nieuwssites dus bol over mantelzorg, daarna is het weer pijnlijk stil. Hallo journalisten en redacteuren, wakker worden. Wij zijn er ook nog!

Hallo werkgevers!

Door de coronacrisis en de vergrijzing is het thema werk & mantelzorg actueler dan ooit. Momenteel is 1 op de 4 werknemers mantelzorger, heeft 1 op de 3 werkende mantelzorgers zijn of haar leidinggevende niet op de hoogte gesteld, heeft 1 op de 4 werkende mantelzorgers moeite met de combinatie van het werk met mantelzorg en blijkt dat 1 op de 4 werknemers die langdurig mantelzorger zijn, minstens twee weken per jaar ziek is. Een slechte combinatie van werk en mantelzorg leidt tot het vaker overwegen om minder te gaan werken, het zoeken naar een andere werkgever en zelfs tot het stoppen met werken. Hoe kan het dat nog zo weinig werkgevers op de hoogte zijn mantelzorgtaken van mantelzorgers? Mantelzorg is een maatschappelijk thema. Zelfs werkgevers, managers en afdelingshoofden zullen (ooit) mantelzorger worden. Waarom durven mantelzorgers er op hun werk nog steeds niet vrij voor uit te komen dat zij zorgdragen voor een dierbare? Waarom zijn er nog steeds geen goede arbeidsvoorwaarden voor mantelzorgers? Valt het dan niet op dat bepaalde werknemers zich anders zijn gaan gedragen, uitgeblust zijn of zelfs overspannen? Hallo werkgevers, wakker worden. Wij zijn er ook nog!

Hallo gemeenten!

In de WMO 2015 is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers in algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Het betreft mantelzorgers van cliënten die in de gemeente wonen en die geen gebruik maken van de langdurige zorg. Er wordt in de wet duidelijk gesproken over ondersteuning en maatwerkvoorzieningen. Iedereen snapt dat geen individu hetzelfde is, dat geen enkele zorgsituatie hetzelfde is en dat dus geen enkele ondersteuningsbehoefte hetzelfde zal zijn. Waarom huren gemeente in vredesnaam allerlei dure professionals in om mantelzorgers efficiënter te leren zorgen? Waarom worden er in deze tijd nog steeds welzijnsorganisaties gesubsidieerd om koffieochtendjes voor mantelzorgers met lotgenoten te regelen, terwijl de meeste door werk en zorgen daar dus simpelweg geen tijd voor hebben? Wordt er bij gemeenten geen kwaliteitscontrole gedaan onder alle partijen die bij hen onder contract staan om te kijken of de inzet het gewenste effect heeft? Checken gemeenten überhaupt wel eens wat er met het geld gebeurt dat bestemd is voor mantelzorgers? Of is dit geld alleen interessant omdat het niet geoormerkt is en dus terug kan vloeien naar de algemene reserves op de lokale begroting? Waarom wordt er zo weinig met mantelzorgers gepraat? Luister eens naar wat deze ervaringsdeskundigen te zeggen hebben en wat de werkelijke behoefte is. Hallo Gemeenten en beleidsmedewerkers, wakker worden. Wij zijn er ook nog!

Hallo politiek!

Afgelopen week was er in de Tweede Kamer een debat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 2021. Deze begroting is ook hartstikke belangrijk voor mantelzorgers. Is het niet voor de zorg van hun dierbaren, dan is het wel voor de steeds noodzakelijker ondersteuning voor henzelf. Linksom of rechtsom krijg je als mantelzorger te maken met deze begroting. Waarom horen we tijdens dit soort debatten dan zo weinig kritische vragen over mantelzorg terug ? Waarom worden er zo weinig moties over mantelzorg ingediend? Waarom komen er vanuit de Tweede Kamer nog steeds geen gedegen oplossingen voor alle problemen die wij naar Kamerleden mailen?

Zonder mantelzorgers zou ons zorgsysteem nog veel verder vastlopen. Wij zorgen met elkaar steeds meer, langer en zwaarder. Daar moet iets tegenover komen te staan. Goede voorwaarden, gedegen ondersteuning, het oormerken van mantelzorggeld en een compensatie (mantelzorgbijslag) voor iedereen die voor een dierbare zorgt en die daardoor inkomen verliest en/of hoge kosten maakt. Mantelzorg gaat ons uiteindelijk allemaal aan. Het wordt een steeds groter maatschappelijk thema. Hallo commissieleden van VWS, Tweede Kamerleden en volksvertegenwoordigers, wij zijn er ook nog!

Hallo ministerie!

Het SCP en de Nationale Ombudsman signaleerden in recente rapporten dat ondersteuning voor mantelzorgers te gering is. Niet zo gek als je bedenkt dat er tot op de dag van vandaag nog steeds geen representatief onderzoek onder de grootste groep mantelzorgers (30 – 65 jaar) wordt gedaan. Dan krijg je dat! Onderzoek is belangrijk omdat daar adviezen uit voortkomen om het beleid vervolgens te schrijven. Als dan slechts onder oudere, vaak gepensioneerde mantelzorgers onderzoek verricht wordt, komen de problemen en behoeften van alle mantelzorgers die zorg en werk combineren natuurlijk nooit goed aan bod. We hebben hier meermaals bij het ministerie van VWS over aan de bel getrokken.

Waarom tellen werkende mantelzorgers niet mee in Nederland? Waarom wordt zorgen tot je erbij neervalt vanzelfsprekend gevonden? Waarom worden grote groepen mantelzorgers eigenlijk nog steeds systematisch genegeerd? Hallo ministerie van VWS, wakker worden. Wij zijn er ook nog!

Avatar foto

Margreet van der Voort en Marjolijn Bruurs zitten niet alleen met elkaar in het bestuur van Mantelzorgelijk maar zij delen ook heel veel dezelfde ideeën over alles wat te maken heeft met ouderen- en mantelzorg. Als zij in de media iets tegenkomen dat hen verheugt, verbaast of shockeert gaan ze samen op onderzoek uit. De één stapt op de bron af, de ander doet het inhoudelijk speurwerk en dan.... komen er dit soort columns uit. Vanaf nu zul je meer van dit schrijversduo tegenkomen op Mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top