skip to Main Content
Wat Wil De PvdA Met Mantelzorg? #tweedekamerverkiezingen

Wat wil de PvdA met mantelzorg? #tweedekamerverkiezingen

Weet jij al op welke partij je gaat stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart? Mantelzorg is wel een heel belangrijk thema. Mezzo zette op een rij wat 10 politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen over mantelzorg. Reuze handig om je te helpen bij jouw keuze. Wij delen de samenvatting van Mezzo en geven graag nog een aantal aanvullingen. Om er een totaalplaatje van te maken, zeg maar. Vandaag de visie van de Partij van de Arbeid. 

PvdA: Een verbonden samenleving

Mezzo: ‘De PvdA gaat de verkiezingen in met het programma: ‘Een verbonden samenleving’. Het is vooral gericht op eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, scholing, emancipatie en recht op zeggenschap.

Over zorg en sociale zekerheid geeft de PvdA de volgende hoofdpunten: Er komt een flexibele AOW: tot 3 jaar eerder stoppen met werken tegen een redelijke korting, niemand zakt onder het minimum. Men wil een uniforme polis voor alle basisverzekeringen in de zorg, afschaffen van eigen risico en geen marktwerking in eerstelijnszorg.

De PvdA staat voor liefdevolle langdurige zorg. En vindt daarbij mantelzorgers van onschatbare waarde. Zij verdienen daarvoor onze waardering en steun. De PvdA wil hun positie versterken door hen bij te staan. En hun werk verlichten met goede respijtzorg en mantelzorgverlof en actief wijzen op deze mogelijkheden.

De verbinding tussen de professionele en informele zorg moet veel groter worden, waarbij familieleden en mantelzorgers serieus betrokken worden door zorgprofessionals. Moderne communicatiemiddelen kunnen daarbij behulpzaam zijn. De PvdA wil speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund. Mensen met dementie moeten altijd kunnen terugvallen op iemand die hen ondersteunt. Overheid en bedrijfsleven moeten rekening houden met hen en hun partners. Mensen krijgen ook in de langdurige zorg het recht om een eigen zorgplan op te stellen.

De beweging naar kleinschalige wooninitiatieven en coöperaties, ook voor mensen met een laag inkomen, wil de PvdA versnellen. Hiertoe worden initiatieven met persoonsvolgende bekostiging doorgezet en behouden we de mogelijkheid om zorg zelf te organiseren via een pgb.’

Aanvullende informatie:

De PvdA heeft grote waardering voor mantelzorgers die veel en intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. Zij verdienen onze steun.

De PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. Wij willen hun werk verlichten met de zogeheten respijtzorg en mantelzorgverlof en hen actief wijzen op deze mogelijkheden. In een keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg wordt daarop afgestemd. Zorgverleners moeten familieleden en mantelzorgers serieus betrekken bij deze gesprekken. Moderne communicatiemiddelen als e-consulten, telemonitoring en beeldbellen kunnen verlichting bieden, zodat de mantelzorger niet steeds hoeft te reizen. We hebben speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund.

Mantelzorg is nooit verplicht. Er blijft een vangnet voor hen die geen netwerk hebben of een netwerk hebben dat niet kan voorzien in de gewenste ondersteuning.

Het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA vind je onder deze link

Bronnen:

 

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, blogger, echtgenote, moeder en sinds 6 jaar mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Tevens is zij de bedenker en mede oprichter van Mantelzorgelijk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Teken de petitieOverheid, praat MET mantelzorgers en NIET OVER mantelzorgers
Tekenen
Back To Top
X