Bijkomende gevolgen van mantelzorg: 2. Financiële druk

In het eerste deel van deze nieuw gestarte serie blogs “Bijkomende gevolgen van mantelzorg” gaf Marjolijn al aan welke consequenties het kan geven voor de mantelzorger als deze op hun betaalde werkuren (al dan niet gedeeltelijk) moeten inleveren. Vandaag ga ik dieper in op de financiële druk die mantelzorg kan geven bij de mantelzorger.

Mantelzorgers zijn de stille helden van onze samenleving. Ze zorgen voor hun zorgafhankelijke dierbare(n) vaak zonder financiële compensatie. Hoewel deze zorg onbetaalbaar is in de term van liefde, betalen juist zij zelf vaak de hoofdprijs voor hun toewijding. Dit besef is er binnen de maatschappij nog lang niet voldoende.

Onbegrip:

Met regelmaat worden mantelzorgers geconfronteerd met de vraag “maar daar krijg je toch voor betaald?” Alsof iedere mantelzorger betaald wordt uit een PGB budget, alsof iedere zorgvrager een PGB toegekend krijgt. Daarbij, PGB kent ook z’n nadelen: mensen moeten zich eerst maar eens informeren voordat zij de mantelzorger hierop veroordelen.

Directe kosten:

Mantelzorg brengt directe kosten met zich mee die variëren van medische uitgaven tot aan te maken reiskosten. Denk aan medicijnen, medische hulpmiddelen, en behandelingen die niet volledig gedekt worden door de zorgverzekering. Daarnaast zijn er de kosten voor vervoer naar en van medische afspraken, therapieën en bijvoorbeeld dagbesteding. Ook kunnen er aanpassingen in huis nodig zijn, zoals het installeren van een personenalarmering, traplift of het aanpassen van een badkamer, die de financiële druk verder vergroten.

Indirecte kosten:

Veel mantelzorgers moeten hun werkuren verminderen of zelfs hun baan opzeggen om voor hun naaste te zorgen. Dit leidt tot een aanzienlijk verlies van inkomen. Minder werken betekent ook dat er minder pensioen wordt opgebouwd, wat financiële gevolgen heeft op de lange termijn. Deze indirecte kosten kunnen de financiële stabiliteit van een huishouden ernstig ondermijnen.

Extra onkosten uit het dagelijkse leven:

De kosten van het levensonderhoud stijgen vaak wanneer iemand thuis verzorgd wordt. Er zijn extra kosten voor voeding bij een speciaal dieet, hogere energiekosten bij aansluiting/opladen van medische hulpmiddelen, hoger gebruik van water, hogere kosten bij afval van een medisch container, nou, noem het maar op.. Soms is het nodig om extra hulp in te schakelen, zoals huishoudelijke hulp of professionele zorgdiensten, wat allemaal extra financiële lasten met zich meebrengt.

Regelingen en vergoedingen:

Hoewel er enkele financiële regelingen en vergoedingen beschikbaar zijn voor mantelzorgers, zijn deze vaak beperkt en dekken ze niet alle kosten. Sommige regio’s bieden mantelzorgvergoedingen, maar deze zijn vaak niet voldoende. Daarnaast kunnen mantelzorgers in sommige gevallen gebruikmaken van belastingvoordelen voor de kosten die zij maken, maar dit is bij lange na niet voldoende om de financiële last te verlichten.

Conclusie:

Mantelzorgers vervullen een essentiële rol in onze samenleving, maar de financiële lasten die zij dragen blijven vaak onzichtbaar. Door deze gevolgen openbaar te maken, kunnen we bijdragen aan een beter begrip en waardering van de rol van mantelzorgers en streven naar concrete verbeteringen in hun ondersteuning en welzijn. In het zorgen voor hun dierbare horen zij niet wakker te liggen door financiële zorgen welke grotendeels voorkomen kunnen worden.

Laten we samen werken aan een toekomst waarin mantelzorgers de erkenning en ondersteuning krijgen die ze verdienen!

Avatar foto

Jolanda Groothuis, trotse dochter van Willem💖, voor hem heb ik jaren gezorgd en door hem ben ik hier ooit eens op het platform terecht gekomen. Mantelzorgelijk heeft mij zoveel gegeven: hier kreeg ik antwoorden op mijn vragen, hier kon ik vrijuit mijn zorgen delen met lotgenoten, hier voel(de) ik mij thuis.
En ik ben nog lang niet van plan om dit "warme nest" te verlaten!

Samen staan we sterker, daar blijf ik van overtuigd!

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top