Waar hebben mantelzorgers nou écht baat bij?

Mantelzorgers hebben vaak baat bij verschillende vormen van ondersteuning en hulpmiddelen, zowel praktisch als emotioneel. Na publicatie van mijn blog Gestoord word ik ervan kwam onze achterban online flink in actie. Veel bijval op de socials maar ook zeer bruikbare suggesties van zaken waar mantelzorgers écht baat bij kunnen hebben:

  1. Informatie en advies: Mantelzorgers kunnen veel baat hebben bij het ontvangen van informatie en advies over de aandoening of de zorgtaken waar ze mee te maken hebben. Het kan hen helpen om beter te begrijpen wat er gaande is en welke stappen ze kunnen nemen. Dat was nou precies de reden waarom wij jaren terug al aparte info pagina’s op Mantelzorgelijk hebben gepubliceerd in tekst- en geluidsbestanden. Want tijdens onze eigen mantelervaringen merkten we dat informatievoorziening op de sites van gemeenten, instanties en ondersteuners vaak benedenmaats scoorden. Hoezo moet je 20 x doorklikken om erachter te komen dat je uitsluitend tijdens kantooruren met de instantie kunt bellen voor zorg en ondersteuning? ( waar gebeurt !🤞)
  2. Casemanager : als je voor een dierbare met dementie zorgt, krijg je bijna automatisch een casemanager toegewezen. Ik heb dat als een enorme steun ervaren. Maar als je dierbare geen dementie heeft, krijg je niks! Bizar want het kan juist zo nuttig zijn als mantelzorgers hulp krijgen bij het organiseren van de zorg, vooral als er verschillende zorgverleners bij betrokken zijn. Een casemanager kan helpen bij het plannen en afstemmen van de zorg, zodat de mantelzorger wat minder belast wordt.
  3. Respijtzorg: Mantelzorg kan soms erg vermoeiend zijn. Respijtzorg kan mantelzorgers de broodnodige rust en adempauze geven. Het houdt in dat iemand anders tijdelijk de zorgtaken overneemt, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Maar ook dagbesteding en maatjesprojecten kunnen van grote waarde zijn. Wel missen we nog wel bepaald maatwerk, als het op respijtzorg aankomt. Soms is respijtzorg namelijk ook een keer de tuin kunnen laten doen omdat de mantelzorger daar niet aan toe komt. Of een klushulp voor achterstallig onderhoud. Weer anderen zouden graag eens per week een maaltijdvoorziening krijgen, zodat zij niet hoeven te koken voor hun dierbaren.
  4. Emotionele steun: Mantelzorg kan mentaal en emotioneel uitdagend zijn. Het is belangrijk dat mantelzorgers de ruimte krijgen om hun emoties te uiten en ondersteuning te ontvangen. Dit kan natuurlijk door middel van gesprekken met vrienden, familie of professionele hulpverleners. Maar onderzoek wijst meer en meer uit dat lotgenoten elkaar bij uitstek goed kunnen ondersteunen. Niet voor niets hebben wij een community-platform op onze site laten bouwen. Voor slechts 10 euro per jaar kun je vriend van Mantelzorgelijk worden en onbeperkt gebruik maken van het forum.Toch blijft het krom dat wij als community-platform mantelzorgers geld moeten vragen voor hun eigen ondersteuning. Helaas hebben we geen keus. Het kost nou eenmaal veel geld om onze community te laten voortbestaan. Eigenlijk zouden gemeenten hun mantelzorgers toch gewoon een vriendschap kado moeten doen?
  5. Praktische hulpmiddelen: Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die het zorgen gemakkelijker kunnen maken. Denk aan technologische hulpmiddelen zoals eenvoudige communicatie-apparatuur, trackers, alarmen of noodzakelijke hulpmiddelen voor het tillen/verplaatsen van de zorgvrager.  Maar ook een mogelijkheid om bijvoorbeeld via Thuisgekookt een maaltijd bij je dierbare te  kunnen laten bezorgen, of een vrijwilliger via NL voor elkaar voor achterstallige werkzaamheden in en om huis. Of een vriendschap op Mantelzorgelijk voor kwalitatief en veilig online lotgenotencontact. Let wel: Een puzzelboek, een tipkalender of agenda horen daar dus niet bij. Elke mantelzorger heeft momenteel zelf al wel een mobiele telefoon, iPad of laptop met dergelijke apps en functies. Zonde om daar dan in te investeren als gemeente.

Het is super belangrijk om te onthouden dat elke mantelzorger unieke behoeften heeft, dus het is echt handig om met betrokkenen te communiceren om te achterhalen wat hen specifiek zou helpen. En ja, dat kan voor enkele mantelzorgers ook gewoon dat oude, vertrouwde mantelzorgcomplimen en de ondersteuning van de welzijnsorganisatie zijn. Waar het op neerkomt? Mantelzorgers vragen vooral om ondersteuning op maat!

De Redactie van Mantelzorgelijk helpt mantelzorgers op elk mogelijk vlak. Wat kunnen we voor jou betekenen? Mail naar contact@mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top