skip to Main Content
Werkende Mantelzorgers Verdienen Goede Ondersteuning

Werkende mantelzorgers verdienen goede ondersteuning

Dat nog lang niet elke werkgever mantelzorgvriendelijk is, horen wij steeds vaker van verontruste lezers. Bizar want naar mijn mening verdienen werkende mantelzorgers goede ondersteuning, ook van werkgevers. Hoe kun je anders al die ballen in de lucht houden?

Op dit moment combineren bijna twee miljoen mensen hun baan met het geven van mantelzorg aan een ouder, partner of kind. En dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Bovendien zullen er door de vergrijzing relatief meer oudere mantelzorgers zijn.  Dat blijkt uit een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).  Mantelzorg wordt het vaakst verleend aan de partner of een ander familielid. De combinatie mantelzorg en werk werk komt vaker bij vrouwen voor dan bij mannen: een op de drie vrouwen combineert een baan met mantelzorg; bij de werkende mannen is dit 20%.

Mantelzorgers die een baan combineren met de zorg voor een dierbare lopen steeds meer het risico om zelf uit te vallen. Werkgevers moeten hier echt veel meer op bedacht zijn. De groep werkende mantelzorgers zal de komende jaren alleen maar toenemen en dat vraagt dus om dringende maatregelen in de organisaties van de werkgevers.

Vooral mantelzorgers die minimaal acht uur per week mantelzorg verlenen, voelen zich door de combinatie van werk en zorg onder druk staan. Ze worden ook ad hoc opgeroepen of ingeschakeld waardoor ze van hun werk weg moeten, maar ook in hun vrije tijd doen ze veel. Dat veroorzaakt stress. Werknemers die mantelzorg verlenen, bespreken dit niet altijd met hun werkgever. Pas als de combinatie werk en zorg te zwaar wordt en er problemen optreden, komt het ter sprake of blijkt het doordat iemand uitvalt. Werkgevers kunnen dit zelf ter sprake brengen als zij vermoeden dat een werknemer in deze situatie kan zitten. Het is in ieder geval goed werknemers bekend te maken met de wettelijke verlofmogelijkheden die er zijn.

Daarnaast moeten werkgevers letten op signalen als frequent kortdurend ziekteverzuim, vaak een dag of dagdeel vrij vragen, problemen met concentratie, lusteloosheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, te laat komen et cetera. Deze signalen duiden mogelijk op overbelasting. Mantelzorg kan een paar maanden duren, maar vaak ook jaren. Werkgevers kunnen werknemers bijvoorbeeld ondersteunen door het aanbieden van flexibele werktijden, een tijdelijke aanpassing van de arbeidsuren en het aanbieden van externe ondersteuning. Een gesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker of een vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld helpen om de werk-privébalans te bewaken.

Laatst sprak ik een vrouw van ongeveer 55 jaar en die vertelde dat zij op haar werk niet durfde te vertellen dat ze mantelzorger voor haar partner was omdat ze bang was haar baan te verliezen. Ze had al eens een collega gehad die om die reden – zonder pardon – geen contractverlenging kreeg.  Ik schrok daar behoorlijk van. Ik adviseer altijd om er juist over te praten met familie, vrienden maar ook met collega’s en werkgevers. Delen helpt, toch? Wat bizar dat dat in 2019 niet geldt als het op collega’s en werkgever aankomt.

Werk en mantelzorg valt al zo zwaar, laat staan als je het in het geniep moet doen.
Wat zijn jouw ervaringen?

Avatar

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X