Van Rijn moet van coalitie oorzaak Wmo-overschotten achterhalen

SR290513MartinvanRijn10_824x675Coalitiepartij VVD wil van VWS-staatssecretaris Van Rijn snel een verklaring over de miljoenen euro’s die gemeenten overhouden van het budget voor zorg en ondersteuning. Het liberale Tweede Kamerlid Sjoerd Potters vindt het opmerkelijk dat gemeenten geld overhouden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Tekort verwacht

Volgens Potters is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het bevreemdt hem zeer dat gemeenten vorig jaar aangaven te verwachten de decentralisatie van de zorgtaken financieel niet aan te kunnen, terwijl er nu over 2015 sprake lijkt te zijn van flinke overschotten. Uit onderzoek blijkt dat er minimaal 310 miljoen euro op de plank is blijven liggen. Dat leert een berekening van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS van het door Frontin Pauw uitgevoerde onderzoek. Uit het in opdracht van Binnenlands Bestuur gehouden onderzoek komt naar voren dat ruim de helft van de gemeenten 15 procent of meer van het Wmo-budget overhoudt. ‘Je zou eerder verwachten dat er een tekort zou zijn’, zegt Potters desgevraagd.

Overbelasting tweedelijns zorg

Hij vindt het in dit stadium nog te vroeg om conclusies te trekken, maar hij wil van de staatssecretaris in het kader van de Voorjaarsnota wel een analyse van de oorzaken. ‘De bedoeling van de decentralisatie was dat de eerstelijnszorg dicht bij huis de duurdere tweedelijns zorg zou ontlasten. Als nu blijkt dat er sprake is van een onderbesteding, vraag ik me af of het gevolg ervan is dat er een groter beroep op de tweedelijns zorg wordt gedaan’, aldus Potters.

Oormerken geld

Hij hamert op de noodzaak dat Van Rijn duidelijkheid schept in de zaak. De discussie speelt nu immers of de bezuiniging op de Wet Langdurige Zorg (Wlz) van 500 miljoen euro, voorzien in 2017, al dan niet verantwoord is. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zegt dat die bezuiniging niet kan. Maar als er sprake is van een overbelasting van de Wlz vanwege een onderbenutting van de Wmo, komt de zaak volgens Potters mogelijk in een ander daglicht te staan. Hoewel het gaat om niet geoormerkt geld, vindt hij dat het geld dat gemeenten niet aan de Wmo besteden naar één van de andere sociale taken van de gemeenten zou moeten gaan. ‘Maar alvorens we over andere kaders gaan praten, wil ik eerst ook de gemeenten de ruimte te geven uit te zoeken hoe het zit.’

Bron: Binnenlands Bestuur

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top