Top 20 – nummer 17: Eigen bijdrage WMO niet meer te betalen

17Mantelzorgen levert je regelmatig mooie momenten op. Maar ook een heleboel kopzorgen. Zie het allemaal maar eens in je leven te proppen, de extra uren zorg en aandacht voor een dierbare. Bovendien kamp je vaak met financiële gevolgen. Dit artikel, over de hoogte van de eigen bijdrage in de Wmo, werd door onze lezers vele malen gedeeld. Een gewaarschuwd mantelzorger telt voor twee.

wmo-termenHet gebeurt steeds vaker dat mensen afzien van zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) omdat de kosten van de eigen bijdrage niet langer te betalen zijn. Vooral cliënten met een modaal inkomen betalen de volle prijs, terwijl minima door gemeenten gecompenseerd worden. Dit meldt Binnenlandsbestuur.

Wie op of rond het bijstandsniveau leeft, krijgt in de meeste gevallen de kosten vergoed vanuit de gemeente. Maar wie net boven die grens zit of verder daarboven, draait zelf op voor de kosten. Voor deze groep worden de kosten voor de eigen bijdrage soms vertienvoudigd, waardoor het voor de meeste cliënten niet langer te betalen is. Ongeveer een kwart van de cliënten ziet af van zorg door de hoge bijdrage, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten van Binnenlandsbestuur en Ieder(in) over de gevolgen van het verhogen van de eigen bijdrage binnen de Wmo.

Via de Wmo kunnen cliënten verschillende soorten zorg en ondersteuning aanvragen. De kosten die hieraan verbonden zijn, stijgen explosief. Zo veranderde het uurloon voor gespecialiseerde begeleiding binnen bepaalde gemeenten van 14,20 euro naar 80 euro per uur.

Vanuit het werkveld komen verontrustende berichten binnen. “Mensen zien af van zorg en hulpmiddelen of schrappen bijvoorbeeld een paar uur begeleiding en komen daardoor de deur niet meer uit. Van participeren is dan al helemaal geen sprake meer”, zegt hoofd communicatie Erik van Uden van Spierziekten Nederland. “Het kabinet wil dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen, maar bezuinigt op allerlei maatregelen die dat mogelijk maken.”

Gemeenten zijn verplicht via keukentafelgesprekken met cliënten naar een passende oplossing te zoeken. De Tweede Kamer heeft inmiddels gedebatteerd met staatssecretaris Van Rijn over de gevolgen van de hoge eigen bijdrage. Wordt vervolgt.

bron: Nationale Zorggids

MZ top 20 2016

is journalist, netwerkbouwer, trainer en vertaler. Zij werkt in Nederland en Duitsland op het gebied van media, politiek en zorg.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top