Zorg meervoudig beperkte kinderen voor scholen onbetaalbaar

gelezen2Scholen kunnen de zorg die nodig is in de klas voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking niet meer betalen. Ouders zijn bang dat hun kind binnenkort niet meer naar school kan. Vorige week werd al bekend dat het voor ouders van kinderen met extra zorg onduidelijk is wie wat moet betalen. Een aantal scholen heeft nu aan de bel getrokken dat ze de kosten voor de zorgkinderen niet veel langer kunnen voorschieten. Dit meldt de NOS.

In totaal zijn er ongeveer 150 scholen die ruim 6.000 scholieren lesgeven die meervoudig beperkt zijn. Volgens Albert Boelen van Lecso, de koepelorganisatie voor speciaal onderwijs, hebben alle scholen problemen met het rond krijgen van de zorgkosten op school. Voor deze vorm van zorg is het budget voor passend onderwijs namelijk ontoereikend. Sinds augustus wordt dat geld niet meer per kind betaald, maar via een samenwerkingsverband van scholen verdeeld. Het samenwerkingsverband bestaat uit reguliere en special scholen, die samen moeten bepalen wie hoeveel geld krijgt en waarom. “Het is wrang dat de ambitie om alle kinderen passend onderwijs te geven juist bij kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking averechts uit kan pakken”, zegt Martijn Klem van oudervereniging BOSK.

Om de zorg voor de kinderen in de klas te regelen, hebben scholen ook geld nodig van de ouders. Door de veranderingen in de zorgwetten hebben de ouders echter geen budget, minder budget of geen helderheid over toekomstig budget. Vanwege de onduidelijkheid over de Wet langdurige zorg, waar deze kinderen onder vallen, weet de school niet of en hoeveel ouders kunnen meebetalen. Ze moeten hier zelf over onderhandelen.

John van Dijen van de Emiliusschool, een school die aan de bel heeft getrokken, vind het belachelijk dat een school geld bij ouders moet werven. Hij is van mening dat het budget voor deze kinderen voortaan direct naar de school moet gaan, zodat er goedkoper en passender zorg geregeld kan worden. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs komt deze week met een brief aan de Tweede Kamer over de schoolsituatie van ernstig meervoudig gehandicapte kinderen.

Bron: © Nationale Zorggids

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top