VNG vraagt aandacht voor meerzorg bij EMB-clienten

Met het oog op de zorginkoop 2018 heeft de VGN bij de zorgkantoren aandacht gevraagd voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Specifiek vraagt de VGN de zorgkantoren om medewerking aan verhoging en vergemakkelijking van de inzet van meerzorg voor cliënten met EMB.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakt zich zorgen om mensen met ernstige meervoudige handicaps (EMB). Wij krijgen steeds meer signalen dat de situatie onhoudbaar wordt. De benodigde zorg vraagt om specifieke deskundigheid, fysieke kracht en de juiste instelling.

Het huidige tarief voor ZZP-VG8 schiet in veel gevallen tekort om de gewenste kwaliteit van leven voor deze cliënten waar te kunnen maken. Het huidige tarief is net voldoende voor de noodzakelijke basiszorg. De VGN laat de zorgkantoren weten daarmee clienten met EMB tekort te doen want ook bij hen is ontwikkeling mogelijk. Maar dat vergt wel in veel gevallen een forse investering in tijd waarbij meestal sprake is van 1 op 1 aandacht. Daarvoor ontbreekt echter het budget.

In de brief en het Pamflet (bijlagen) brengen wij de EMB-groep en de mogelijkheden van meerzorg voor hen onder de aandacht van de zorgkantoren, ZN, VWS, NZa en CCE. Wij doen daarbij enkele voorstellen die het gebruik van de regeling voor EMB-cliënten kunnen bevorderen.

De VGN heeft de problematiek besproken met VWS en NZa. Ook in de media is er inmiddels aandacht voor deze mensen en de staatssecretaris heeft recent de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd en aandacht gevraagd voor deze doelgroep.

De VGN vindt dat er nu stappen nodig zijn om de benodigde zorg te kunnen bieden aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Op zijn vroegst zal in 2019 voor een deel van deze cliënten verbetering van de kwaliteit van leven bereikt kunnen worden door mogelijk hogere tarieven voor deze doelgroep. Komend jaar (en voor een deel van de EMB-clienten ook daarna) verwachten wij dat de regeling meerzorg in deze kwaliteitsslag moet voorzien. Zowel in individuele gevallen bij verblijf in een zorginstelling of bij zorg thuis als voor groepen clienten met EMB in een zorginstelling.

Hoewel de regeling meerzorg op zich openstaat voor de EMB-doelgroep, moet meerzorg naar onze mening voor hen toegankelijker worden. In de praktijk komt meerzorg te weinig in beeld bij EMB. Deels omdat de huidige regeling erg is gestoeld op mensen met gedragsproblemen. Dit maakt het aanvragen van meerzorg bij EMB onnodig complex en tijdrovend met als gevolg dat wordt afgezien van een meerzorgaanvraag.

Download: VGN brief aan zorgkantoren inzake Meerzorg bij EMB-clienten.pdf

Download: Pamflet Regeling meerzorg moet toegankelijker – bijlage.pdf

Bron: vgn.nl

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top