Betrek mantelzorgers bij het maken van beleid!

Mantelzorgers moeten echt meer betrokken gaan worden bij het bedenken van beter mantelzorgbeleid. Ondersteuning is maatwerk en het is onrealistisch van de landelijke en lokale overheden om aan te nemen dat alle 5,2 miljoen mantelzorgers dezelfde vorm van ondersteuning nodig hebben.

Mantelzorgers moeten dus meer gezien worden als DE experts, die vanuit hun ervaringsdeskundigheid betrokken worden bij het gesprek over mantelzorgondersteuning. Korte lijntjes zonder inmenging van mensen die totaal niet weten wat zorgen voor een dierbare inhoudt, zijn echt super belangrijk. Zeker nu meer en meer naar buiten komt dat de overheid naar de toekomst toe steeds meer inzet van mantelzorgers verwacht.

Mantelzorgondersteuning beperkt zich nog te vaak tot een luisterend oor tijdens een telefonisch spreekuur bij een welzijnsorganisatie, een wandelmiddag of koffieochtendje en een respijtzorgregeling waar het merendeel van de mantelzorgers niets aan heeft, terwijl er door programma’s als Langer Thuis wel steeds vaker sprake is van fysieke of psychische overbelasting bij een hele grote groep mantelzorgers.

Daarnaast blijft het heel bijzonder dat de regelingen en voorzieningen voor mantelzorgers per gemeente kunnen verschillen. Veel ondersteuning is anno 2023 sterk afhankelijk van je postcode, evenals het mantelzorgcompliment.

Mantelzorgverlof hangt af van je werkgever en je CAO en ondanks dat heel veel niet mantelzorgers denken dat elke mantelzorger automatisch vanuit een PGB betaald kan worden, is dat allerminst het geval.

Mantelzorgbeleid in Nederland is dus niet eenduidig. Intussen leggen alle nieuwe zorgwetten en plannen wel steeds meer zorgtaken bij mantelzorgers. Maar diezelfde wetten bieden hen anderzijds amper tot geen ondersteuning. Oké, oké er worden momenteel wél allerlei cursussen en workshops aangeboden om mantelzorgers klaar te stomen voor extra zorgtaken. Maar is dit dan een oplossing voor de steeds zwaarder overbelaste mantelzorgers?  De enige die daar volgens mij beter van worden zijn de aanbieders van die cursussen en workshops…

Negatieve ervaringen van mantelzorgers worden helaas nog te vaak door beleidsmakers genegeerd en er wordt naar mijn idee nog steeds véél te weinig rekening gehouden met de grootste groep, namelijk de werkende mantelzorgers.

Even en paar feiten: Een groeiend aantal werkende mantelzorgers komt meer en meer in financiële problemen. Daarnaast geeft bijna één op de drie mantelzorgers momenteel aan dat hun zorgtaken invloed hebben op hun functioneren en een grotere groep ziet zich zelfs genoodzaakt om gedeeltelijk of volledig te stoppen met betaald werk. Het gevolg? Een daling of volledig wegvallen van het inkomen, een groot pensioen-gat, vroegtijdig moeten aanspreken van het pensioen en zelfs armoede en sociaal verval. Is dit dan het voorland van alle werkende mantelzorgers in Nederland? #gruwel

En terwijl ik me deze week écht had voorgenomen om een heel positief blog te schrijven, is het weer niet gelukt. Best jammer want in wezen ben ik nog altijd hartstikke blij dat ik al die jaren voor mijn vader heb kunnen zorgen. En ik vind ook écht dat mantelzorg gewoon bij het leven hoort. Alleen niet als het volledig ten koste gaat van levensgeluk, eigen gezondheid en inkomen. En als we dat willen voorkomen moet er dus eerst beter beleid komen. En dan niet bedacht vanachter een bureau maar vanuit de situatie van de mantelzorger.

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top