Werk en mantelzorg? A hell of a double job!

Weet je wat mij opvalt? Nog te vaak wordt er bij het maken van mantelzorgbeleid en bij ondersteuningsaanbod vanuit gegaan dat mantelzorg alleen door 70plussers gegeven wordt.

Ik heb nieuws voor al die beleidsmakers en ondersteuners: De mantelzorger van nu is steeds jonger! Dat houdt in dat de grootste groep mantelzorgers in ons land naast mantelzorgtaken ook gewoon een betaalde baan hebben.

Uit eigen ervaring weet ik dat werk en mantelzorg a hell of a double job is! Ik leg uit waarom de  combinatie van werk en mantelzorg voor enorme uitdaging kan zorgen en levens op z’n kop kan zetten:

1.**Tijdsdruk**: Mantelzorgtaken kunnen intensief zijn en veel tijd in beslag nemen, vooral als ze betrekking hebben op een zorgbehoevende die 24/7 ondersteuning nodig heeft. Dit kan enorm in conflict komen met de werktijden en verantwoordelijkheden die bij een baan komen kijken.

2. **Onvoorspelbaarheid**: De behoeften van de persoon die zorg nodig heeft, kunnen onvoorspelbaar zijn. Dit kan betekenen dat je onverwachte verlofaanvragen of afwezigheden van het werk moet regelen. Maar het kan ook voorkomen dat je midden in een belangrijke meeting weggeroepen kan worden als je dierbare in nood verkeerd.

3. **Emotionele belasting**: Mantelzorg kan emotioneel uitputtend zijn. Het jongleren met de emotionele belasting van zowel mantelzorg als werk kan leiden tot super veel stress en bij langdurige zorg tot complete uitputting. (burn-out)

4. **Fysieke belasting**: Sommige mantelzorgtaken vereisen fysieke inspanning, zoals tillen en persoonlijke verzorging. Dit kan lichamelijk belastend zijn, en wanneer gecombineerd met werk, kan het leiden tot oververmoeidheid en fysieke gezondheidsproblemen.

5. **Mentale belasting**: Het balanceren van werkverplichtingen met mantelzorgtaken kan een mentale belasting vormen. Het constant schakelen tussen rollen kan cognitieve stress veroorzaken.

6. **Financiële zorgen**: Mantelzorg kan leiden tot extra kosten, zoals medische kosten of kosten voor hulpmiddelen. Maar ook beslissingen om minder te werken om meer te zorgen geven kopzorgen. Dit kan financiële stress veroorzaken, vooral als je verlof moet nemen van je betaalde baan, moet minderen in uren of zelfs moet stoppen.

7. **Werkgeversbeleid**: Niet alle werkgevers hebben mantelzorgvriendelijk beleid, wat betekent dat mantelzorgers mogelijk beperkte ondersteuning op de werkplek ontvangen, zoals flexibele werktijden of verlofregelingen.

8. **Sociale isolatie**: Het kan moeilijk zijn om sociale activiteiten en netwerken te onderhouden wanneer de meeste tijd wordt besteed aan werk en mantelzorg, wat leidt tot sociale isolatie en eenzaamheid.

9. **Verlies van carrièremogelijkheden**: Sommige mantelzorgers moeten carrièremogelijkheden opgeven of hun loopbaan onderbreken vanwege de zorgverplichtingen.

10. **Schuldgevoel**: Mantelzorgers kunnen worstelen met schuldgevoelens, omdat ze het gevoel hebben dat ze hun werk, familie of de persoon die zorg nodig heeft tekortdoen.

11. **Gebrek aan ondersteuning**: Niet alle mantelzorgers hebben toegang tot voldoende ondersteuning, zoals professionele zorgverleners of (voldoende) respijtzorg, wat de last nog zwaarder maakt. Bezuinigingsplannen op huishoudelijke hulp, thuiszorg en dagopvang zijn dan ook totaal niet wenselijk.

Het is inmiddels echt de hoogste tijd om te erkennen dat de combinatie van werk en mantelzorg een complexe kwestie is en dat er geen one-size-fits-all oplossing is. Het is essentieel dat werkgevers, beleidsmakers en de samenleving als geheel stappen ondernemen om mantelzorgers te ondersteunen, zodat ze hun dubbele rol beter kunnen vervullen zonder overmatige stress, isolement of eenzaamheid en alle andere negatieve gevolgen voor hun werk en welzijn. Dit kan onder meer het implementeren van mantelzorgvriendelijk beleid op de werkplek, het verstrekken van flexibele werkschema’s en het vergroten van de toegang tot respijtzorg omvatten. Voor de mantelzorgers die door zwaarder wordende zorg minder of helemaal geen betaald werk kunnen verrichten wordt een financieel vangnet inmiddels ook steeds belangrijker. Kortom: Werk aan de winkel!!

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Ja maait het gras voor m’n voeten weg. Dat zou m’n volgende blog worden. Maar ik ben heel blij dat je het nu doet. Ik heb wel een belangrijke aanvulling:
  Wanneer een werkende mantelzorger omvalt heeft dit maatschappelijk grote gevolgen. Niet dat het voor een oudere mantelzorger minder erg is hoor.
  1. wie doet het huishouden? Daar moet dan huishoudelijke zorg voor worden ingezet.
  2. wie brengt de kinderen naar school? Daar moet leerlingenvervoer voor worden ingezet of iemand uit de omgeving moet dat doen?
  3. Wie zorgt voor boodschappen en de maaltijden? Dat moet ergens geregeld worden.
  4. Als de mantelzorger langer omvalt, dan moet op één of andere manier het inkomen worden aangevuld, hetzij bijstand of WIA.
  5. Degene die verzorgd word moet misschien eerder naar een zorginstelling of een kind kan niet meer thuiswonen.

  Dit zijn allemaal zaken waar de maatschappij (financieel) voor moet opdraaien.

 2. Ja maait het gras voor m’n voeten weg. Dat zou m’n volgende blog worden. Maar ik ben heel blij dat je het nu doet. Ik heb wel een belangrijke aanvulling:
  Wanneer een werkende mantelzorger omvalt heeft dit maatschappelijk grote gevolgen. Niet dat het voor een oudere mantelzorger minder erg is hoor.
  1. wie doet het huishouden? Daar moet dan huishoudelijke zorg voor worden ingezet.
  2. wie brengt de kinderen naar school? Daar moet leerlingenvervoer voor worden ingezet of iemand uit de omgeving moet dat doen?
  3. Wie zorgt voor boodschappen en de maaltijden? Dat moet ergens geregeld worden.
  4. Als de mantelzorger langer omvalt, dan moet op één of andere manier het inkomen worden aangevuld, hetzij bijstand of WIA.
  5. Degene die verzorgd word moet misschien eerder naar een zorginstelling of een kind kan niet meer thuiswonen.

  Dit zijn allemaal zaken waar de maatschappij (financieel) voor moet opdraaien. Ik kom daar later nog wel op terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top