skip to Main Content

Tweede Kamerverkiezingen in de coronacrisis

Op woensdag 17 maart 2021 mag Nederland weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij voorgaande verkiezingen ging je wellicht samen stemmen met je oudere dierbare. Maar bij de komende verkiezingen kunnen kiezers van 70 jaar en ouder eventueel ook per brief hun stem uitbrengen. Ook zullen maandag en dinsdag voor de verkiezingsdag in alle gemeenten een beperkt aantal stemlokalen opengaan om eerder stemmen mogelijk te maken.

Doel

Het doel is dat bij de komende Tweede Kamerverkiezing het stemmen op een veilige manier kan verlopen, zodat risico’s voor de gezondheid als gevolg van het coronavirus worden voorkomen. Daarom worden er maatregelen getroffen in het stemlokaal, zoals de veilige afstand en de hygiënemaatregelen. Ondanks die maatregelen is het niet uit te sluiten dat kwetsbare kiezers vanwege het coronavirus de gang naar het stemlokaal niet zullen willen of durven te maken. Deze kiezers kunnen in dat geval – net als andere jaren – een andere kiezer een schriftelijke of onderhandse volmacht geven. Het kabinet regelt op dit moment al via een tijdelijke wet dat kiezers straks zelfs drie volmacht-stemmen mogen uitbrengen, in plaats van twee.

2,4 miljoen 70plussers

Kiezers van 70 jaar en ouder zijn volgens het RIVM generiek kwetsbaar voor het coronavirus. Volgens de Basisadministratie personen zijn er 2,4 miljoen kiesgerechtigden die volgend jaar bij de Tweede Kamerverkiezing 70 jaar of ouder zullen zijn. Daarom wordt aan deze kiezers de (aanvullende) mogelijkheid geven om per brief te stemmen. Zodra zij deze stembescheiden hebben ontvangen, kan de kiezer een briefstem uitbrengen door zijn stempas met het ingevulde stembiljet per post terug te sturen of door de briefstem af te geven bij afgiftepunten die de gemeenten moeten inrichten.

Per brief, met stempas of per volmacht

Deze afgiftepunten zullen al een aantal dagen voor de verkiezingsdag open moeten zijn. Uiteraard moet bekendheid worden gegeven aan de locatie van de afgiftepunten. De kiezers die per brief mogen stemmen zijn niet verplicht dat te doen. Wil de kiezer niet per brief stemmen dan gebruikt hij de ontvangen stempas om naar het stemlokaal te gaan om daar te stemmen. En tenslotte is het ook mogelijk om een volmacht aan een andere kiezer te geven. De stempas kan door de kiezer maar één keer worden gebruikt om te stemmen.

Jonger dan 70 en kwetsbaar

Mooi bedacht maar hoe zit het eigenlijk met kwetsbaren die jonger zijn dan 70 jaar? Al die chronisch zieken, die al vanaf half maart in isolatie leven? Of al die mantelzorgers, die omwille van een kwetsbare dierbare ook al tijden afgezonderd van de buitenwereld leven? Waarom mogen die dan eigenlijk niet per brief stemmen? Met name mantelzorgers en familieleden van kwetsbare personen doen er al ruim 8 maanden alles aan om hun dierbaren veilig te houden. We weten inmiddels dat het kabinet hier niet heel veel oog voor heeft gehad de afgelopen maanden. Überhaupt is er, volgens ons, politiek gezien te weinig aandacht voor het thema mantelzorg. Een aantal politici hebben wel een poging gedaan om tijdens de intelligent lockdown mantelzorg beter onder de aandacht te krijgen, maar er is weinig echt veranderd. Nog steeds kampen lotgenoten met problemen als gevolg van Covid-19.

Voorlopige verkiezingsprogramma’s

Vanuit Mantelzorgelijk zijn we begonnen om de (voorlopige) verkiezingsprogramma’s te verzamelen en we gaan deze grondig doornemen. Want op welke partij moet je als mantelzorger in vredesnaam gaan stemmen bij de komende verkiezingen? Welke partij ziet in dat mantelzorgen echt niet zo vanzelfsprekend is? Welke partij vindt – net als wij – dat dingen moeten veranderen? We zullen er de komende maanden, tot aan de verkiezingen, regelmatig over bloggen. Volgende week geven we een eerste update . Hopelijk tot dan.

 

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X