Betaalde mantelzorg, of juist niet?

Het betalen van mantelzorgers voor het overnemen van werkzaamheden van professionele zorgmedewerkers is inmiddels een controversieel onderwerp. Sommigen geloven dat het betalen van mantelzorgers kan helpen om de zorgkwaliteit te verbeteren en de belasting van mantelzorgers te verlichten. Anderen zijn echter van mening dat het betalen van mantelzorgers de informele en onvoorwaardelijke aard van mantelzorg kan aantasten. In dit blog verken ik de voors en tegens van betaalde mantelzorg en de mogelijke gevolgen hiervan.

Introductie:

Mantelzorgers spelen een cruciale rol in het ondersteunen van hun dierbaren die zorg nodig hebben. Ze bieden vaak onbetaalde zorg en ondersteuning, waarbij ze hun tijd en energie investeren om anderen te helpen. Maar in veel gevallen gaat mantelzorg inmiddels ook ten koste van inkomen, gezondheid en eigen leven. Overbelasting is aan de orde van de dag en inmiddels is er een maatschappelijk debat gaande over de vraag of mantelzorgers betaald moeten worden als zij de werkzaamheden van professionele zorgmedewerkers overnemen.

Argumenten:

 1. Voorstanders van betaalde mantelzorg stellen:
 • Betaalde mantelzorg kan worden gezien als een manier om de waarde van mantelzorg te erkennen en te waarderen. Mantelzorgers leveren vaak intensieve en langdurige zorg, wat een aanzienlijke impact kan hebben op hun leven en welzijn. Door mantelzorgers financieel te compenseren, wordt hun inzet erkend en gewaardeerd.
 • Aan mantelzorg hangt altijd een prijskaartje en het kan leiden tot financiële uitdagingen, omdat mantelzorgers vaak hun baan opgeven of minder kunnen werken om voor hun naasten te zorgen. Betaalde mantelzorg kan mantelzorgers helpen om financieel stabiel te blijven en hun levensonderhoud te waarborgen.
 • Betaalde mantelzorg kan zorgen voor een hogere kwaliteit van zorg. Mantelzorgers kunnen worden opgeleid en begeleid om de benodigde zorgtaken uit te voeren, waardoor de zorg consistent en professioneel wordt geleverd. Dit kan vooral belangrijk zijn bij complexe zorgbehoeften of medische handelingen.
 • Betaalde mantelzorg kan de druk op mantelzorgers verminderen. Door professionele zorgverleners in te schakelen, kunnen mantelzorgers taken delegeren en meer tijd en ruimte voor zichzelf hebben. Dit kan helpen om overbelasting en burn-out bij mantelzorgers te voorkomen.
 • Betaalde mantelzorg kan mantelzorgers meer flexibiliteit en keuzevrijheid bieden. Mantelzorgers kunnen zelf beslissen hoeveel zorg ze willen uitbesteden en welke taken ze zelf willen blijven uitvoeren. Dit kan helpen om een evenwicht te vinden tussen de zorg voor hun naaste en hun eigen behoeften en verplichtingen.

2. Tegenstanders van het betalen van mantelzorgers stellen:

 • Betaalde mantelzorg kan de informele band tussen mantelzorger en zorgontvanger ondermijnen. Het introduceren van een financiële transactie kan de relatie veranderen en de zorgrelatie meer zakelijk maken, in plaats van gebaseerd op wederzijdse genegenheid en vertrouwen.
 • Het betalen van mantelzorgers kan het risico op uitbuiting en misbruik vergroten. Er bestaat de mogelijkheid dat mantelzorgers financieel profiteren van de zorg die ze verlenen, zonder dat er voldoende controle en toezicht is om ervoor te zorgen dat de zorgbehoevende persoon de juiste zorg en ondersteuning ontvangt.
 • Het implementeren van betaalde mantelzorg kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Het financieren van betaalde mantelzorg kan een uitdaging zijn, vooral gezien de al bestaande druk op de financiën van de gezondheidszorg. Dit kan leiden tot moeilijke keuzes en prioriteiten stellen in de toewijzing van middelen.
 • Het introduceren van betaalde mantelzorg kan leiden tot een afname van de informele zorg. Als mantelzorgers financieel worden gecompenseerd, kunnen ze minder geneigd zijn om vrijwillig zorg te verlenen, wat weer kan leiden tot een verminderd aanbod van informele zorg en een grotere afhankelijkheid van formele zorgdiensten.
 • Het implementeren van betaalde mantelzorg kan leiden tot ongelijkheid in de toegang tot zorg. Niet alle mantelzorgers zouden in aanmerking komen voor betaling, wat kan leiden tot ongelijke behandeling en onrechtvaardigheid.

Hoe ik het zie:

Iedereen in Nederland ondervindt inmiddels wel dat de professionele zorg onder zware druk staat, maar niet iedereen beseft helaas dat mantelzorg een waardevolle en inmiddels onmisbare vorm van zorg is geworden. Als gevolg hiervan worden mantelzorgers vaak geconfronteerd met een te grote verantwoordelijkheid en zorglast. Ze moeten taken op zich nemen die voorheen door professionele zorgverleners werden uitgevoerd. Dit kan leiden tot overbelasting, uitval, stress en een verminderde kwaliteit van leven voor mantelzorgers. Het is daarom echt essentieel dat mantelzorgers in de toekomst betere ondersteuning, financiële tegemoetkomingen (bijv. mantelzorgbijslag) en meer erkenning krijgen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog te maken met een zorgstelsel dat niet meer past in de huidige maatschappij. En als je als overheid maar blijft voort- of verbouwen op een instabiel fundament, zijn de rampen straks echt niet meer te overzien. Het uitgangspunt van het huidig stelsel is in mijn ogen fundamenteel verkeerd. Het is gebaseerd op zo min mogelijk professionele zorg verlenen om maar zo hoog mogelijke winsten te behalen. En zolang zorg dus gezien wordt als lucratief verdienmodel, vraag ik me serieus af waarom mantelzorgers dan gratis werkzaamheden van zorprofessionals zouden moeten overnemen. Het zijn toch geen slaven?!

 

 

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. wij zijn geen slaven, maar opgeven is geen optie, laatst zij een verzorgende tegen mij: u krijgt van de gemeente toch 100 euro per jaar? Ik heb mijn mond gehouden. Ik ben zelf erg ziek en ga toch naar mijn man, de zorg komt op die afdeling net 2 handjes tekort. Ze speculeren wel op de mantelzorg, want als ik er ben, hoeven zij geen aandacht aan mijn man te geven, ik geef veel aan kleding etc. uit, meer als dat mijn man thuis zou wonen, dus geef ons ook wat geld, aan mijzelf kom ik niet toe en al 7 jaar niet op vakantie geweest helaas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top