Waarom Mantelzorgelijk ‘openbaar’ is #mantelzorg #zichtbaarheid

Lieve lezers van Mantelzorgelijk,

Marjolijn en ik krijgen regelmatig vragen over de privacy van Mantelzorgelijk, en dat is ook heel begrijpelijk: “Waarom is Mantelzorgelijk openbaar?” of “Waarom is er geen besloten forum?” en “Komt er een besloten chatgroep op Facebook?”.

Er zijn meerdere redenen waarom Mantelzorgelijk een open, laagdrempelig en goed vindbaar platform is. Maar we weten ook goed dat veel mantelzorgers behoefte hebben om in een meer afgesloten omgeving met elkaar te praten. Daarover dus straks meer.

Mantelzorg zichtbaar maken

Mantelzorgelijk heeft meerdere doelen. Eén daarvan is, om mantelzorg voor iedereen zichtbaar te maken. Door elkaars verhalen, vragen en inzichten te delen, kan iedereen die dat wil weten, precies zien wat mantelzorg inhoudt. En een goed beeld krijgen van de veelzijdige problemen en uitdagingen waar mantelzorgers elke dag mee te maken hebben.

Wij weten dat Mantelzorgelijk er aan bijdraagt om een brug te slaan tussen mantelzorgers en niet mantelzorgers. Voor mensen die niet dagelijks voor een dierbare in touw zijn is het vaak heel lastig om zich een voorstelling te maken waar mantelzorgers allemaal mee te maken krijgen. Mantelzorgers leven in een soort parallelle wereld. Als je zelf geen mantelzorger bent, heb je geen idee.

De positie van mantelzorgers verbeteren

Een andere reden is, dat veel van onze schrijvers én lezers zich actief inzetten om de positie van mantelzorgers in Nederland te verbeteren. En er is ook al best veel veranderd, in de afgelopen jaren. Mantelzorgers staan beter op de kaart, in de media en in de politieke besluitvorming. Wij willen nog veel meer verbeteringen. Daar zetten we Marjolijn en ik ons voor in, samen met jullie. En daar moeten we zichtbaar voor zijn.

Van elkaar leren

Bovendien hebben mantelzorgers en professionele zorgverleners belang bij wederzijds contact, ook via deze site. We leren van elkaar. In dat opzicht zien we steeds weer hoe belangrijk de wisselwerking is. We krijgen, als mantelzorgers onder elkaar, steeds weer interessante feedback van mensen, die vanuit hun werk midden in de zorg staan – maar door mee te lezen op onze site, krijgen professionele zorgverleners ook heel veel kennis van ons. Ze leren van ons. En ze krijgen veel meer begrip voor de vele moeilijke situaties waar mantelzorgers elke dag mee worstelen.

Meer privacy?

Natuurlijk zijn er (vooral op Facebook) ook allerlei gesloten groepen voor mantelzorgers. Er is keus genoeg. Wij hebben er wat betreft Mantelzorgelijk voor gekozen om alle artikelen – en dus ook jullie reacties – op openbaar te zetten. Dat is belangrijk om te weten, want die openbaarheid heeft natuurlijk invloed op hoe en wat je schrijft.

Voor nu geldt: als je wilt reageren zonder je naam erbij, doe dat dat niet via Facebook, maar kies een andere vorm. Via de website en via twitter kun je meer anoniem je gang gaan – mocht je daar behoefte aan hebben.

Besloten groep

Daarnaast werken Marjolijn en ik ook aan andere vormen om elkaar via Mantelzorgelijk te ontmoeten. Eén daarvan is een besloten groep, waar mantelzorgers volledig in privacy met elkaar kunnen overleggen. Als het zo ver is, laten we jullie dat natuurlijk meteen weten. Maar hoe en waar je je ideeën ook wilt delen, wat ons betreft staat Mantelzorgelijk voor één ideaal: zorgen doen we samen!

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top